Spørgsmål og svar

Når du har fået en opholdstilladelse efter særloven for fordrevne fra Ukraine (særloven), er den betinget af, at du har bopæl i Danmark, ligesom tilfældet er med opholdstilladelser givet efter udlændingeloven.

Når du har opholdstilladelse efter særloven, kan den bortfalde på to forskellige måder. Det kan ske, hvis du enten:

 • opgiver din bopæl i Danmark, eller
 • opholder dig uden for Danmark i mere end 6 måneder i træk.

Hvis du som ukrainsk statsborger, har været udrejst til Ukraine i mere end 6 måneder med et anerkendelsesværdigt formål, vil din opholdstilladelse dog ikke bortfalde.

Det er Udlændingestyrelsen, som vurderer, hvad der anses for at være et anerkendelsesværdigt formål. Det kan fx være, at:

 • gøre tjeneste i det ukrainske militær,
 • udføre nødhjælpsarbejde eller andet humanitært arbejde, eller
 • hjælpe familie eller andre nærtstående ud af Ukraine.

Undtagelsen om anerkendelsesværdigt formål gælder ikke, hvis du har opgivet din bopæl i Danmark.

Hvad vil det sige at ’opgive sin bopæl i Danmark’?

Efter Udlændingestyrelsens praksis anses bopælen i Danmark for opgivet, når du ved dine egne handlinger har tilkendegivet dette. Det kan fx være, hvis du:

 • Flytter til udlandet, eller
 • skiller dig af med din bolig og ejendele, og du udrejser af Danmark.

Det afhænger dog altid af en konkret vurdering af de samlede oplysninger i sagen, om bopælen anses for opgivet.

Hvis din opholdstilladelse givet efter særloven er bortfaldet, kan du indgive en ny ansøgning om opholdstilladelse efter særloven. Læs mere om, hvordan du ansøger om opholdstilladelse efter særloven

Hvis du mener, at din opholdstilladelse ikke skulle være bortfaldet, fordi du havde et anerkendelsesværdigt formål med din udrejse til Ukraine, eller fordi du mener, at du ikke har opgivet din bopæl i Danmark, kan du ansøge om, at din opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet. Det kan du gøre længere nede på denne side.

Udlændingestyrelsen vil herefter tage stilling til, om din opholdstilladelse alligevel ikke skal bortfalde.

Hvis du kommer tilbage til Danmark og ikke har et sted at bo, imens Udlændingestyrelsen behandler din sag, kan du blive indkvarteret på et asylcenter ved at henvende dig personligt i Modtagecenter Sandholm.

Hvis du ønsker at opholde dig uden for Danmark i mere end 6 måneder, men ikke ønsker at opgive din bopæl og miste din opholdstilladelse i Danmark, kan du ansøge om dispensation for bortfald, inden du rejser ud af Danmark. Det kan du gøre længere nede på denne side.

Du kan få dispensation, hvis du er ukrainsk statsborger og har et anerkendelsesværdigt formål med din udrejse.

Sådan ansøger du

Udfyld ansøgningen

Du kan bruge ansøgningsskemaet BF2-3/US til at ansøge om, at din opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, selvom du:

 • har opholdt dig uden for Danmark i en længere periode,
 • har opgivet din bopæl i Danmark, eller
 • af anden grund har været frameldt CPR.

Hvis du er i udlandet og vil ansøge om, at din opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, skal du ansøge, inden du vender tilbage til Danmark.

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder det, og hvilken dokumentation du skal vedlægge. Skemaet findes på dansk og engelsk.

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning.

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital BF2-3/US ansøgning

Vi opfordrer til, at du bruger den digitale ansøgningsløsning. Den tilpasses undervejs på baggrund af dine svar, og ansøgningen bliver automatisk sendt til Udlændingestyrelsen, når I har udfyldt den.

Du kan også benytte det papirbaserede ansøgningsskema. Skemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Skemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Papirskemaet BF2 kan bruges hvis du er over 18 år eller et barn, der søger samtidig med en voksen. 

Hent print selv skema BF2 i Word-format

Hent print selv skema BF2 i pdf-format

Hvis du er under 18 år, og hvis du ikke ansøger samtidig med en voksen, kan du i stedet benytte ansøgningsskemaet BF3.

Hent print selv skema BF3 i Word-format

Hent print selv skema BF3 i pdf-format

Vedhæft dokumentation

Du skal vedhæfte følgende:

 • Kopi af alle sider i dit pas.
 • Dokumentation for formålet med opholdet i udlandet. Fx ansættelseskontrakt, bekræftelse fra arbejdsgiver/uddannelsesinstitution, udstationeringskontrakt eller dokumentation for sygdom og pasningsbehov.
 • Evt. dokumentation for uforudset begivenhed, fx lægeattest.

Indgiv ansøgningen - kun papirskemaer

Du kan indgive ansøgningen ved at sende den til Udlændingestyrelsen. Du kan sende den via vores kontaktformular eller med fysisk post. Se vores kontaktoplysninger

Hvis du opholder dig uden for Danmark, kan du indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller outsourcingkontor i det land, hvor du opholder dig.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og outsourcing kontorer, hvor du kan indgive din ansøgning

Hvis der ikke er en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du opholder dig, henviser listen til andre landes repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, fx Norge eller Sverige, eller til nærmeste danske repræsentation eller outsourcing kontor i regionen.

Udlændingestyrelsen anbefaler, at du altid orienterer dig på repræsentationens hjemmeside for mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller kopier af ansøgningen.

Udfyld ansøgning

Du skal bruge den digitale ansøgningsløsning BF1/US online til at ansøge om, at din opholdstilladelse ikke skal bortfalde, selvom du ønsker at opholde dig uden for Danmark i en længere periode. Løsningen findes på dansk og engelsk.

Start digital BF1/US ansøgning

Du skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Vedhæft dokumentation

Du skal vedhæfte følgende:

 • Kopi af alle sider i dit pas
 • Dokumentation for formålet med opholdet i udlandet. Fx ansættelseskontrakt, bekræftelse fra arbejdsgiver/uddannelsesinstitution, udstationeringskontrakt eller dokumentation for sygdom og pasningsbehov.

Hvis du opholder dig i Danmark, sender Udlændingestyrelsen afgørelsen til dig digitalt via digital post eller eventuelt til din advokat.

Hvis du opholder dig i udlandet, sender Udlændingestyrelsen afgørelsen til din digitale postkasse eller til den repræsentation, hvor du har søgt fra. Repræsentationen sender den herefter til dig eller beder dig om at møde op på repræsentationen for at få afgørelsen udleveret. Hvis Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at din opholdstilladelse er bortfaldet, kan du som udgangspunkt ikke vende tilbage til Danmark. Ønsker du at vende tilbage til Danmark, skal du derfor normalt ansøge om en ny opholdstilladelse.