Til forsiden

Hvornår har man brug for en tilbagerejsetilladelse?En udlænding, der ikke har et gyldigt opholdskort, har brug for en tilbagerejsetilladelse, hvis udlændingen – efter udrejse af Danmark – ønsker at rejse tilbage til Danmark igen.

En udlænding med et gyldigt opholdskort, der ønsker at rejse ud af Danmark og bagefter ønsker at rejse tilbage til Danmark, skal derfor ikke have en tilbagerejsetilladelse. Opholdskortet skal dog fortsat være gyldigt ved tilbagerejsen.

Børn af udlændinge med fast ophold i Danmark, der endnu ikke har fået et opholdskort, kan få udstedt et opholdskort ved at henvende sig personligt hos Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller til politiet.

Har man indgivet en ansøgning om opholdstilladelse første gang, kan man efter en konkret vurdering få en tilbagerejsetilladelse. Tilladelsen gælder for en periode, der svarer til den konkrete rejse, som giver anledning til, at det er nødvendigt med en tilbagerejsetilladelse. Man vil normalt kun kunne få en tilbagerejsetilladelse, hvis der er tale om et særligt behov og opholdet uden for Danmark er af kortere varighed.

Har man indgivet en ansøgning om forlængelse af sin opholdstilladelse, kan man som udgangspunkt få en tilbagerejsetilladelse. Man kan dog ikke få en tilbagerejsetilladelse, hvis der er oplysninger i sagen, der klart indikerer, at opholdstilladelsen ikke kan forlænges, eller hvis ansøger kan forvente at modtage sit opholdskort på baggrund af forlænget opholdstilladelse inden rejsen.

Tilbagerejsetilladelsen gives for en periode minimum svarende til den konkrete rejse, dog aldrig med længere gyldighed end 90 dage.

Man skal normalt have tilbagerejsetilladelsen, inden man rejser ud af Danmark. Man kan få en tilbagerejsetilladelse ved at henvende sig personligt hos Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller hos politiet. Husk at medbringe gyldigt pas. Tilbagerejsetilladelsen bliver isat i passet.

Senest opdateret: 27-11-2015
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen samt Styrelsen for International Rekruttering og Integration