Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Hvem kan ansøge?

Er du optaget på en videregående uddannelse i Grønland, kan du få tilladelse til at opholde dig og studere i Grønland.

Du kan enten gennemføre en hel uddannelse i Grønland eller en del af din uddannelse som gæste- eller udvekslingsstuderende.

Du kan også få opholdstilladelse til at gennemføre et adgangsgivende kursus til en videregående uddannelse.

Også hvis du er statsborger i et EU/EØS land, skal du ansøge om opholdstilladelse hos SIRI, hvis du ønsker at studere i Grønland. Statsborgere fra nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island) behøver hverken visum eller tilladelse til at opholde sig og arbejde i Grønland.

Hvad er betingelserne?

Det er et krav, at du er blevet optaget på en videregående uddannelse på en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution i Grønland.

Uddannelsesinstitutionen skal være offentlig anerkendt.

Selve uddannelsen skal være godkendt af en grønlandsk myndighed.

En uddannelse er videregående, hvis betingelsen for optagelse er en gennemført gymnasial uddannelse. Dette gælder dog ikke uddannelser, hvor optagelsen beror på en optagelsesprøve.

Uddannelsen skal være et fuldtidsstudium.

Du skal have penge nok til at forsørge dig selv under dit ophold i Grønland.

Du har penge nok, hvis du har et beløb svarende til 50.000 kr. Hvis du søger om opholdstilladelse for mindre end et år, skal du råde over et beløb svarende til 4.200 kr. x antallet af måneder, der søges om opholdstilladelse til.

Dokumentation for, at du kan forsørge dig selv og dine evt. familiemedlemmer, kan fx være en udskrift fra bankkonto (i dit navn).

Hvis du skal betale for dit studie, og du har betalt studieafgift for 1. semester, anses det som dokumentation for, at du har penge nok. I det tilfælde behøver du ikke vedlægge anden dokumentation.

Du skal kunne tale og forstå undervisningssproget.  Du skal også kunne forstå enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau. 

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en opholdstilladelse som studerende Grønland? – og hvad må du ikke?


En opholdstilladelse giver dig ret til at opholde dig og studere i Grønland i den periode din tilladelse er gyldig.

En opholdstilladelse giver dig ikke ret til at opholde dig i Schengen-området.

Har du boet lovligt i Grønland i under to år, kan du opholde dig uden for Grønland i op til 6 måneder.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du ansøge om dispensation for bortfald.

I tillæg til din opholdstilladelse som studerende får du en begrænset arbejdstilladelse.

Du må arbejde op til 15 timer om ugen i den almindelige studieperiode fra september til og med maj, og fuld tid i juni, juli og august.

Arbejder du flere timer end du må, bliver det betragtet som ulovligt arbejde.

Ulovligt arbejde kan medføre et varsel, en bøde eller inddragelse af din opholdstilladelse som studerende.

Læs mere om ulovligt arbejde her.

 

Hvis du skal i praktik, skal du ansøge om en tilladelse til fuldtidsarbejde i den periode, hvor du skal være i praktik. Det gælder kun, hvis du skal arbejde fuld tid under praktikforløbet. Du skal søge om opholdstilladelse til praktikforløbet med et ST4 ansøgningsskema og ansøgningen skal vedlægges:

  • Kontrakt med praktikstedet.
  • Dokumentation fra uddannelsesinstitutionen om, at praktikforløbet er en obligatorisk del af din uddannelse.

Et praktikophold skal være en del af din uddannelse, og praktikstedet skal være godkendt af uddannelsesinstitutionen.

Du må ikke begynde at arbejde fuld tid under praktikopholdet, før du har fået tilladelse til det.

Du kan finde ansøgningsskemaet til tilladelse til praktik her.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må derfor ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse.

Hvis du eller et familiemedlem modtager offentlige ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Grønland.
 

Hvor længe kan jeg være i Grønland?

Du kan blive i Grønland i den periode, din uddannelse er normeret til, dog maks. I 1 år fra den dato hvor der træffes afgørelse. Tilladelsen kan efterfølgende forlænges i op til 1 år ad gangen.

Hvis du ikke bliver færdig med uddannelsen inden for den normerede tid, er det vigtigt, at du søger om forlængelse af din tilladelse.

Du skal søge om forlængelse inden din tilladelse udløber, men ikke mere end 3 måneder før den udløber.

Skifter du studie, skal du ansøge om en ny opholdstilladelse på grundlag af den nye uddannelse. Du må gerne begynde det nye studie, mens du venter på vores afgørelse.
 

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 2 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse.
 

Kan min familie få opholdstilladelse i Grønland?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af studie i Grønland giver din familie mulighed for tage med til Grønland.

Der kan gives opholdstilladelse til din ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever, samt hjemmeboende børn under 18 år.

Bemærk at man som studerende skal dokumentere at råde over et beløb svarende til DKK 25.000 pr. familiemedlem. Hvis den medfølgende familie søger om opholdstilladelse for mindre end et år, skal du som studerende råde over et beløb svarende til DKK 2100 x antallet af måneder, der søges om opholdstilladelse til.

Læs mere om medfølgende familie til Grønland.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på ophold som studerende behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Hvis du er i Grønland, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Du kan ansøge ved at gå til fanen Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, ST1.

Der skal ikke betales gebyr.

Din uddannelsesinstitution skal udfylde den anden del af ansøgningen.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge:

Afsæt gerne

30-40 minutter

pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du og dit uddannelsessted skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet.

På dette trin har du og dit uddannelsessted adgang til de relevante ansøgningsskemaer.

Sørg for at du har læst vejledningen på fanen 'Det skal du vide' og samlet den nødvendige dokumentation, som beskrevet i trin 1, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges. 

 

Dit uddannelsessted udfylde del 2 af skemaet. Når uddannelsesstedet er færdig med sin del, skal du udfylde skemaets del 1. Du skal derefter indgive både del 1 og del 2 – læs hvordan på næste trin.

Du skal indlevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.


Hent print-selv skema ST1 i word format

Hent print-selv skema ST1 i pdf format

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor. 

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning (åbner i et nt vindue)

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du indgiver din ansøgning på en norsk repræsentation, skal du samtidig aflevere to ansigtsfotos. 

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

  • har et gyldigt visum,
  • er fritaget for krav om visum eller
  • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

Du ansøger i Grønland

Som udgangspunkt kan man ikke indgive en ansøgning i Grønland, uden en forudgående opholdstilladelse. 

Hvis ganske særlige grunde taler derfor og ansøger har lovligt ophold, vil en førstegangsansøgning kunne indgives til politiet i Grønland.

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller evt. tredjepart.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI