Spørgsmål og svar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven), er vedtaget af lagtinget den 8. april 2022 og trådte i kraft den 10. april 2022. 

Du kan få en midlertidig opholdstilladelse efter særlovens § 1, hvis du:

 • er ukrainsk statsborger og den 24. februar 2022 eller senere er udrejst af Ukraine, hvor du på tidspunktet for udrejsen havde bopæl,
 • den 24. februar 2022 havde status som flygtning i Ukraine og den 24. februar 2022 eller senere er udrejst af Ukraine, eller
 • er ukrainsk statsborger eller den 24. februar 2022 havde status som flygtning i Ukraine og opholdt dig eller havde opholdstilladelse på Færøerne den 24. februar 2022.

Hvis du har statsborgerskab i et andet land end Ukraine eller allerede har opnået opholdstilladelse i et andet land end Ukraine, kan din ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne dog afvises. Hvis du er flygtning i Ukraine kan din ansøgning dog kun afvises, hvis du har opnået statsborgerskab eller opholdstilladelse i et andet land uden for Ukraine og dit hjemland.

Du kan få opholdstilladelse efter særlovens § 2, hvis du er familiemedlem til en person, der har fået opholdstilladelse efter en af de ovennævnte betingelser i § 1. 

Du er familiemedlem til personen, der har fået opholdstilladelse efter § 1, hvis du er: 

 • samlevende ægtefælle, 
 • samlevende fast samlever, 
 • ugift barn under 18 år, eller
 • øvrigt nært familiemedlem, som har boet sammen med og har været forsørget af personen.

Det er en betingelse, at familielivet bestod den 24. februar 2022.

Du kan også få opholdstilladelse efter særlovens § 2 som ugift barn under 18 år, hvis din forælder selv har opholdstilladelse efter § 2 som ægtefælle eller fast samlever til en person med opholdstilladelse efter § 1.

Du skal opholde dig på Færøerne for at kunne søge om opholdstilladelse efter § 1. Ansøgning om opholdstilladelse efter § 2 kan indgives på Færøerne eller uden for landet. 

Det er Udlændingestyrelsen, der træffer afgørelser om opholdstilladelse efter særloven. 

Hvis du har været på Færøerne den 24. februar 2022, så er betingelsen om at opholde sig her i landet den dato opfyldt, og du vil kunne få opholdstilladelse på den baggrund, hvis de øvrige betingelser også er opfyldt.

Hvis du har opholdt dig et andet sted end Færøerne og Ukraine, men er vendt tilbage til Ukraine og herefter er udrejst på et senere tidspunkt end den 24. februar 2022, vil du opfylde betingelsen om at være udrejst fra Ukraine den 24. februar 2022 eller senere, og du vil kunne få opholdstilladelse på den baggrund, hvis de øvrige betingelser også er opfyldt.

Hvis du derimod ikke er vendt tilbage til Ukraine efter ophold et andet sted end på Færøerne og dermed ikke opfylder betingelsen om at være udrejst fra Ukraine den 24. februar 2022 eller senere, vil du som udgangspunkt ikke kunne få opholdstilladelse efter § 1 i særloven.

Hvis du ikke opfylder betingelserne i § 1, er det muligt at få opholdstilladelse efter reglen i § 2 som medfølgende familie, hvis du har et nært familiemedlem på Færøerne, der har opholdstilladelse efter § 1.

Hvis du vil ansøge som ukrainsk statsborger eller med status som flygtning i Ukraine og opholder dig på Færøerne (særlovens § 1)

Du skal bruge ansøgningsskemaet FO/SL1.

Hent FO/SL1 i word-format

Hent FO/SL1 i pdf-format

Sådan ansøger du:

 1. Print skemaet og udfyld det i hånden eller udfyld skemaet på skærmen (kun Word-format) og print skemaet.

 2. Underskriv skemaet i hånden.

 3. Tag kopier af dine identitetsdokumenter og øvrige relevante dokumenter.

 4. Ansøgningen skal indgives ved politiet på Færøerne. Hvis du indgiver ansøgningen ved politiet i Tórshavn, skal du have optaget biometri samtidig med, at du indgiver din ansøgning. Hvis du indgiver din ansøgning ved en anden politistation på Færøerne, skal du efterfølgende bestille tid til at få optaget biometri ved politiet i Tórshavn.

Bemærk: Hvis du har børn, der søger sammen med dig, er det meget vigtigt, at børnene er med dig, når du møder op ved politiet på Færøerne  og at du medbringer børnenes pas eller andre identitetspapirer.

Når du har indgivet en ansøgning, har du ret til at opholde dig på Færøerne, mens sagen bliver behandlet.

Hvis du vil ansøge som familiemedlem til en ukrainsk statsborger eller til en person med status som flygtning i Ukraine, der opholder sig på Færøerne (særlovens § 2)

Du kan bruge ansøgningsskema FO/SL2. Du skal kun bruge FO/SL2 som familiemedlem, hvis du ikke selv er på Færøerne eller hvis du ikke er ukrainsk statsborger. Hvis du er ukrainsk statsborger og er på Færøerne, skal du søge på FO/SL1, uanset om du også er familiemedlem til en anden ukrainsk statsborger på Færøerne.

Hent FO/SL2 i word-format

Hent FO/SL2 i pdf-format

Sådan ansøger du:

 1. Print skemaet og udfyld det i hånden eller udfyld skemaet på skærmen (kun Word-format) og print skemaet.

 2. Underskriv skemaet i hånden.

 3. Tag kopier af dine identitetsdokumenter og øvrige relevante dokumenter.

 4. Print skemaet og udfyld det i hånden eller udfyld skemaet på skærmen (kun Word-format) og print skemaet. Indgiv ansøgningen og få optaget biometri.

Hvis du er på Færøerne skal du indgive ansøgningen ved politiet på Færøerne.

Hvis du indgiver ansøgningen ved politiet i Tórshavn, skal du have optaget biometri samtidig med, at du indgiver din ansøgning.

Hvis du er i udlandet, kan du indgive ansøgningen til en dansk repræsentation, hvor du også skal have optaget biometri.

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du se en oversigt over danske repræsentationer og outsourcing kontorer, hvor du kan indgive din ansøgning

Bemærk: Hvis du har børn, der søger sammen med dig, er det meget vigtigt, at børnene er med dig, når du møder op for at aflevere ansøgningen, og at du medbringer børnenes pas eller andre identitetspapirer.

Sådan udfyldes skemaet

I skemaet finder du detaljeret vejledning om, hvordan du skal udfylder skemaet, og hvilken dokumentation du skal bruge.

Hvis du har brug for at sende yderligere oplysninger eller dokumentation til Udlændingestyrelsen, efter du har indgivet din ansøgning, kan du bruge vores kontaktformular.

Du skal vælge emnet 'Opholdstilladelse på Færøerne og i Grønland', når du bruger kontaktformularen.

Gå til Udlændingestyrelsens kontaktformular

 

 

Mens din ansøgning om opholdstilladelse efter særloven bliver behandlet, må du ikke arbejde i på Færøerne. Du har først ret til at arbejde på Færøerne, når du har fået en opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen.

Du må godt finde et arbejde og få en ansættelseskontrakt, mens din sag bliver behandlet, men du må ikke påbegynde arbejdet, før du har en opholdstilladelse. 

 

Hvis du fortsat har en anden gyldig opholdstilladelse på Færøerne, eller hvis det visumfri ophold eller visum, du rejste ind i landet på fortsat ikke er udløbet, kan du frit rejse ind og ud af Færøerne, og også til Ukraine.

Hvis du ikke har et andet opholdsgrundlag på Færøerne, end det ophold, som din igangværende sag om opholdstilladelse efter særloven giver dig, skal du have en tilbagerejsetilladelse, for at kunne komme ind på Færøerne igen, efter at være rejst ud af landet.

Ansøgning om tilbagerejsetilladelse skal indgives ved politiet på Færøerne.

Vær opmærksom på, at hvis vi i forbindelse med vurderingen af din ansøgning om ophold efter særloven mangler oplysninger, så vil vi som udgangspunkt tage telefonisk kontakt til dig. Hvis vi ikke kan få fat i dig, eller du ikke har mulighed for at sende de manglende oplysninger til os – fx fordi du er udrejst under sagsbehandlingen – så vil vi ikke kunne afgøre sagen og den vil herefter afvente, at vi kan foretage vurderingen af om betingelserne for opholdstilladelse er opfyldt.

 

Når du har fået opholdstilladelse efter særloven kan du udrejse på lige fod med andre udlændinge, der har opholdstilladelse på Færøerne.

Opholdstilladelse efter særloven medfører ikke, at du ikke må rejse tilbage til dit hjemland, og du kan derfor rejse tilbage til Ukraine på kortere feriebesøg uden, at det har konsekvenser for opholdstilladelsen.

Hvis du udrejser i længere perioder, kan du risikere, at opholdstilladelsen betragtes som bortfaldet. Dette gælder dog ikke, hvis du er udrejst til Ukraine med et såkaldt anerkendelsesværdigt formål. Det kan fx være for at være i ukrainsk militærtjeneste, at udføre nødhjælpsarbejde eller andet humanitært arbejde, enten som tilknyttet en humanitær organisation eller på egen hånd. Det kan fx også være for at hjælpe familie eller andre nærtstående ud af Ukraine.

Læs mere om bortfald af opholdstilladelse