Sagsbehandlingen tager normalt
2 måneder

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Skal jeg ansøge om en arbejdstilladelse?

Hvis du har opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en person med opholdstilladelse på en af nedennævnte ordninger, skal du ansøge om en arbejdstilladelse, hvis du tilbydes arbejde i samme virksomhed som dit familiemedlem (hovedpersonen) eller i en virksomhed, som har tæt sammenhæng til den virksomhed, som hovedpersonen arbejder for.

 • Fast track-ordningens beløbsspor, supplerende beløbsspor, uddannelsesspor og korttidsspor
 • Beløbsordningen
 • Den supplerende beløbsordning
 • Positivlisten for personer med en videregående uddannelse
 • Positivlisten for faglærte
 • Trainees
 • Særlige individuelle kvalifikationer
 • Ansatte på boreplatforme mv.
 • Fodermestre og driftsledere
 • Arbejdsmarkedstilknytning
 • Jobskifte inden for samme branche, som dannede grundlag for opholdstilladelsen som følge af arbejdsmarkedstilknytning

Hvis du finder et (nyt) job i samme virksomhed som hovedpersonen arbejder i, eller i en virksomhed som har tæt sammenhæng til den virksomhed, som dette familiemedlem arbejder for, skal du indgive en ansøgning om en ny arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse.

Kravet om arbejdstilladelse blev indført pr. 1. januar 2021. Du er kun omfattet af kravet om arbejdstilladelse, hvis det fremgår af din afgørelse fra SIRI.

Du må ikke begynde at arbejde i et sådant job eller et nyt job, før du har fået tilladelse til det.

Hvis hovedpersonen har eller får permanent opholdstilladelse, så er du ikke længere omfattet af kravet om arbejdstilladelse, heller ikke hvis I arbejder samme sted.

Hvad er betingelserne?

For at søge arbejdstilladelse som medfølgende familiemedlem skal du have (eller søge om) opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en person som arbejder eller skal arbejde i Danmark.

Betingelsen om særskilt arbejdstilladelse gælder for dig, hvis du søger/har søgt om opholdstilladelse efter 1. januar 2021.

Dine løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Det betyder, at din løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af din ansættelseskontrakt eller jobtilbud. Alle ansættelsens vilkår skal fremgå af kontrakten eller jobtilbuddet.

Du kan se hvilke oplysninger ansættelseskontrakten skal som minimum indeholde her

Hvis SIRI er i tvivl, om dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, kan vi bede eksperter på området, fx et af de regionale arbejdsmarkedsråd, om at vurdere dine vilkår.

 

Du skal have en kontrakt eller et konkret jobtilbud, som viser, at dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold, og at din arbejdstid vil være minimum 30 timer om ugen.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Du må kun arbejde i den stilling og i den virksomhed, som du har fået tilladelse til.

Du skal være opmærksom på, at din arbejdstilladelse kan udløbe før din opholdstilladelse.

Hvis du bliver tilbudt en ny ansættelse eller et andet nyt job i samme virksomhed, som hovedpersonen arbejder for, eller i en virksomhed med nær sammenhæng til denne, skal du ansøge om en ny tilladelse og må ikke arbejde, før du får den nye tilladelse. Det gælder også, hvis du bliver tilbudt en ny stilling i samme virksomhed.

Hvor lang tid kan min arbejdstilladelse vare?

Du kan få arbejdstilladelse til den periode, som ansættelsen varer, dog ikke længere end din opholdstilladelse er gyldig.

Hvad gør jeg når min hovedperson får job hos min arbejdsgiver?

Hvis hovedpersonen gives en ny opholdstilladelse med henblik på at arbejde for samme virksomhed eller for en virksomhed, der har tæt sammenhæng til den virksomhed, som du arbejder for, skal du indgive en ansøgning  om arbejdstilladelse inden 14 dage efter, at hovedpersonen, er påbegyndt det nye ansættelsesforhold.

Hvis du indgiver en ansøgningen om arbejdstilladelse inden 14 dage efter, at hovedpersonen er påbegyndt det nye ansættelsesforhold, må du arbejde i tiden indtil, der er taget stilling til, om du kan gives en arbejdstilladelse. 

Hermed sikres det, at du ikke bliver nødt til at stoppe din ansættelse som følge af hovedpersonens jobskifte.

