Det er Udlændingestyrelsen, som bestemmer, hvilket asylcenter du skal bo på. Du vil normalt komme til at bo på mindst to asylcentre (et modtagelsescenter og et opholdscenter), inden du får opholdstilladelse, udrejser eller bliver udsendt. Visse asylansøgere har dog mulighed for privat indkvartering uden for asylcentrene.

Der findes en række forskellige typer af asylcentre:

  • Modtagecentre – for asylansøgere, som lige er kommet til Danmark
  • Opholdscentre – for asylansøgere, som får deres sag behandlet her i landet
  • Hjemrejsecenter – for asylansøgere, som har fået endeligt afslag på asyl, og hvor der ikke er taget endelig stilling til medvirken til udrejse, eller hvor personen medvirker til sin udrejse.
  • Udrejsecentre – for personer, som har fået endeligt afslag på deres asylsag og ikke medvirker til deres udrejse samt asylansøgere, der skal overføres eller tilbageføres til et andet EU-land efter Dublinforordningen, samt asylansøgere, der har fået endeligt afslag i åbenbart grundløs proceduren. 

Der er også særlige centre for bl.a. uledsagede mindreårige asylansøgere og asylansøgere med særligt behov for omsorg, fx alvorligt syge personer.

Det er Udlændingestyrelsens opgave at sørge for indkvartering på asylcentre. Opgaven løses i samarbejde med en række operatører, der står for den daglige drift af asylcentrene.

Operatørerne er Kriminalforsorgen, Røde Kors, Tønder Kommune og Vesthimmerlands Kommune. 

Asylindkvartering på Beredskabsstyrelsens centre ved en eventuel udvidelse af kapaciteten på kort tid sker i et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og fire kommunale operatører.

Se oversigt over kontrakter med operatører

Se hvor asylcentrene er placereret i Danmark

Også relevant for dig