Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Hvem kan ansøge om tilbagerejsetilladelse?

Du har indgivet en ansøgning til SIRI her i landet og opholder dig lovligt i Danmark, mens du venter på svar (du har processuelt ophold), 

eller 

du har allerede en opholdstilladelse, men mangler det tilhørende opholdskort som bevis på din tilladelse.

Hvis du i sådanne situationer har behov for at rejse ud af Danmark og tilbage igen, kan du ansøge om en tilbagerejsetilladelse.

Beviset på en tilbagerejsetilladelse er en visumsticker, som sættes i dit pas.

Hvis din rejse foregår i perioden, hvor du stadig har et gyldigt indrejsevisum i dit pas, har du dog ikke brug for en tilbagerejsetilladelse.

Du har heller ikke brug for tilbagerejsetilladelse, hvis du er visumfri og venter på svar på en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse.

Du kan læse mere om visumfrihed her.

Hvad er betingelserne?

Det er en betingelse, at du opholder dig lovligt i Danmark. 

Du kan være i en af de følgende situationer:

  • Du har indgivet en ansøgning om opholdstilladelse, mens du har opholdt dig i landet enten på visum eller visumfrit.
  • Du har fået opholdstilladelse, men du har ikke fået dit opholdskort endnu.
  • Du har indgivet ansøgning om forlængelse af din tilladelse, før din tidligere tilladelse udløb.
  • Du har indgivet ansøgning om erstatningsopholdskort.

Hvis du ønsker en tilbagerejsetilladelse, efter du har indgivet en ansøgning om forlængelse af din opholdstilladelse, kan du som udgangspunkt kun få det, hvis du er registreret i Det Centrale Personregister (CPR).

Som udgangspunkt kan du kun få tilbagerejsetilladelse til en konkret rejse.

SIRI vil oftest bede om dokumentation for den konkrete rejse. Dokumentation kan fx være flybillet.

Du kan kun ansøge om tilbagerejsetilladelse, hvis du har et gyldigt pas. Det gælder også, hvis du er et barn.

En tilbagerejsetilladelse kan kun være gyldig indtil tre måneder før dit pas udløber. 

Hvis du ikke har et pas, men en  anden form for rejselegitimation, skal rejselegitimationen også være gyldig i mindst 3 måneder ud over den periode, du søger om tilbagerejsetilladelse til.

En tilbagerejsetilladelse gælder til den konkrete rejse og i maksimalt 90 dage.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilbagerejsetilladelse?

Tilbagerejsetilladelsen giver dig lov til at indrejse i Schengenområdet, fx hvis du har brug for en mellemlanding på vej tilbage fra dit hjemland. 

Den giver dig i gyldighedsperioden ret til at returnere til Danmark.

Hvis du har indgivet ansøgning i Danmark, men endnu ikke fået din afgørelse, giver en tilbagerejsetilladelse dig ret til at returnere til Danmark og bevare dit processuelle ophold.

Det betyder, at du kan fortsætte med at opholde dig lovligt i Danmark indtil du får et svar på din ansøgning.

Du kan læse mere om processuelt ophold her.

Hvis jeg har fået en udrejsefrist

Hvis du har fået afslag på din ansøgning, eller din tilladelse er blevet inddraget, vil du typisk få en udrejsefrist, der viser, hvornår du senest skal forlade Danmark. 

I den situation kan du ansøge om at få et transitvisum, hvis du er nødsaget til at opholde dig kortvarigt i andre Schengen-lande, fx hvis du skal mellemlande i et andet Schengen-land på vej til dit hjemland. 

Du skal i givet fald gennemgå samme trin og bruge samme ansøgningsskema som ved ansøgning om tilbagerejsetilladelse.

Hvor kan jeg ansøge om tilbagerejsetilladelse?

Du kan indgive ansøgning om tilbagerejsetilladelse hos politiet eller i SIRI’s Borgercenter.

I vores Borgercenter og på visse politistationer skal man booke tid, før man kan møde op og indgive sin ansøgning.

I højrespalten, 'Sådan ansøger du' er der vejledning om indgivelse af ansøgning om tilbagerejsetilladelse.

Hvis du har indgivet ansøgning til Udlændingestyrelsen, eller hvis Udlændingestyrelsen har givet dig opholdstilladelse, skal du ansøge om tilbagerejsetilladelse hos dem.

Som udgangspunkt skal du have en tilbagerejsetilladelse, før du rejser ud af Danmark. 

I særlige tilfælde kan du ansøge om tilbagerejsetilladelse på en dansk repræsentation i udlandet, fx hvis du har mistet dit opholdskort under opholdet uden for Danmark.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Hvis du har eller ansøger om opholdstilladelse til at arbejde, studere, som praktikant, au pair, eller er medfølgende familie til sådanne (hvor dette er muligt), behandles en ansøgning om tilbagerejsetilladelse af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Hvis du er asylansøger eller ansøger om familiesammenføring, behandles en ansøgning om tilbagerejsetilladelse af Udlændingestyrelsen.

På fanen ’Sådan ansøger du’ til højre på siden har du adgang til det relevante ansøgningsskema, TBT/SIRI. 

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. 

Der er ikke gebyr for ansøgning om tilbagerejsetilladelse.

Hvis du møder frem i SIRIs borgercenter i Københan, kan du normalt få en tilbagerejsetilladelse straks, hvis du opfylder betingelserne og har medbragt den nødvendige dokumentation.

Hvis du vil ansøge om tilbagerejsetilladelse ved SIRIs borgercenter, skal du huske først at bestille tid her

Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du også indgive ansøgningen på en politistation. I dette tilfælde kan du ikke få din tilbagerejsetilladelse på stedet, da ansøgningen skal sendes til behandling hos SIRI.

Se oversigt over de politistationer, hvor du kan indgive din ansøgning

Hvis du er uden for Danmark, skal du indgive ansøgningen ved den nærmeste danske repræsentation.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning.

 

Det er en god ide at have et udfyldt ansøgningsskema klar, når du møder frem hos SIRI eller hos politiet.

Du skal benytte ansøgningsskeamet TBT/SIRI, som findes i en word-version og en pdf-version.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

 

Hent print-selv skema TBT/SIRI i word-format

Hent print-selv skema TBT/SIRI i pdf-format

Når du fremmøder i SIRIs borgercenter eller hos politiet, skal du medbringe den nødvendige dokumentation. Du kan bruge denne tjekliste.

Husk at hvis du vil fremmøde i SIRIs borgercenter, skal du bestille tid.

 

Du skal medbringe

Hvis du møder frem i SIRIs borgercenter, vil du normalt få svar straks.

Hvis du møder frem hos politiet, skal ansøgningen først behandles af SIRI. Du vil blive kontaktet, når afgørelsen er klar.

Hvis du har søgt i udlandet, skal ansøgningen først behandles af SIRI. Du vil blive kontaktet, når afgørelsen er klar.

Ansvarlig myndighed