Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er
9 måneder

Gebyret er
10.330 kr.

Hvem kan få familiesammenføring som andet familiemedlem?

Du kan i ganske særlige tilfælde blive familiesammenført med et familiemedlem i Danmark, som ikke er enten din ægtefælle/samlever eller din forælder. I givet fald vil du få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1. Bestemmelsen administreres restriktivt, og der gives kun undtagelsesvist tilladelse. 

Du kan således kun få opholdstilladelse som andet familiemedlem, hvis et afslag ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, fx Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8 om retten til familieliv.

Beskyttelsen af familielivet i artikel 8 fokuserer på den almindelige traditionelle europæiske kernefamilie, hvilket vil sige far, mor og mindreårige børn. Derfor vil der kun i helt særlige tilfælde blive givet opholdstilladelse for at familiesammenføre fx forældre med voksne børn.

En ansøgning fra en forælder om familiesammenføring med et mindreårigt barn i Danmark anses for en ansøgning fra et andet familiemedlem.

Der gælder særlige regler for visse persongrupper:

 

Hvad er betingelserne?

I vurderingen af, om det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, hvis du, som ansøger, får afslag på opholdstilladelse, vil Udlændingestyrelsen bl.a. se på:

Udlændingestyrelsen vil se på, om I har etableret et beskyttelsesværdigt familieliv. Der lægges bl.a. vægt på:

  • om tilknytningen mellem jer er større, end hvad der følger af jeres slægtskab alene,
  • om du i hjemlandet har været optaget i det nu herboende familiemedlems husstand igennem en længere årrække,
  • om dit familiemedlem under opholdet i hjemlandet og efter indrejsen i Danmark har forsørget dig,
  • om du af helbredsmæssige grunde vil være helt ude af stand til at tage vare på dig selv, og i givet fald
  • om der findes omsorgspersoner i hjemlandet, eller om hjemlandets sociale myndigheder kan sørge for pasning og pleje.

Du hører også til gruppen af øvrige familiemedlemmer, hvis du er voksen, og søger familiesammenføring med dit mindreårige barn, der bor i Danmark.

Hvis barnets anden forælder er din ægtefælle, indgår hele familien i vurderingen, og du skal derfor søge ægtefællesammenføring i stedet. Læs mere om ægtefællesammenføring

Hvis barnets anden forælder ikke er din ægtefælle, men fx er din tidligere ægtefælle, er det afgørende, hvor meget du hidtil har været sammen med barnet, og hvilken tilknytning barnet har til Danmark.

Hvis du selv er statsborger i et ikke-EU-land, og du er forælder til og forsørger for et herboende mindreårigt barn, der er dansk statsborger, kan du have en afledt ret til ophold efter EU-retten. Dette følger af den særlige EU-dom 'Zambrano'. Læs mere om Zambrano-dommen

Hvilken opholdstilladelse får du?

Du får i første omgang opholdstilladelse i en begrænset periode, typisk 2 år, men med mulighed for forlængelse, hvis du og personen i Danmark stadig opfylder visse betingelser. Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse

Hvis du får opholdstilladelse i Danmark, får du også ret til at arbejde i samme periode, som opholdstilladelsen gælder.

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du vil ansøge om opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring.

Inden du betaler gebyret, anbefaler vi, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få opholdstilladelse. Du kan læse om betingelserne under fanen ’Det skal du vide’.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Familiesammenføring

Gebyr:

10.330 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

  • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
  • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Du og personen i Danmark skal udfylde hver jeres del af ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

I kan få brug for:

Afsæt gerne

30-40 minutter

til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du og det familiemedlem, du skal bo hos i Danmark, skal udfylde hver jeres del af ansøgningen

Ansøgningsløsningen indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder ansøgningen, og hvilken dokumentation du kan vedhæfte.

Dit familiemedlem i Danmark skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning. 

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital SG1-2 ansøgning

Vi opfordrer til, at du bruger den digitale ansøgningsløsning. Den tilpasses undervejs på baggrund af jeres svar, og ansøgningen bliver automatisk sendt til Udlændingestyrelsen, når I har udfyldt den.

Du kan også benytte det papirbaserede ansøgningsskema. Skemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Skemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema SG1 i Word-format

Hent print selv skema SG1 i pdf-format

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og outsourcing kontorer, hvor du kan indgive din ansøgning

Hvis der ikke er en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor, henviser listen til andre landes repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, fx Norge eller Sverige, eller til nærmeste danske repræsentation eller outsourcing kontor i regionen.

Udlændingestyrelsen anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller kopier af ansøgningen.

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

  • har gyldigt visum,
  • er fritaget for krav om visum, eller
  • allerede har opholdstilladelse i Danmark.

Du kan indgive den i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Læs mere om, hvornår du kan indgive ansøgning i Danmark

Når du indgiver din ansøgning, skal du normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri. Biometrien skal bruges for, at du kan få et opholdskort, hvis du får opholdstilladelse.

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto

Ansvarlig myndighed

Kontakt os