Til forsiden

Om sagsbehandlingstider

På denne side kan du læse detaljeret information om sagsbehandlingstider i Udlændingestyrelsen for ansøgninger om familiesammenføring, permanent opholdstilladelse, pas, opholdskort mv.

Se samlet oversigt over sagsbehandlingstider for de enkelte sagstyper

Hvad er sagsbehandlingstid?

Sagsbehandlingstiden er den tid, som Udlændingestyrelsen forventer, at det maksimalt vil tage at behandle en sag. Sagsbehandlingstiden regnes fra den dag, hvor ansøgningen er indgivet.

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid varierer afhængigt af, hvilken sagstype der er tale om. Eksempelvis er den forventede maksimale sagsbehandlingstid 7 måneder for ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelse, mens den forventede maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om ægtefællesammenføring er 10 måneder.

Den maksimale sagsbehandlingstid kan forventes opfyldt i 90 procent af de afsluttede sager inden for en bestemt sagstype. I en række tilfælde vil sagsbehandlingen tage kortere tid end den oplyste forventede maksimale sagsbehandlingstid, og i særlige tilfælde vil det tage længere tid, før man modtager en afgørelse i en sag.

Sagsbehandlingstiden kan blive længere end den forventede maksimale sagsbehandlingstid, hvis Udlændingestyrelsen har brug for yderligere oplysninger for at kunne afgøre sagen. I sager om ægtefællesammenføring kan det fx være oplysninger til vurdering af, om et ægteskab er retsgyldigt, eller om der foreligger et pro forma- eller tvangsægteskab.

Information om sagsbehandlingstiden i den enkelte sag

Når Udlændingestyrelsen modtager en ansøgning, sender vi et brev til ansøgeren (eller det herboende familiemedlem), hvor vi kvitterer for modtagelse af ansøgningen. Brevet vil også indeholde generelle oplysninger om bl.a. den forventede maksimale sagsbehandlingstid for en ansøgning af den pågældende type og retten til ophold under sagens behandling. Hvis sagen kan afgøres inden for 30 dage, vil ansøgeren dog ikke modtage et kvitteringsbrev.

Hvis ansøgningen indeholder alle relevante oplysninger, er underskrevet og er vedlagt den nødvendige dokumentation, vil ansøgeren ofte først høre fra styrelsen igen, når vi har afgjort sagen.

Hvis styrelsen har brug for yderligere oplysninger for at kunne afgøre sagen, vil vi kontakte ansøgeren.

Hvis den forventede maksimale sagsbehandlingstid overskrides med mere end 1 måned, fx fordi vi har brug for yderligere oplysninger i sagen, vil ansøgeren modtage et orienteringsbrev, hvoraf en ny forventet sagsbehandlingstid vil fremgå.

Mulighed for tilbagerejsetilladelse

Hvis ansøgeren opholder sig i Danmark, og ønsker at rejse ud af Danmark, mens ansøgeren har en ansøgning under behandling i Udlændingestyrelsen, kan ansøgeren normalt få en tilladelse til at rejse tilbage til Danmark (tilbagerejsetilladelse). En tilbagerejsetilladelse gives med en gyldighed, som svarer til den konkrete rejse, dog aldrig med en længere gyldighed end 90 dage. En tilbagerejsetilladelse kan dog kun udstedes indtil 3 måneder før passets udløbsdato.

Ansøgning om tilbagerejsetilladelse

> TBT/US: Ansøgning om tilbagerejsetilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet  

Modtagelse af opholdskort

Hvis ansøgeren får en opholdstilladelse, kan der gå 2-3 uger fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har modtaget tilladelsen pr. brev, til ansøgeren modtager sit opholdskort.

Særligt om familiesammenføring

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om familiesammenføring er 10 måneder. Sagsbehandlingstiden regnes fra den dag, hvor ansøgningen er indgivet til den dag, der gives tilladelse eller afslag. Såfremt den herboende ægtefælle skal stille økonomisk sikkerhed forud for, at en opholdstilladelse kan gives, regnes sagsbehandlingstiden til den dag, hvor Udlændingestyrelsen anmoder om sikkerhedsstillelse.

Hvis ansøgningen om familiesammenføring er indgivet før den 1. marts 2017, og ansøgeren ikke har modtaget et brev fra Udlændingestyrelsen, hvor sagsbehandlingstiden i den konkrete sag er oplyst, er den forventede maksimale sagsbehandlingstid dog 12 måneder. 

Særligt om pas

Ansøgninger om dansk fremmedpas eller dansk konventionspas til udlændinge forventes behandlet på maksimalt 3 måneder.

Ansøgninger om forlængelse af dansk fremmedpas eller dansk konventionspas forventes behandlet på maksimalt 2 måneder.

Hvis der samtidig med en ansøgning om pas eller forlængelse af pas, søges om forlængelse af opholdstilladelse eller om permanent opholdstilladelse, vil behandlingen af ansøgningen om pas afvente, at der er taget stilling til ansøgningen om forlængelse eller permanent ophold. Det skyldes, at det er en betingelse for at få udstedt pas som udlænding, at ansøgeren har en gyldig opholdstilladelse. I disse sager regnes den forventede maksimale sagsbehandlingstid for pasansøgningen fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har fået forlænget sin opholdstilladelse eller har fået permanent opholdstilladelse.Senest opdateret: 28-02-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen