Til forsiden

Visumfrie personer

Statsborgere fra visumfrie lande behøver ikke visum for at rejse ind i Danmark.

Se liste over visumfrie lande

Betingelser

Som visumfri vil man normalt kunne indrejse i Danmark, hvis man opfylder følgende grundlæggende betingelser:

  • Man har et gyldigt pas eller anden form for gyldig rejselegitimation. Passet eller rejselegitimationen skal være gyldigt i mindst 3 måneder efter den planlagte dato for udrejse af Schengenområdet, og passet eller rejselegitimationen skal være udstedt inden for de seneste 10 år.
  • Man har tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Hvad, der vurderes som tilstrækkelige midler, afhænger af varigheden af opholdet, og om man skal bo på fx hotel eller privat hos familie eller venner. Som udgangspunkt skal man være i besiddelse af ca. 350 kr. pr. døgn - evt. et mindre beløb ved privat indkvartering, hvor værten indestår for alle udgifter. Hvis man skal bo på hotel, skal beløbet være større, normalt ca. 500 kr. pr. døgn.
  • Man skal kunne sandsynliggøre og i nødvendigt omfang dokumentere formålet med opholdet i Danmark.
  • Man må ikke være indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet (SIS II).
  • Man må ikke være udvist og have et indrejseforbud.
  • Man må ikke være omfattet af FN's eller EU's sanktionslister.

Disse betingelser gælder både, når man indrejser og opholder sig i Danmark og de øvrige Schengenlande. Man skal derfor altid kunne dokumentere, at man råder over tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Opfylder man ikke betingelserne, vil man kunne blive afvist ved grænsen eller blive bedt om straks at rejse ud af Schengenområdet.

Bemærk, at der er forskel på, hvad der anses for tilstrækkelige midler i de forskellige Schengenlande. Ved indrejse i andre Schengenlande bør man derfor undersøge, hvilke krav der gælder i de pågældende lande. Der findes en oversigt over landenes krav i visumhåndbogens bilag 18. Se oversigten her.

Opholdets varighed

Som visumfri statsborger, kan man opholde sig i Schengenområdet i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage. De 90 dage kan enten bruges til ét sammenhængende ophold eller til flere kortere ophold.

Udlændingestyrelsen anbefaler, at man tæller dagene i en kalender fra og med indrejsedatoen til og med udrejsedatoen. Bemærk: Både indrejsedagen og udrejsedagen tæller med i beregningen af de maksimalt 90 dage inden for en periode på 180 dage – uanset hvornår på dagen, man ind- og udrejser. Det er altid ens eget ansvar at være opmærksom på, hvor længe man har ret til at opholde sig i Danmark. Læs mere om opholdets varighed 

Visse statsborgere har ret til 90 dages ophold i Danmark efter ophold i andet Schengenland

Som statsborger fra Australien, Canada, Chile, Israel, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, Sydkorea og USA kan man frit indrejse og opholde sig i Danmark i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage, uanset at man forud for indrejsen i Danmark har opholdt sig i et andet Schengenland. De 90 dage beregnes fra datoen for indrejsen i Danmark eller et andet nordisk land. I de nævnte 90 dage fradrages den tid, hvori udlændingen inden de seneste 180 dage har opholdt sig i Danmark eller et andet nordisk land.Senest opdateret: 01-06-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen