Normalt skal en tredjelandsstatsborger have en arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Der findes dog visse undtagelser fra denne hovedregel:

  • Hvis aktiviteten, der udføres i Danmark er kortvarig og ikke defineres som arbejde i udlændingelovens forstand
  • Hvis der er tale om arbejde under et kortvarigt ophold - og dette arbejde er omfattet af fritagelsesbestemmelserne
  • Hvis udlændingen i forvejen har dansk opholdstilladelse, der inkluderer retten til at arbejde

Der er tale om arbejde i udlændingelovens forstand, hvis en udlænding skal udføre opgaver for en virksomhed her i landet eller på anden måde deltage aktivt i aktiviteter, der medfører et "output" for virksomheden.

Der er derimod ikke tale om arbejde, hvis en udlænding alene skal deltage i møder eller uddannelse her i landet af kortere varighed (under 90 dage). Vær i denne forbindelse opmærksom på, at sidemandsoplæring på arbejdsstedet kræver en arbejdstilladelse, hvis den finder sted i produktionsmiljøet og dermed, direkte eller indirekte, bidrager til virksomhedens produktion.

Visse grupper af tredjelandsstatsborgere er, på baggrund af deres erhvervsområde eller særlige situation, fritaget fra kravet om arbejdstilladelse.

Du kan læse mere om fritagelsesreglerne her.

En udlændings ret til at arbejde afhænger af den type af opholdstilladelse, som er givet: 

  • Hvis en udlænding har fået opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af et konkret job, vil udlændingen som udgangspunkt alene have ret til at arbejde for den pågældende arbejdsgiver, som tilladelsen er stedfæstet til.
  • Hvis en udlænding har etableringskort eller har fået opholdstilladelse efter greencardordningen (ophævet pr. 10. juni 2016), har udlændingen ret til at arbejde uden nærmere restriktioner i henhold til udlændingeloven. Tilladelsen er ikke stedfæstet til en specifik arbejdsgiver, og udlændingen kan derfor arbejde for en hvilken som helst arbejdsgiver i Danmark.
  • Hvis en udlænding har opholdstilladelse som studerende på en videregående uddannelse, vil udlændingen typisk have en begrænset arbejdstilladelse, der giver ret til arbejde i et begrænset timeantal pr. uge.
  • Hvis en udlænding har opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, som medfølgende familiemedlem til en arbejdstager/studerende, har permanent ophold eller har asyl i Danmark, er udlændingen undtaget fra kravet om arbejdstilladelse. Udlændingen har derfor automatisk ret til at arbejde og skal ikke søge om en særskilt tilladelse til det. Dog skal udlændinge med opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en arbejdstager søge om en særskilt arbejdstilladelse, hvis de ønsker at arbejde for samme virksomhed som familiemedlemmet (hovedpersonen, der er i Danmark som arbejdstager), eller for en virksomhed med tæt sammenhæng til denne virksomhed. De nærmere betingelser fremgår af udlændingens tilladelsesbrev. Du kan læse nærmere om, hvornår der vurderes at være tæt sammenhæng mellem to virksomheder her.
    Medfølgende familiemedlemmer til personer med opholdstilladelse efter forskerordningen eller fast-track-ordningens forskerspor er dog ikke omfattet af kravet om særskilt arbejdstilladelse og kan således uden videre arbejde for samme virksomhed eller forskningsinstitution som denne. Det samme gør sig gældende for medfølgende familiemedlemmer til tyrkiske statsborgere samt medfølgende familiemedlemmer til personer med permanent ophold.

Bemærk at ovenstående liste ikke er udtømmende. 

De præcise betingelser og rettigheder i forhold til arbejde fremgår af udlændingens opholdstilladelse. Du har som arbejdsgiver pligt til at kontrollere, at en udlænding har ret til at arbejde for dig. Bed derfor altid om at se udlændingens opholdstilladelse, inden ansættelsen påbegyndes.

Ingen datakilde fundet