Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er:
7 måneder

Hvem kan få familiesammenføring?

Du kan kun blive familiesammenført med et uledsaget barn under 18 år i Danmark, hvis du er en forælder eller en mindreårig søskende til barnet, og hvis hensynet til Danmarks internationale forpligtelser taler for det.

Det kan fx være hensynet til barnets tarv, der taler for, at du kan få opholdstilladelse.

Hvilke betingelser skal I opfylde?

Når Udlændingestyrelsens skal vurdere, om du kan blive familiesammenført med et mindreårigt barn i Danmark, foretager vi en nærmere undersøgelse af barnets forhold under opholdet i hjemlandet. Det omfatter, hvorvidt barnet i hjemlandet var en del af den familiemæssige enhed, der nu søger om opholdstilladelse i Danmark, eller om barnet har afbrudt dette familieliv ved fx i hjemlandet at have boet for sig selv og klaret sig selv eller have boet sammen med andre, fx andre familiemedlemmer.

Barnets alder vil også have væsentlig betydning. Hvis du er forældre til et helt lille barn i Danmark, vil udgangspunktet være, at du kan blive familiesammenført her i landet.

Hvis barnet er ældre, vil der gradvist blive lagt vægt på øvrige oplyste forhold, da et ældre barn som udgangspunkt ikke i samme grad som et yngre barn kan antages at have behov for at blive familiesammenført med sine forældre.

Hvis barnet allerede har et familiemæssigt netværk i Danmark vil dette også indgå i vurderingen.

Hvilken opholdstilladelse får du?

Du får i første omgang opholdstilladelse i en begrænset periode, typisk 1 år, men med mulighed for forlængelse, hvis du og personen i Danmark stadig opfylder visse betingelser.

Hvis du får opholdstilladelse i Danmark, må du arbejde i samme periode, som opholdstilladelsen gælder.

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du vil ansøge om opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring.

Du og det uledsagede barn i Danmark skal udfylde hver jeres del af ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for følgende:

Det uledsagede barn kan få brug for følgende:

Afsæt gerne

20-30 minutter

til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du og det uledsagede barn i Danmark, skal udfylde hver jeres del af ansøgningen

Ansøgningsløsningen indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder ansøgningen, og hvilken dokumentation du kan vedhæfte.

Personen i Danmark skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning. 

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital SG1-2 ansøgning

Vi opfordrer til, at du bruger den digitale ansøgningsløsning. Den tilpasses undervejs på baggrund af jeres svar, og ansøgningen bliver automatisk sendt til Udlændingestyrelsen, når I har udfyldt den.

Du kan også benytte det papirbaserede ansøgningsskema. Skemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Skemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema SG2 i Word-format

Hent print selv skema SG2 i pdf-format

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og outsourcing kontorer, hvor du kan indgive din ansøgning

Hvis der ikke er en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor, henviser listen til andre landes repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, fx Norge eller Sverige, eller til nærmeste danske repræsentation eller outsourcing kontor i regionen.

Udlændingestyrelsen anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller kopier af ansøgningen.

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

  • har gyldigt visum,
  • er fritaget for krav om visum, eller
  • allerede har opholdstilladelse i Danmark.

Du kan indgive den i Udlændingestyrelsens Borgerservice.Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Ansøgningen kan også sendes til Udlændingestyrelsen.

Læs mere om, hvornår du kan indgive ansøgning i Danmark

 

Når du indgiver din ansøgning, skal du normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri. Biometrien skal bruges for, at du kan få et opholdskort, hvis du får opholdstilladelse.

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto

Ansvarlig myndighed

Kontakt os