Til forsiden

Tal & statistik

På denne side finder du tal og statistikker på udlændingeområdet.

Tal og fakta på udlændingeområdet

> Hent 'Tal og fakta på udlændingeområdet 2016' (pdf)

Publikationen 'Tal og fakta på udlændingeområdet' udkommer en gang årligt og indeholder primært en lang række statistiske opgørelser over antallet af ansøgninger og afgørelser om opholdstilladelser mv. på udlændingeområdet.

Seneste tal på udlændingeområdet


> Se seneste tal på udlændingeområdet (pdf) 

Visiteringskvoter

Regionskvoter 2016 og Kommunekvoter 2016 


Søg i statistik

Herunder kan du vælge at afgrænse din søgning, inden du trykker på søgeknappen:

Vælg indholdstype
Vælg emne
Vælg dato
DatoSorter TitelSorter EmneSorter Beskrivelse TypeSorter
29.06.2016 Tal og fakta på udlændingeområdet 2015 Statistik I denne publikation præsenteres en række tal og fakta for 2015 for alle myndigheder på udlændingeområdet. Hovedvægten er lagt på overordnede tal. Tal og fakta
08.06.2015 Tal og fakta på udlændingeområdet 2014 Statistik I denne publikation præsenteres en række tal og fakta for 2014 for alle myndigheder på udlændingeområdet. Hovedvægten er lagt på overordnede tal. Tal og fakta
17.06.2014 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Statistik I denne publikation præsenteres en række tal og fakta for 2013 for alle myndigheder på udlændingeområdet. Hovedvægten er lagt på overordnede tal. Tal og fakta
08.05.2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2012 Statistik I denne publikation præsenteres en række tal og fakta for 2012 for alle myndigheder på udlændingeområdet. Hovedvægten er lagt på overordnede tal. Tal og fakta
10.05.2012 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Statistik I denne publikation præsenteres en række tal og fakta for 2011 for alle myndigheder på udlændingeområdet. Hovedvægten er lagt på overordnede tal. Tal og fakta
13.04.2011 Tal og fakta på udlændingeområdet 2010 Statistik I denne publikation præsenteres en række tal og fakta for 2010 for alle myndigheder på udlændingeområdet. Hovedvægten er lagt på overordnede tal. Tal og fakta
14.01.2011 Kvartalvise statistikker på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2010) Danskuddannelse Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration offentliggør løbende de seneste kvartalvise statistikker på danskuddannelsesområdet. Statistikkerne er baseret på data indberettet fra landets sprogcentre. Statistik
23.09.2010 Tal og fakta om integration - Befolkning, uddannelse, beskæftigelse - Tema om børn Andet 'Tal og fakta om integration' er en statistisk publikation om integrationen af indvandrere og efterkommere i Danmark. Publikationen indeholder en lang række demografiske oplysninger om indvandrere og efterkommere i Danmark. Derudover belyser publikationen indvandrere og efterkommeres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet ved at pege på de væsentligste tendenser over tid samt i forhold til køn, alder, udvalgte nationaliteter mv. Årets publikation indeholder derudover et særskilt temakapitel om børn og unge med ikke-vestlig oprindelse. Tal og fakta
18.05.2010 Tal og fakta på udlændingeområdet 2009 Statistik I denne publikation præsenteres en række tal og fakta for 2009 for alle myndigheder på udlændingeområdet. Hovedvægten er lagt på overordnede tal. Tal og fakta
15.12.2009 Tal og Fakta – indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet 2009 Beskæftigelse og uddannelse Flere nydanskere er enten i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse. Det er hovedtendensen i den nyeste udgave af ’Tal og fakta – indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet’, som giver et overblik over de nyeste tal på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet for indvandrere, efterkommere og danskere samt udviklingen over tid. Tal og fakta
29.06.2009 Tal og fakta – befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009 Statistik Nye indvandrere i Danmark har i stigende grad en vestlig baggrund. Det og mange andre nye tal fremgår af 'Tal og fakta – befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009'. Tal og fakta
04.06.2009 Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Statistik I denne publikation præsenteres en række tal og fakta for 2008 for alle myndigheder på udlændingeområdet. Hovedvægten er lagt på overordnede tal. Tal og fakta
19.01.2009 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Beskæftigelse og uddannelse Nye tal viser, at efterkommerne fra ikke-vestlige lande i lige så høj grad som danskere er i gang med en uddannelse eller i arbejde. 83 pct. af både danskere og efterkommere var således i gang med en uddannelse eller i arbejde den 1. januar 2007. Tal og fakta
22.08.2008 Tal og fakta - Befolkningsstatistik om Udlændinge 2008 Befolkning Publikationen indeholder en række tal vedrørende den generelle befolkningsudvikling blandt udlændinge, geografisk fordeling af udlændinge, udlændinges boligforhold, ægteskabsmønstre mm. Tal og fakta
28.03.2008 Tal og fakta på udlændingeområdet 2007 Statistik I denne publikation præsenteres en række tal og fakta for 2007 for alle myndigheder på udlændingeområdet. Hovedvægten er lagt på overordnede tal. Tal og fakta
13.12.2007 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Arbejdsmarked Over 70 pct. af både indvandrerne og efterkommerne med en lang, videregående dansk uddannelse har et job, der forudsætter viden på højeste niveau eller et lederjob. Dette er helt på niveau med andelen blandt danskere. Disse tal fremgår bl.a. af Integrationsministeriets og Udlændingeservices statistiske publikation 'Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet'. Tal og fakta
25.10.2007 Analyse af udlændinges ansættelsesmønstre Arbejdsmarked Analysen viser blandt andet, at antallet af beskæftigede indvandrere og efterkommere i Danmark er steget med knap 30.000 personer de seneste fem år. Men også at personer med oprindelse i ikke-vestlige lande er underrepræsenteret i såvel den offentlige som den private sektor. 7 ud af 10 efterkommere er under 15 år, og der vil i den kommende ti-års periode årligt vil komme omkring 4.000 flere efterkommere ind på arbejdsmarkedet. Statistik
14.06.2007 Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges selvforsørgelse 1999-2006 Integrationsindsatsen Baggrundsrapport fra Anvendt KommunalForskning (AKF). Effektmålinger
14.06.2007 Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges selvforsørgelse 1999 til 2006 Integrationsindsatsen Effektmålingen rangordner kommunerne ud fra deres integrationssucces målt ved, hvor hurtigt udlændinge kommer i enten selvforsørgelse eller i arbejde. Effektmålinger
13.06.2007 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge, 2007 Befolkning Publikationen indeholder en række tal vedrørende den generelle befolkningsudvikling blandt udlændinge, geografisk fordeling af udlændinge, udlændinges boligforhold, ægteskabsmønstre mm. Tal og fakta