Erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og organisationer kan forhåndsgodkendes til at modtage besøg af visumpligtige udlændinge.

En forhåndsgodkendelse betyder, at det bliver lettere og mere fleksibelt for din virksomhed/organisation mv. at modtage besøg fra visumpligtige udlændinge, idet en ansøgning om visum til besøg hos en forhåndsgodkendt virksomhed/organisation mv. som udgangspunkt kan imødekommes af repræsentationen uden forelæggelse for Udlændingestyrelsen.

En forhåndsgodkendelse er især en fordel for virksomheder/organisationer, som modtager besøg fra visumpligtige udlændinge flere gange om året.

Udlændinge, der søger om visum for at besøge en forhåndsgodkendt virksomhed/organisation mv., får adgang til nogle af de samme fordele, der er knyttet til den særlige Red Carpet-ordning, som administreres af Udenrigsministeriet. Dette indebærer, bl.a.:

 • Kortere sagsbehandlingstid
 • Fleksibel ansøgningsprocedure
 • Udvidet adgang til visum med længere gyldighed og for flere indrejser

Få flere oplysninger om de lokale Red Carpet-ordninger hos Udenrigsministeriet.

For at få visum skal ansøgeren fortsat opfylde de almindelige betingelser for visum til forretningsbesøg.

Det er en betingelse for at blive forhåndsgodkendt, at

 • virksomheden/organisationen mv. er registreret i Danmark eller er registreret i udlandet og har en afdeling, en filial el. lign. i Danmark, og
 • virksomheden/organisationen mv. som følge af sit registrerede erhverv/branche har et naturligt behov for at handle med/jævnligt modtage besøgende fra udlandet, og
 • virksomheden/organisationen mv. stiller en kontaktperson til rådighed, som de danske myndigheder kan henvende sig til for at få bekræftet besøget og evt. få nærmere oplysninger om indholdet af det.

En manglende forhåndsgodkendelse medfører ikke, at der ikke kan opnås visum til Danmark. Det vil fortsat være muligt at ansøge om et visum efter de almindelige regler om visum til forretningsbesøg eller kulturelle besøg.

Start digital ansøgning VF1 

En ansøgning om forhåndsgodkendelse forudsætter, at du har MitID Erhverv.

Trin i den digitale ansøgning:

 1. Log på den digitale ansøgning med MitID Erhverv
 2. Indtast oplysninger om virksomheden/organisationen
 3. Indtast navn og telefonnummer på virksomhedens/organisationens kontaktperson
 4. Indtast oplysninger om virksomhedens/organisationens samhandel/samarbejdsrelation med udlandet
 5. Indsend ansøgningen elektronisk

Udlændingestyrelsen behandler som udgangspunkt ansøgninger om forhåndsgodkendelse af din virksomhed/organisation mv. inden for 30 dage fra modtagelsen af en fuldt oplyst ansøgning.

Når Udlændingestyrelsen har registreret ansøgningen, undersøger vi først, om de grundlæggende betingelser er opfyldt for at kunne forhåndsgodkende din virksomhed/organisation mv.

Derefter kontakter vi din virksomhed/organisation mv. for at få bekræftet ansøgningen.

Såfremt der er behov for at indhente yderligere oplysninger, er den maksimale sagsbehandlingstid 3 måneder. 

En forhåndsgodkendelse er tidsbegrænset i en periode på 3 eller 5 år, afhængig af din virksomheds/organisations mv. stabilitet og erfaring med at invitere udlændinge på visumophold.

Når din virksomhed, organisation mv. er blevet forhåndsgodkendt, og I ønsker at modtage besøg fra en visumpligtig udlænding, skal din virksomhed/organisationen mv. indsende en digital invitation. Læs mere om invitation af visumansøger fra forhåndsgodkendt virksomhed/organisation

Ansøgeren skal fortsat ansøge om visum til forretningsbesøg.

Hvis din virksomhed venter svar på en ansøgning om forhåndsgodkendelse, kan din virksomhed invitere en visumpligtig udlænding ved at bruge invitation VU1.

Udlændingestyrelsen og repræsentationerne foretager regelmæssige stikprøvekontroller af de udstedte viseringer til den forhåndsgodkendte virksomhed, organisation mv.

En forhåndsgodkendelse kan inddrages, hvis den er opnået ved svig, dvs. hvis der er givet bevidst urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgningen om forhåndsgodkendelse.

Godkendelsen kan også inddrages, hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er til stede.

Godkendelsen vil også kunne inddrages, hvis vilkårene for godkendelsen ikke overholdes, f.eks. hvis de visa, der udstedes med henblik på at besøge virksomheden/organisationen mv., gentagne gange misbruges, herunder fordi indehaveren af et visum efter indrejsen til Danmark søger asyl eller i øvrigt misbruger visummet på en sådan måde, at der er grundlag for at tildele visumindehaveren en karensperiode. Læs mere om misbrug af visum