Til forsiden

Forlængelse af visum

Hvis man har Schengenvisum, som er udstedt for mindre end 90 dage, kan man under særlige omstændigheder få det forlænget til i alt 90 dages ophold.

Særlige omstændigheder kan fx være:

  • Humanitære hensyn, tungtvejende forretningsmæssige eller personlige grunde taler for at forlænge visummet.
  • Der foreligger oplysninger, som ikke forelå på det tidspunkt, hvor man fik udstedt visummet.
  • Man har været forhindret i at udrejse på grund af helt særlige omstændigheder som fx at det flyselskab, man rejser med, strejker eller ikke kan udrejse på grund af dårligt vejr (force majeure).
  • Man selv eller den person, man besøger i Danmark, er blevet alvorligt syg.

Formålet med opholdet skal være uændret. Man skal kunne dokumentere de grunde, som man angiver for at få sit visum forlænget. Man skal desuden dokumentere, at ens rejsesygeforsikring dækker den periode, som der søges om forlængelse for.

Det koster 225 kr. at indgive en ansøgning om forlængelse.

Anden forlængelse af ophold i Danmark

I visse tilfælde kan ens visum eller visumfrie ophold forlænges med et ophold i Danmark. Det kan i givet fald ske med et besøgsophold på yderligere op til 90 dage. Besøgsopholdet er kun gyldigt for Danmark og giver således ikke ret til ophold i de andre Schengen-lande. Det gives som udgangspunkt til:

  • Ansøgere, der skal besøge ægtefæller eller faste samlevere, som er indrejst i Danmark på et tidspunkt, hvor begge parter har en alder på mindst 23 år og seks måneder. Det sker for at sikre, at de ægtefæller og faste samlevere, som ikke opfylder 24 års kravet i udlændingelovens bestemmelser om familiesammenføring, får mulighed for at blive sammen, indtil udlændingemyndighederne har afgjort, om de øvrige betingelser for familiesammenføring er opfyldt.
  • EU/EØS-statsborgere og familiemedlemmer til disse, der er på besøg hos ægtefæller/registrerede partnere/faste samlevere, kærester/forlovede, forældre, børn og søskende, der bor i Danmark

For øvrige persongrupper gives der kun besøgsophold, hvis der er tale om ekstraordinære omstændigheder, fx ved alvorlig sygdom hos ansøgeren eller den person, ansøgeren besøger i Danmark.

Hvordan søger man om forlængelse?

Ansøgningen kan indgives i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis man bor uden for Storkøbenhavn, kan ansøgningen også indgives på de politistationer, som har et udlændingekontor. Se oversigt over de politistationer, som har et udlændingekontor på politi.dk. Man skal vedlægge sit pas ved ansøgningen om forlængelse.

Forlængelse af Schengen-visa
> Ansøgningsskema

Man kan få udleveret ansøgningsskemaet i papirform i Udlændingestyrelsens Borgerservice eller på de politistationer, som har et udlændingekontor.
 
Det er normalt et krav, at den person, som man besøger i Danmark, også møder op.

Vigtigt om pas

Når man søger om at få sit visum forlænget, skal man sikre sig, at ens pas er gyldigt. Udlændingestyrelsen kan inddrage eller nægte at forlænge et visum, hvis man ikke længere har et gyldigt pas eller anden gyldig rejselegitimation.

Et visum kan kun forlænges indtil 3 måneder før passets udløbsdato. Det vil sige, at hvis ens pas fx udløber om 4 måneder, kan ens visum kun forlænges med 1 måned. Hvis man har et nationalitetspas (dvs. et pas fra sit hjemland), skal dette fornys af hjemlandets repræsentation (ambassade eller generalkonsulat).Senest opdateret: 23-06-2015
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen