Til forsiden

Klagemuligheder

De danske repræsentationer giver i nogle sager afslag på visum som den første myndighed (1. instans). I disse sager er Udlændingestyrelsen klageinstans.

De danske repræsentationer kan også forelægge sagerne for Udlændingestyrelsen, som herefter træffer afgørelse i sagen som den første myndighed (1. instans). Hvis Udlændingestyrelsen giver afslag i sagen, er Udlændingenævnet klageinstans. I sager, hvor Udlændingestyrelsen giver afslag på visum til Færøerne og Grønland, er Udlændinge- og Integrationsministeriet dog klageinstans.

Det vil fremgå af afslaget, om det er Udlændingestyrelsen, Udlændingenævnet eller Udlændinge- og Integrationsministeriet, der er klageinstans, hvordan man klager, og om der er en klagefrist. 

Hvis en dansk repræsentation giver afslag på en ansøgning om visum, bliver sagen med få undtagelser automatisk sendt til Udlændingestyrelsen som en klage over den afgørelse, repræsentationen har truffet. Ansøger behøver derfor ikke at foretage sig noget.

Dette gælder dog ikke, hvis repræsentationen har givet afslag på visum af en af følgende grunde:

  • Ansøgeren har fremlagt falsk eller forfalsket rejsedokument.
  • Ansøgeren har fremlagt andre falske eller forfalskede dokumenter til støtte for ansøgningen.
  • Ansøgeren har ikke fremlagt dokumentation for tilstrækkelige midler til ophold og hjemrejse.
  • Ansøgeren har ikke fremlagt dokumentation for passende og gyldig rejsesygeforsikring.
  • Ansøgeren er ikke omfattet af den persongruppe, der som udgangspunkt kan få visum i den hovedgruppe, som ansøgeren tilhører 

I disse tilfælde skal ansøger eller dennes partsrepræsentant selv rette henvendelse til Udlændingestyrelsen, hvis han eller hun vil klage over afgørelsen. Det vil fremgå af repræsentationens afgørelse, hvordan man klager, og om der er en klagefrist. Udgangspunktet i ovennævnte sager er, at klagen skal være indgivet til Udlændingestyrelsen inden 8 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Styrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at en klage skal behandles, selv om klagen er indgivet efter udløbet af de 8 uger.

Husk at oplyse sagsnummer, ansøgers fulde navn, nationalitet og datoen for den afgørelse, der klages over.

Klager over betjeningen ved de danske repræsentationer skal sendes til Udenrigsministeriet.

Klager over andre landes repræsentationer indgives til det pågældende lands udenrigsministerium.

Klager over afgørelser, der er truffet af andre landes repræsentationer, skal indgives til det pågældende lands myndigheder. Der kan ikke klages til Udlændingestyrelsen i disse sager. Det vil fremgå af afgørelsen, hvortil klagen skal sendes. 

Ansøger kan ikke klage over repræsentationernes afvisning af en visumansøgning.

Genoptagelse

Det er muligt at få genoptaget sin sag, hvis der er givet afslag på en visumansøgning på grund af mangelfuld dokumentation.

Ansøger eller værten i Danmark kan indsende dokumentationen til den myndighed, der har givet afslag på visum med en skriftlig anmodning om genoptagelse af sagen.

Det vil herefter blive vurderet, om dokumentationen er fyldestgørende, og om sagen kan genoptages. En sag kan dog kun genoptages, hvis den nye dokumentation angår de faktiske forhold, der forelå på afgørelsestidspunktet.

Hvis ansøgers eller værtens forhold ændres efter visumafgørelsen, skal der indgives en ny ansøgning om visum hos repræsentationen for at få foretaget en vurdering af, om der kan gives visum på baggrund af de nye forhold.Senest opdateret: 28-02-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen