Spørgsmål og svar

Hvis du har fået opholdstilladelse på grundlag af et ægteskab eller lignende med en person i Grønland, kan du normalt først få permanent opholdstilladelse, når du har haft opholdstilladelse i Grønland i mere end de sidste 3 år på samme grundlag

Blev opholdstilladelsen oprindeligt givet til dig som barn, kan du først få permanent opholdstilladelse, når du er fyldt 18 år. Er din forælder selv udlænding, er det desuden en betingelse, at også forælderen selv har permanent opholdstilladelse, eller at du har været lovligt i Grønland i 3 år.

I visse tilfælde kan du efter ansøgning få permanent opholdstilladelse, selvom du ikke har haft lovligt ophold i Grønland i 3 år.

Som eksempel på praksis, hvor en udlænding kan få permanent opholdstilladelse i Grønland, selvom pågældende ikke har opholdt sig lovligt i Grønland i 3 år, kan blandt andet nævnes:

  • udlændinge, der tidligere har haft dansk indfødsret, og er blevet meddelt opholdstilladelse efter § 9, stk. 1, nr. 1

Du kan få permanent opholdstilladelse i Grønland på baggrund af familiesammenføring, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Grundlaget for opholdstilladelsen skal stadig være til stede
  • Du må ikke have forfalden gæld på over 87.209,83 kr. (2023-niveau) til det offentlige
  • Du må, under dit ophold i Grønland, ikke være idømt betinget/ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Hvis du ansøger om permanent ophold på baggrund af tidligere dansk indfødsret, skal de almindelige betingelser være opfyldt:

  • Du må ikke have forfalden gæld på over 87.209,83 kr. (2023-niveau) til det offentlige
  • Du må, under dit ophold i Grønland, ikke være idømt betinget/ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse.

Det typisk tager noget længere tid at få behandlet en ansøgning om permanent opholdstilladelse, end det gør at få behandlet en ansøgning om forlængelse. Opfylder du ikke betingelserne for at få permanent opholdstilladelse, er det derfor en god idé kun at søge om forlængelse. Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse

Udfyld ansøgningen

Du kan ansøge om permanent opholdstilladelse i Grønland ved at udfylde og indgive et ansøgningsskema.

Du kan vælge mellem 3 ansøgningsskemaer, alt efter hvad baggrunden for din nuværende opholdstilaldelse er.  Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Skema I skal bruge, hvis du er ægtefællesammenført

 Skema I skal bruge, hvis du er familiesammenført barn over 18 år

Skema du skal bruge, hvis du har opholdstilladelse på baggrund af tidligere dansk indfødsret er forældre over 60 år, har nær tilknytning til en i Grønland fastboende person eller har fået opholdstilladelse af ganske særlige grunde

 Du kan også få udleveret ansøgningsskemaerne i papirform hos politiet i Grønland.

Indgiv ansøgningen

Ansøgningen om forlængelse indgives til det lokale politi i Grønland eller sendes til Udlændingestyrelsen.