Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
4.670 kr.

Hvad er positivlisten for personer med en videregående uddannelse?

Positivlisten er en liste over erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Hvis du er tilbudt en stilling, som er på positivlisten, kan du ansøge om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark efter positivlisten.

Du skal have en uddannelse, som kvalificerer dig til stillingen.

En stillling kan komme på positivlisten, hvis der regionalt eller nationalt er mangel på arbejdskraft til stillingen.

En stilling kan komme på positivlisten, hvis: 

 • Den løbende overvågning af arbejdsmarkedet (Arbejdsmarkedsbalancemodellen) viser, at der nationalt er mangel på arbejdskraft til en stilling, 
 • De fagligt afgrænsede a-kasser vurderer, at der nationalt er mangel på arbejdskraft til en stilling, eller
 • De Regionale Arbejdsmarkedsråd vurderer, at der regionalt er mangel på arbejdskraft til en stilling. 

Opdateringen af positivlisten på baggrund af den løbende overvågning af arbejdsmarkedet sker to gange årligt - den 1. januar og den 1. juli. 

De Regionale Arbejdsmarkedsråd og de fagligt afgrænsede a-kasser opdaterer også positivlisten to gange årligt, men det er som udgangspunkt den 1. april og den 1. oktober. Der kan dog fra De Regionale Arbejdsmarkedsråds og de fagligt afgrænsede a-kassers side ske tilføjelser til listen på andre tidspunkter ved akut mangel på arbejdskraft til en stilling. 

Stillingerne på positivlisten kan tidligst udgå af listen to år efter det tidspunkt, hvor de er indført på listen.

Hvis du er asylansøger og har fundet et job på listen, kan du benytte ordningen.

Er mit job på positivlisten for personer med en videregående uddannelse?

Positivlisten

Her er den vejledende oversigt over stillingsbetegnelserne på positivlisten fordelt på erhvervsområde

Det vil fremgå af listen om en stilling er indført af De Regionale Arbejdsmarkedsråd eller de fagligt afgrænsede a-kasser. Hvis intet er anført er stillingen indført på baggrund af arbejdsmarkedsbalancen.

Du kan ud for hver stilling se, hvornår den pågældende stilling står til at udgå af listen.

Uddannelseskravet skal være opfyldt på et område, der er relevant for stillingen.

Hver af stillingsbetegnelserne er opført med den tilhørende fagklassifikationskode (DISCO-08-kode).

Du kan finde oplysninger om DISCO-08 og fagklassifikationerne på Danmarks Statistiks hjemmeside (åbner i et nyt vindue)

132100: Produktchef

Uddannelseskrav: Minimum 3 års uddannelse på bachelorniveau

Er på listen frem til den 30. juni 2023

Ingen stillingsbetegnelser

211300: Kemiker
Uddannelseskrav: Kandidatgrad
Er på listen frem til den 30. juni 2023

213120: Biolog
Uddannelseskrav: Kandidatgrad
Er på listen frem til den 30. juni 2023

214100: Maskiningeniør
Uddannelseskrav: Professionsbachelor eller kandidatgrad
Er på listen frem til den 30. juni 2023

214200: Bygningsingeniør
Uddannelseskrav: Professionsbachelor eller kandidatgrad
Er på listen frem til den 30. juni 2023

214300: Miljøingeniør 
Uddannelseskrav: Professionsbachelor eller kandidatgrad 
Er på listen frem til den 30. juni 2023

215200: Elektronikingeniør
Uddannelseskrav: Professionsbachelor eller kandidatgrad
Er på listen frem til den 30. juni 2023

216400: Byplanlægger
Uddannelseskrav: Kandidatgrad
Er på listen frem til den 30. juni 2023

221100: Læge
Uddannelseskrav: Kandidatgrad + dansk autorisation* 
Er på listen frem til den 30. juni 2023

221100: Sygehuslæge
Uddannelseskrav: Kandidatgrad + dansk autorisation*
Er på listen frem til den 30. juni 2023

