Du har en opholdstilladelse på grundlag af en bestemt ansættelse hos en bestemt arbejdsgiver. 

Hvis der sker væsentlige ændringer i din ansættelse skal du søge om ny opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis din opholdstilladelse ikke er knyttet til en bestemt ansættelse, hvis du fx er medfølgende familiemedlem eller har et etableringskort, har ændret stillingsindhold ikke betydning for din tilladelse.

Hvis du har opholdstilladelse efter forskerordningen, beløbsordningen eller fast track ordningen gælder der desuden særlige regler:

Med en tilladelse efter forskerordningen, beløbsordningen eller fast-track ordningen, kan du skifte stillingsindhold inden for samme universitet eller virksomhed uden at ansøge SIRI om en ny arbejdstilladelse. Det gælder fx ved forfremmelse eller ændret forskningsprojekt. Dine løn- og ansættelsesvilkår skal fortsat være sædvanlige efter danske forhold.

Ved tilladelse efter beløbsordning eller fast-track ordningens beløbsspor, skal beløbsgrænsen fortsat overholdes.

Du skal orientere SIRI hvis dine løn- og ansættelsesvilkår forringes.

Hvis du skifter arbejdsgiver, skal du ansøge om ny tilladelse.

 

For øvrige ordninger gælder følgende:

Du kan her se nogle eksempler på situationer, hvor du ikke skal søge ny tilladelse.

 • Du får lønstigning
 • Du har en tidsbegrænset ansættelse og bliver tilbudt fastansættelse (tidsubegrænset ansættelse)
 • Du skifter afdeling i virksomheden (under samme cvr nr.) men din stilling forandrer sig ikke
 • Du får ny titel
 • Benævnelsen for din stillingstype ændres generelt i virksomheden
 • Du er ingeniør og bliver senior ingeniør –uden at stillingsindholdet ændres
 • Ved virksomhedsoverdragelse. Hele virksomheden eller den del af virksomhed hvor du er ansat overdrages til en ny ejer. Virksomhedsoverdragelse er reguleret ved lov om virksomhedsoverdragelse.
 • Virksomheden ændres fx fra enkeltmandsvirksomhed til A/S eller ApS - CVR-nr. ændres ikke

I disse situationer skal du alene huske at ansøge om forlængelse i rette tid, hvis det bliver relevant.

 

Du kan her se nogle eksempler på situationer, hvor du skal søge ny tilladelse.

 • Du bliver tilbudt ny stilling hos en ny arbejdsgiver
 • Du bliver tildelt lederansvar eller frataget lederansvar
 • Du er indstationeret og bliver tilbudt fastansættelse i Danmark

Hvis du finder et nyt job, mens du er i arbejde, kan du godt starte på dit nye job inden, du har fået en ny opholds- og arbejdstilladelse. Du skal blot indgive din ansøgning senest på dagen, hvor du begynder på det nye job.

Læs mere om jobskiftereglen og hvornår den gælder her.

Hvis du skifter job og indgiver en ny ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen eller fast-track ordningens beløbsspor, skal du være opmærksom på, at beløbsgrænsen reguleres årligt.

Du kan læse mere om beløbsgrænsen her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI