Spørgsmål og svar

Enhver udlænding, der opholder sig i Danmark, kan indgive en ansøgning om asyl. Det gælder uanset, om du er rejst ind i Danmark uden et opholdsgrundlag, eller om du er i besiddelse af en opholdstilladelse eller visum.

Du kan kun ansøge om asyl, hvis du opholder dig i Danmark. 

Hvis du opholder dig i udlandet, kan du ikke ansøge om asyl i Danmark. Hverken ved at henvende dig ved en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) eller ved at skrive til Udlændingestyrelsen, politiet eller Udlændinge- og Integrationsministeriet i Danmark.

Der er mulighed for at få asyl efter tre forskellige bestemmelser i Udlændingeloven.

Betingelser for at få konventionsstatus

Du kan få opholdstilladelse som flygtning, hvis du er omfattet af FN’s Flygtningekonvention. Du er omfattet af Flygtningekonvention, hvis du:

  • har en velbegrundet frygt for at blive forfulgt på grund af din race, religion, nationalitet, dit tilhørsforhold til en social gruppe eller dine politiske anskuelser, og 
  • befinder dig uden for det land, hvor du er statsborger. 

Opholdstilladelsen bliver i disse tilfælde givet efter udlændingelovens § 7, stk. 1.

Betingelser for at få beskyttelsesstatus

Du kan få opholdstilladelse som flygtning med beskyttelsesstatus, hvis du risikerer dødsstraf eller risikerer at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvis du vender tilbage til dit hjemland.

Opholdstilladelsen bliver i disse tilfælde givet efter udlændingelovens § 7, stk. 2.

Betingelser for at få midlertidig beskyttelsesstatus

Du kan få opholdstilladelse som flygtning med midlertidig beskyttelsesstatus, hvis du risikerer dødsstraf eller risikerer at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvis du vender tilbage til dit hjemland, og hvis denne risiko har baggrund i en særlig alvorlig situation i dit hjemland præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile.

Opholdstilladelsen bliver i disse tilfælde givet efter udlændingelovens § 7, stk. 3.

Hvordan du kan søge om asyl afhænger af, hvorvidt du har en opholdstilladelse i Danmark. 

Hvis du ikke har en opholdstilladelse, kan du søge om asyl ved at henvende dig personligt på en politistation i Danmark eller hos politiet i modtagecenter Sandholm. 

Hvis du allerede har en opholdstilladelse (på anden baggrund end asyl) i Danmark, kan du søge om asyl ved at henvende dig personligt til politiet i den kreds, hvor du bor. 

Danmark er opdelt i 12 politikredse (eksklusiv Færøernes Politi og Grønlands Politi). Se nærmere på politiets hjemmeside  

Hvis du bor i Nordsjællands Politikreds dvs. i en af de 13 nordsjællandske kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, skal du altid registreres hos politiet i modtagecenter Sandholm.

Bor du i en anden politikreds end Nordsjællands Politi, anbefaler vi, at du først tager telefonisk kontakt til din lokale politistation for at aftale, hvor og hvornår asylregistreringen kan finde sted, idet det ikke er alle politistationer, som kan foretage en asylregistrering.

Du får tidsbegrænset opholdstilladelse

Du får tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark. Din ret til at opholde dig i Danmark ophører, når du ikke længere har behov for beskyttelse. Du får i første omgang opholdstilladelse  i en begrænset periode, og længden af denne periode afhænger af, hvilken bestemmelse du får asyl efter. 

Hvis du får konventionsstatus, får du opholdstilladelse med mulighed for forlængelse for højst 2 år ad gangen.

Hvis du får beskyttelsesstatus, får du højst opholdstilladelse i 1 år. Når det første år er gået, kan du få forlænget din opholdstilladelse med højst 2 år ad gangen. 

Hvis du får midlertidig beskyttelsesstatus, får du højst opholdstilladelse i 1 år ad gangen. Når de første 3 år er gået, kan du få forlænget din opholdstilladelse med højst to år ad gangen. 

Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse som flygtning

Særligt om midlertidig beskyttelsesstatus

Hvis du får midlertidig beskyttelsesstatus, gælder der særlige regler for, hvornår du kan blive familiesammenført med evt. familie. Læs mere om familiesammenføring til personer med midlertidig beskyttelsesstatus

Også relevant for dig