222120: Sygeplejerske 
Uddannelseskrav: Professionsbachelor + dansk autorisation* 
Er på listen frem til den 30. juni 2023

225000: Dyrlæge
Uddannelseskrav: Kandidatgrad + dansk autorisation*
Er på listen frem til den 30. juni 2023

226100: Tandlæge
Uddannelseskrav: Kandidatgrad + dansk autorisation*
Er på listen frem til den 30. juni 2023

226410: Fysioterapeut
Uddannelseskrav: Professionsbachelor + dansk autorisation*
Er på listen frem til den 30. juni 2023

226910: Ergoterapeut
Uddannelseskrav: Professionsbachelor + dansk autorisation*
Er på listen frem til den 30. juni 2023

231010: Ph.D., samfundsvidenskab
Uddannelseskrav: Kandidatgrad
Er på listen frem til den 30. juni 2023

231020: Adjunkt, professionshøjskole
Uddannelseskrav: Kandidatgrad
Er på listen frem til den 30. juni 2023

232010: Faglærer ved erhvervsuddannelser for unge
Uddannelseskrav: Professionsbachelor + dansk offentlig godkendelse*
Er på listen frem til den 30. juni 2023

233010: Gymnasielærer, naturvidenskab og idræt
Uddannelseskrav: Kandidatgrad + dansk offentlig godkendelse*
Er på listen frem til den 30. juni 2023

234120: Friskolelærer
Uddannelseskrav: Professionsbachelor
Er på listen frem til den 30. juni 2023

234120: Folkeskolelærer
Uddannelseskrav: Professionsbachelor + dansk offentlig godkendelse*
Er på listen frem til den 30. juni 2023

234310: Pædagog 
Uddannelseskrav: Professionsbachelor 
Er på listen frem til den 30. juni 2023

234310: Socialpædagog 
Uddannelseskrav: Professionsbachelor
Er på listen frem til den 30. juni 2023

235210: Speciallærer
Uddannelseskrav: Professionsbachelor + dansk offentlig godkendelse*
Er på listen frem til den 30. juni 2023

241100: Revisor 
Uddannelseskrav: Kandidatgrad 
Er på listen frem til den 30. juni 2023

241100: Økonomicontroller 
Uddannelseskrav: Minimum 3 års uddannelse på bachelorniveau
Er på listen frem til den 30. juni 2023

241310: Finansanalytiker
Uddannelseskrav: Minimum 3 års uddannelse på bachelorniveau
Er på listen frem til den 30. juni 2023

251120: IT-arkitekt
Uddannelseskrav: Minimum 3 års IT-uddannelse på bachelorniveau
Er på listen frem til den 30. juni 2023

251120: IT-ingeniør
Uddannelseskrav: Minimum 3 års IT-uddannelse på bachelorniveau
Er på listen frem til den 30. juni 2023

251210: IT-projektleder
Uddannelseskrav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau 
Er på listen frem til den 30. juni 2023

251210: IT-konsulent
Uddannelseskrav: Minimum 3 års IT-uddannelse på bachelorniveau
Er på listen frem til den 30. juni 2023

251220: Programmør og systemudvikler 
Uddannelseskrav: Minimum 3 års IT-uddannelse på bachelorniveau
Er på listen frem til den 30. juni 2023

252200: Systemadministrator
Uddannelseskrav: Minimum 3 års IT-uddannelse på bachelorniveau
Er på listen frem til den 30. juni 2023

261900: Jurist
Uddannelseskrav: Kandidatgrad
Er på listen frem til den 30. juni 2023

263400: Psykolog 
Uddannelseskrav: Kandidatgrad + dansk offentlig godkendelse* 
Er på listen frem til den 30. juni 2023

263500: Socialrådgiver
Uddannelseskrav: Professionsbachelor
Er på listen frem til den 30. juni 2023

263600: Præst
Uddannelseskrav: Kandidatgrad
Er på listen frem til den 30. juni 2023

265200: Organist, kantor
Uddannelseskrav: Minimum 3 års uddannelse på bachelorniveau
Er på listen frem til den 30. juni 2023

311200: Bygningskonstruktør
Uddannelseskrav: Professionsbachelor
Er på listen frem til den 30. juni 2023

325120: Tandplejer
Uddannelseskrav: Professionsbachelor + dansk autorisation*
Er på listen frem til den 30. juni 2023

* Krav til dansk autorisation / offentlig godkendelse: læs mere her 

Hvad er de øvrige betingelser?

Dit job skal findes på positivlisten. Desuden er der en række andre betingelser:

 

Alle stillinger på positivlisten for personer med en videregående uddannelse forudsætter en uddannelse på bachelorniveau eller højere.

Hvis du fx får tilbudt en ansættelse som bygningsingeniør, skal du dokumentere, at du som minimum har en relevant professionsbacheloruddannelse.

For nogle stillinger, er det desuden en betingelse, at man har en dansk autorisation eller offentlig godkendelse.

Du kan læse om krav til autorisation her.

Dine løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Det betyder, at din løn, dine ferieforhold og opsigelsesvarsler m.m. ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af din ansættelseskontrakt eller jobtilbud. Alle ansættelsens vilkår skal fremgå af kontrakten eller jobtilbuddet.

Du kan se hvilke oplysninger ansættelseskontrakten som minimum skal indeholde her

Hvis SIRI er i tvivl om dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, kan vi bede eksperter på området, fx et af de regionale arbejdsmarkedsråd, om at vurdere dine vilkår.

Din løn skal udbetales til en dansk bankkonto i en bank, der driver lovlig bankvirksomhed i Danmark.

Du kan derfor ikke få din løn udbetalt kontant, og du kan heller ikke få den udbetalt i udlandet. Der kan heller ikke fratrækkes fx udgifter til husleje eller kantineordning, inden lønnen udbetales til dansk bankkonto.

Der er ikke krav om, at overførslen til den danske bankkonto skal ske fra en dansk konto.

Der er ikke umiddelbart begrænsninger i typen af konto. Både valuta-konto og en simpel basis konto kan benyttes.

Den danske bankkonto skal oprettes indenfor 90 dage fra opholdstilladelsen er givet.
Hvis du indrejser, efter du har fået opholdstilladelse, skal du oprette en bankkonto indenfor 90 dage fra din indrejse i Danmark. Din løn må i de første 90 dage i Danmark gerne udbetales til en udenlandsk konto. Hvis du allerede har en opholdstilladelse, som er gyldig i mindst 3 måneder, skal lønnen udbetales til en dansk bankkonto fra første lønudbetaling.

Du er ikke omfattet af kravet om udbetaling til dansk bankkonto hvis du ansøger om opholdstilladelse efter positivlisten for højtuddannede, som forsker eller efter fast-track-ordningens forskerspor, og dit ophold ikke overstiger 180 dage, regnet fra din indrejse i Danmark. 
Vær dog opmærksom på, at du omfattes af kravet, hvis den kortvarige ansættelse forlænges udover 180 dage.

 

Lønnen kan kun bestå af: 
•Likvide midler
•Indbetaling til arbejdsmarkedspension
•Udbetalte feriepenge

Det er kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du aktuelt har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i lønnen. 

Hvis du optjener feriepenge, der først udbetales i næste ferieår, kan disse feriepenge ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem.

Løndele som de følgende, kan ikke indgå i vurderingen af hvorvidt lønniveauet er sædvanligt:
•Kost og logi
•Diæter
•Fri bil
•Fri telefoni
•Internet
•Naturalier
•Abonnementer
•Andre ydelser, som du tilbydes af din arbejdsgiver

Listen er ikke udtømmende.

I nogle tilfælde kan det desuden være en betingelse, at du har en dansk autorisation. Dette gælder hvis du fx er læge.

Læs mere om autorisation til sundhedspersoner hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om hvilke erhverv der er lovreguleret i Danmark - dvs. hvilke erhverv som du kun kan varetage, hvis du har en dansk autorisation eller lignende dansk godkendelse - på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om lovregulerede erhverv.

Opholdstilladelse på denne ordning betinges af, at personer med opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til dig (ægtefælle, fast samlever, børn og i særlige tilfælde andre familiemedlemmer) ikke må have fået deres opholdstilladelse inddraget mere end én gang på grund af manglende særskilt arbejdstilladelse. 

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten? – og hvad må du ikke?

Du må kun arbejde i det job og i den virksomhed, som du har fået tilladelse til.

Hvis du har fået opholdstilladelse til en stilling, som der regionalt er mangel på arbejdskraft til, kan du kun arbejde for en virksomhed eller en afdeling af en virksomhed i det pågældende regionale område. Du kan dog godt deltage i mødeaktivitet i andre områder af Danmark og tage på udlandsrejser i forbindelse med arbejdet.

Efter fire års opholdstilladelse kan du have hovedarbejdssted hos din arbejdsgiver i en anden region uden at skulle søge om en ny opholdstilladelse.

Du har ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde.

Du skal være opmærksom på, at din arbejdstilladelse kan udløbe før din opholdstilladelse. Det sker, hvis du har fået tilladelse til at bo i Danmark i en periode, mens du søger nyt job.

Det er vigtigt, at du ikke arbejder under dette jobsøgningsophold, da det kun er beregnet til at søge nyt job i Danmark. 

Hvis du bliver tilbudt et nyt job, skal du ansøge om en ny tilladelse. Det gælder også, hvis du bliver tilbudt en ny stilling i samme virksomhed.

Hvis du ønsker at tage bibeskæftigelse, skal du have en særlig tilladelse til dette. 

Du kan læse mere om bibeskæftigelse her.

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen-lande.

Du kan læse mere om arbejdsvilkår i Danmark og om den danske model her.

En opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 3 måneder inden for den seneste 6 måneders periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen-lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længerevarende ophold i udlandet, fx hvis du bliver udstationeret for din virksomhed i en periode, kan du ansøge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må fx ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik – og der kan også være andre ydelser, som du ikke må modtage.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner fx

 • NemID

 • CPR-registrering

 • sundhedskort

 • Skatteforhold

 • Ferieforhold

 • Skole og børnepasning

 • Bolig

 • Danskundervisning

 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Hvis du ansøger fra udlandet, kan du få en opholdstilladelse, som er gyldig 1 måned, før du skal begynde at arbejde. Det giver dig mulighed for at etablere dig i Danmark. Når du ansøger, skal du erklære, at du kan forsørge dig selv og din eventuelle familie i perioden. Hvis du ikke erklærer dette, vil din opholdstilladelse først være gyldig 14 dage før, du skal begynde at arbejde.

Hvis du ansøger fra Danmark, vil din opholdstilladelse være gyldig fra det tidspunkt, hvor du skal begynde at arbejde.

Hvis du ansættes for en kortere periode end 4 år, vil din opholds- og arbejdstilladelse normalt være gyldig i samme periode som din ansættelse. Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Danmark efter denne periode, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Du vil desuden automatisk få en tilladelse til jobsøgning for en periode på op til 6 måneder, hvor du kan søge nyt job i Danmark.

Du må ikke arbejde i jobsøgningsperioden

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en helt ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan igen være efter positivlisten, eller det kan være en anden erhvervsordning. Når du har indgivet ansøgning på grundlag af det nye job, behøver du ikke vente med at arbejde til du har fået tilladelsen. Du må begynde det nye arbejde fra den dag, hvor du indgiver den nye ansøgning.

Hvis din ansættelse bliver forlænget, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, også selv om din tilladelse udløber.

Hvis din ansættelse er for 4 år eller mere, vil du normalt få en opholdstilladelse, som er gyldig i 4 år. Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Danmark efter de første 4 år, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af forlængelsen af din ansættelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, også selv om din tilladelse udløber før SIRI træffer afgørelse om din forlængelsesansøgning.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses varighed er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit job eller skifter job?

Hvis du får tilladelse efter ordningen, er din opholdstilladelse knyttet til dit job i Danmark. Din ansættelse er grundlaget for din tilladelse.

 Hvis du mister dit job eller skifter job, skal du altid underrette SIRI om det.  

Din arbejdstilladelse er begrænset til den ansættelse, der er tilladelsens grundlag. Du må ikke arbejde i andre stillinger end den, der står i din tilladelse. Dette gælder også, hvis du får en ny stilling i samme virksomhed.

Hvis du mister dit job, skal du meddele det til SIRI, og din opholds- og arbejdstilladelse vil blive inddraget, da den er baseret på netop dette job. 

Men - hvis du er blevet uforskyldt ledig, fx på grund af nedskæringer, kan du ansøge om 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så du har mulighed for at søge et nyt job i Danmark.

Du skal selv ansøge om opholdstilladelse til jobsøgning senest 2 dage efter, at din ansættelse ophører.

Du må ikke arbejde, mens du har tilladelse til jobsøgning.

Hvis du finder et nyt job, skal du ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har modtaget tilladelse.

Du kan læse mere om jobsøgningsophold her.

Hvis du finder et nyt job, mens du er i arbejde, skal du indgive en ansøgning om en ny opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har fået tilladelse fra SIRI.

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af et job i Danmark giver din familie mulighed for tage med til Danmark.

Der kan gives opholdstilladelse til din eventuelle ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år. 

Læs mere om medfølgende familie her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på arbejde behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Som hovedregel skal du have en ansættelsesaftale med en dansk registreret virksomhed for at kunne ansøge. Der er dog visse undtagelser, fx hvis du arbejder for en udenlandsk virksomhed, der leverer en tjenesteydelse i Danmark.

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, AR1.

Din arbejdsgiver skal udfylde den ene af skemaets to dele, og din arbejdsgiver skal udfylde først. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Hvis du har givet din arbejdsgiver fuldmagt til at varetage ansøgningen, skal arbejdsgiveren benytte ansøgningsskemaet AR6. Her er det kun din arbejdsgiver, der skal udfylde skemaet.

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Hvis du er pendler, og ikke skal bo i Danmark og derfor kun ansøger om arbejdstilladelse, skal du ikke oprette sagsbestillings-id og betale gebyr. Du kan i stedet springe direkte til trin 3. Du kan læse mere om pendlere her.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Positivlisterne

Gebyr:

4.670 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

 Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til de relevante ansøgningsskemaer.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Du kan vælge mellem et af disse to online skemaer:

 • AR1, hvor du og din arbejdsgiver udfylder hver sin del af skemaet
 • AR6, hvor du giver din arbejdsgiver fuldmagt til at ansøge på dine vegne

I skemaet AR1 skal din arbejdsgiver udfylde den første af skemaets to dele. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

I skeamet AR6 er det kun din arbejdsgiver, der skal udfylde skemaet.

Du kan læse mere om fuldmagt og hente en godkendt standard til fuldmagt her.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Hvis du ikke har MitID, skal du underskrive, indscanne og vedhæfte til ansøgningen dokumentet 'Erklæringer og information'.

Du kan hente dokumentet 'Erklæringer og information' her (også tilgængeligt i selve skemaet)

 

Benyt skemaet AR1          Benyt skemaet AR6

 

Bemærk, at det er obligatorisk at benytte dette ansøgningsskema. I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema. Du kan læse mere her.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du skal have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du skrive til os, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

Du er i udlandet

Du kan få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du er i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum,
 • eller allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her.  

Hvis du er pendler og ikke bor i Danmark, og derfor kun ansøger om forlængelse af din arbejdstilladelse, skal du ikke have optaget biometri. Du kan læse mere om pendlere her.

 

 

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig