Spørgsmål og svar

Hvis du er udlænding i Danmark og ikke har et gyldigt opholdskort, har du brug for en tilbagerejsetilladelse, hvis du – efter udrejse af Danmark – ønsker at rejse tilbage til Danmark igen.

Du har ikke brug for en tilbagerejsetilladelse, hvis du har et gyldigt opholdskort og du ønsker at rejse tilbage til Danmark efter at have været i udlandet.

Opholdskortet skal dog fortsat være gyldigt ved tilbagerejsen.

Børn af udlændinge med fast ophold i Danmark, der endnu ikke har fået et opholdskort, kan få udstedt et opholdskort ved at indgive en ansøgning. Læs mere om ansøgning om nyt opholdskort

Hvis du har indgivet en ansøgning om opholdstilladelse første gang, kan du efter en konkret vurdering få en tilbagerejsetilladelse. Tilladelsen gælder for en periode, der svarer til den konkrete rejse, som giver anledning til, at det er nødvendigt med en tilbagerejsetilladelse. Du vil normalt kun kunne få en tilbagerejsetilladelse, hvis der er tale om et særligt behov og opholdet uden for Danmark er af kortere varighed.

Har du indgivet en ansøgning om forlængelse af din opholdstilladelse, kan du som udgangspunkt få en tilbagerejsetilladelse. Du kan dog ikke få en tilbagerejsetilladelse, hvis der er oplysninger i sagen, der klart indikerer, at opholdstilladelsen ikke kan forlænges, eller hvis du kan forvente at modtage dit opholdskort på baggrund af forlænget opholdstilladelse inden rejsen.

Du kan også få en tilbagerejsetilladelse, hvis du har en ansøgning om nyt opholdskort under behandling hos Udlændingestyrelsen.

Hvis du har opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier, skal du søge om tilbagerejsetilladelse hos SIRI.

Hvis du har indgivet en ansøgning om permanent opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsen, skal du søge om tilbagerejsetilladelse hos Udlændingestyrelsen. Det gælder også, når du har ansøgt om permanent opholdstilladelse, og du har opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier, eller du er medfølgende familiemedlem til en arbejdstager eller studerende. Har du opholdsret efter EU-reglerne, skal du søge om tilbagerejsetilladelse hos SIRI.

Tilbagerejsetilladelsen gives for en periode minimum svarende til den konkrete rejse, du skal på. Dog vil den aldrig have en længere gyldighed end 90 dage.

En tilbagerejsetilladelse kan også kun udstedes indtil 3 måneder før dit pas udløber.

Du skal normalt have tilbagerejsetilladelsen, inden du rejser ud af Danmark. Du kan som udgangspunkt søge om en tilbagerejsetilladelse op til 30 dage før, du skal rejse. Du kan få en tilbagerejsetilladelse ved at henvende dig personligt i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis du er under 18 år, skal du møde op med forældremyndighedsindehaver. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Husk at medbringe gyldigt pas. Dit pas skal være gyldigt i tre måneder udover din hjemrejsedato. Tilbagerejsetilladelsen bliver sat ind i dit pas.

Når du møder personligt op, skal du udfylde et ansøgningsskema. Du kan også hente ansøgningsskemaet på denne side, udfylde det på forhånd, og medbringe det, når du henvender dig personligt. 

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer.

Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema TBT/US:

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger, i ansøgningsskemaet eller på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger