Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er
3 måneder

Gebyret er
1.270 kr.

Hvem skal betale gebyr?

Hvis du har mistet eller fået ødelagt dit opholdskort, skal du betale et gebyr på 1.270 kr. (2024-niveau) for at få udstedt et nyt opholdskort. Det gælder også, hvis du har et gammelt lamineret opholdskort eller et gammelt plastikkort uden udløbsdato og ønsker et nyt biometrisk opholdskort af plastik.

Bemærk, at ikke-biometriske opholdskort udstedt som bevis for permanent opholdstilladelse (udstedt før maj 2011 uden udløbsdato), ikke anses som udløbet og dermed fortsat er gyldige.

Du skal ikke betale gebyr for nyt opholdskort, der udstedes på baggrund af følgende ændringer:

  • Ændring af dit CPR-nummer
  • Ændring af din personidentitet (fx fødedato, fødeland eller nationalitet)
  • Ændring af dit opholdsgrundlag (ny opholdstilladelse)
  • Navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab eller skilsmisse 
  • Du har permanent ophold og dit opholdskort udløber inden for tre måneder eller er udløbet.  

Hvis ansøgningen om nyt opholdskort skyldes en af de ovennævnte gebyrfri ændringer, skal du vedhæfte dokumentation for ændringen, når du indgiver ansøgningen. 

Du skal heller ikke betale gebyr for nyt opholdskort, hvis du er et barn under 18 år, som ønsker bevis for din opholdstilladelse, eller hvis dit allerede udstedte opholdskort udløber inden for 3 måneder eller er udløbet.  

Bemærk, at børn under 18 år højst kan få udstedt opholdskort for 5 år ad gangen.

Tilbagebetaling

Hvis du har betalt gebyr for opholdskortet, og Udlændingestyrelsen efterfølgende vurderer, at du skulle have haft kortet gebyrfrit, vil beløbet blive tilbagebetalt til dig.

Hvis du har mistet dit opholdskort

Hvis du har mistet dit opholdskort, skal du udfylde politiets erklæring om mistet pas eller identitetsdokument (P 650-031).

Hent erklæring på politi.dk 

Du kan også få erklæringen ved at henvende dig til politiet.

Erklæringen skal underskrives og stemples af politiet og vedlægges, når du ansøger om nyt opholdskort.

Politiet kan hjælpe dig med at angive nummeret på dit gamle opholdskort i erklæringen.

Hvem kan få et nyt opholdskort?

Du kan ansøge om et nyt opholdskort, hvis du har tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring eller asyl, eller har permanent opholdstilladelse, og

  • du har mistet dit opholdskort, 
  • du har permanent ophold og dit opholdskort er udløbet, 
  • der er sket ændringer i dine personlige data, som fremgår af opholdskortet (fx navn eller nationalitet),
  • du har et gammelt lamineret opholdskort, eller et gammelt plastikkort uden udløbsdato, og ønsker et nyt biometrisk opholdskort af plastik, eller 
  • du er under 18 år og har behov for bevis på opholdstilladelse.

Dit nye opholdskort vil blive sendt til dig på den adresse, som du er registreret med i Det Centrale Personregister (CPR). Det er vigtigt, at dit fulde navn står på postkassen.

Hvis du har opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier, skal du søge om et nyt opholdskort hos SIRI.

Hvis du allerede har indgivet en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse eller permanent opholdstilladelse, skal du ikke indgive en ansøgning om opholdskort. 

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du vil ansøge om nyt opholdskort.

Du skal udfylde ansøgningen og vedhæfte dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for:

Afsæt gerne

10-15 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du, som er ansøger, skal udfylde ansøgningen

Ansøgningsløsningen indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder den, og hvilken dokumentation du skal vedhæfte. Hvis du er et barn, der er under 15 år, skal din forældremyndighedsindehaver indgive ansøgningen.

Du skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning.

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital KO1/US ansøgning

Det er obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning KO1/US online, når du ansøger om nyt opholdskort, medmindre du er undtaget fra dette krav. Læs mere om obligatorisk digital selvbetjening

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger, i ansøgningsskemaet eller på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

 

Du skal normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri – inden for 4 uger fra, du har indgivet ansøgningen. Biometrien skal bruges for, at du kan få et nyt opholdskort.

Du kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Når du møder personligt op i Udlændingestyrelsens Borgerservice, skal du også betale gebyret, hvis din ansøgning er omfattet af gebyrbetaling. Du kan ikke betale for dit opholdskort på nyidanmark.dk 

Ansvarlig myndighed

Kontakt os