Kravet om arbejdstilladelse blev indført pr. 1. januar 2021. Du er kun omfattet af kravet om arbejdstilladelse, hvis det fremgår af din afgørelse fra SIRI.

Hvis hovedpersonen har eller får permanent opholdstilladelse, så er du ikke længere omfattet af kravet om arbejdstilladelse, heller ikke hvis I arbejder samme sted.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit arbejde eller finder et nyt?

Hvis du finder et nyt job i samme virksomhed som det familiemedlem som arbejder i Danmark, eller i en virksomhed som har tæt sammenhæng til den virksomhed, som dette familiemedlem arbejder for, skal du indgive en ansøgning om en ny arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse.

Du må ikke begynde at arbejde i et sådant nyt job, før du har fået tilladelse til det.

 

Din arbejdstilladelse bortfalder, hvis din opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem inddrages eller bortfalder.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om arbejdstilladelse behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

På fanen ’Sådan ansøger du’ til højre har du adgang til det relevante ansøgningsskema, AR8.

Din arbejdsgiver skal udfylde del 2 af skemaet.

Hvis du har givet din arbejdsgiver fuldmagt til at varetage ansøgningen, er det kun din arbejdsgiver, der skal udfylde skemaet.

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Hvad er konsekvenserne af at undlade at søge?

Din opholdstilladelse kan blive inddraget

Hvis din opholdstilladelse er betinget af, at du ikke arbejder for samme virksomhed som hovedpersonen, eller for en virksomhed med tæt sammenhæng til denne, uden at have søgt og fået arbejdstilladelse hertil, men du undlader at søge om arbejdstilladelse eller arbejder efter at have fået afslag på arbejdstilladelse, så kan din opholdstilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hovedpersonens opholds- og arbejdstilladelse kan blive inddraget

En hovedpersons tilladelse betinges af, at et eventuelt medfølgende familiemedlem ikke har fået inddraget sin opholdstilladelsen mere end en gang fordi betingelsen om særskilt arbejdstilladelse ikke har været overholdt. 
Hvis du får inddraget din opholdstilladelse mere end én gang , fordi du ikke overholder betingelsen om særskilt arbejdstilladelse, så kan hovedpersonens opholds- og arbejdstilladelse blive inddraget .

Du og din arbejdsgiver kan blive straffet

En arbejdsgiver, som beskæftiger en udlænding uden den nødvendige tilladelse eller i strid med tilladelsens betingelser, kan straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år.
Hvis du arbejder uden den nødvendige arbejdstilladelse, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Kontrol

SIRI gennemfører løbende indsatser for at sikre efterlevelse af udlændingelovgivningen. Indsatserne har blandt andet fokus på ulovlig arbejdskraft og om betingelserne for en opholds- og arbejdstilladelse bliver overholdt.
Læs mere om den kontrol SIRI udfører.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Hvis du har haft tidligere ansættelser, som er relevante for dit tilbudte arbejde, skal du oplyse os om det i ansøgningsskemaet. Du kan også vælge at vedlægge dit CV.

Du kan se hvilke oplysninger ansættelseskontrakten skal indeholde her

Afsæt gerne

30 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

 Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til det relevante ansøgningsskema.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

I print selv-skemaet AR8 skal din arbejdsgiver udfylde del 2 af skemaet. Når din arbejdsgiver er færdig med sin del, skal du udfylde skemaets del 1. Du skal derefter indgive både del 1 og del 2 – læs mere på næste trin.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema AR8 i Word-format         Hent print selv skema AR8 i pdf-format

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her.  

Du kan også sende ansøgningen til SIRI via vores kontaktformular.

Du kan finde SIRIs kontaktformular her

Når du ansøger om arbejdstilladelse som medfølgende familie, skal du ikke afgive biometri.

Du skal i stedet afgive foto og underskrift, som skal bruges til at udstede dokumentation for arbejdstilladelsen.

Hvis du indgiver din ansøgning i en af SIRIs afdelinger, vil du få optaget foto og underskrift samtidig med, at du indleverer din ansøgning.

Hvis du indgiver din ansøgning til SIRI online, skal du også bestille tid til at få optaget foto og underskrift. Her kan du bestille tid.

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI