Til forsiden

Visum

Hvis man som udlænding ønsker at besøge Danmark for en kort periode, skal man have et visum, hvis man er statsborger i et visumpligtigt land.

Se listen over visumpligtige lande.

Når der stilles krav om visum til statsborgere fra visse lande, er formålet at kontrollere hvem, der får lov til at indrejse og opholde sig i Danmark og de andre Schengenlande. Schengenlandene beslutter normalt i fællesskab hvilke lande, der skal være visumpligtige. Udvælgelsen af lande sker ud fra immigrations- og sikkerhedsmæssige samt politiske overvejelser.

Formålet med et visum er, at man kan besøge Danmark og/eller de andre Schengenlande i en kortere periode. Hvis man ønsker at opholde sig i Danmark i længere tid, skal man ansøge om en opholdstilladelse. Når myndighederne behandler ens visumansøgning, vurderer de derfor, om der er risiko for, at man ønsker at tage fast eller længerevarende ophold i Danmark eller i de øvrige Schengenlande uden lovligt grundlag. Hvis det vurderes at være tilfældet, vil man få afslag. Det gælder fx, hvis man søger om opholdstilladelse og visum samtidigt, eller hvis man allerede har en verserende ansøgning om opholdstilladelse.

Udlændinge, der har fået visse typer opholds- og tilbagerejsetilladelser i et andet Schengenland, behøver ikke visum for at kunne indrejse i Danmark. Læs mere om indrejse med opholdstilladelse fra andet Schengenland. Disse opholdstilladelser giver ikke ret til indrejse på Færøerne og i Grønland. 

Udlændinge, som har visse typer opholdstilladelser udstedt af Bulgarien, Cypern, Kroatien og Rumænien har ret til uden ugrundet ophold at rejse gennem Danmark for at komme til det land, der har udstedt opholdstilladelsen. Gennemrejsen må ikke overstige 5 dage.

Udlændinge, som har et opholdskort, der er udstedt efter EU-reglerne om fri bevægelighed, behøver ikke visum for at indrejse og opholde sig i Danmark, hvis EU-opholdskortet er udstedt af et EU-land, som også er et Schengenland. Udlændinge, der har et EU-opholdskort udstedt af et EU-land, som ikke er med i Schengen-samarbejdet, er dog kun fritaget for visum ved indrejse og ophold i Danmark, hvis de ledsager eller slutter sig til en EU-borger. Dette gælder både opholdskort, der er udstedt efter direktiv 2004/38/EF, og opholdskort, der er udstedt inden, direktivet trådte i kraft. Opholdskortet er i form af et plastkort i kreditkortstørrelse eller en opholdssticker, der er indsat i passet.

Familiemedlemmer til en EU/EØS-statsborger eller til en statsborger fra Schweiz, som udnytter retten til fri bevægelighed i Danmark, samt familiemedlemmer til en dansk statsborger, der udnytter eller som har udnyttet retten til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, har ret til at få en visumansøgning behandlet efter EU-reglerne. Læs mere om visum efter EU-reglerne

Afgørelser om visum træffes efter reglerne i visumbekendtgørelsen.

Læs bekendtgørelse nr. 376 af 20. marts 2015 om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum (Visumbekendtgørelsen)
 
Læs bekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2017 om ændring af bekendtgørelse nr. 376 af 20. marts 2015 om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum (Ændringsbekendtgørelsen)

Læs også vejledning nr. 9201 af 27/02/2017 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark 

Hvad giver et visum ret til?

Et visum giver normalt ret til ophold i hele Schengenområdet. Schengenlandene er: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Man kan højst få visum til at opholde sig i Schengen-landene i 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Læs mere om opholdets varighed

Hvis man overskrider et visums gyldighedsperiode eller forsøger at benytte et visumophold til at opnå længerevarende eller permanent ophold i Danmark, kan man blive pålagt en karensperiode på 3 eller 5 år. I karensperioden vil man ikke kunne få visum til at besøge Danmark. Læs mere om misbrug af visum.

Visum giver ikke ret til at arbejde i Danmark, medmindre udlændingemyndighederne udtrykkeligt har givet lov til det.

Under besøg af mindre end 90 dages varighed kan man dog udføre visse arbejdsrelaterede aktiviteter, som ikke kræver arbejdstilladelse. Læs mere om visum og arbejdstilladelse.

Læs mere om betingelserne for at få visum, og om hvordan man søger om visum

Se oversigt over rejsedokumenter, visumforhold og grænseovergangeSenest opdateret: 02-03-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen