Til forsiden

Sagsbehandlingstider

Der findes forskellige typer af mål for sagsbehandlingstiden for Udlændingestyrelsens sager. Nogle er fastsat ved lov, andre er kontraktsmål og så er der ydermere mål, som udmeldes for at give en bedre forventningsafstemning med styrelsens brugere.

Maksimale sagsbehandlingstider (servicemål)

Udlændingestyrelsen har på flere sagsområder fastsat maksimale frister for, hvor lang tid man må forvente at skulle vente på en afgørelse – de såkaldte servicemål.

Servicemål er den forventede maksimale sagsbehandlingstid. Servicemål regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indgivet en fuldt oplyst ansøgning. Det vil sige en ansøgning, som indeholder alle relevante oplysninger, som er underskrevet de relevante steder, og som er vedlagt den nødvendige dokumentation.

Læs mere om servicemål

SagstypeMaksimal sagsbehandlingstid (servicemål)
Familiesammenføring, enkle sager 
Læs mere om særlige forhold ved familiesammenføring
5 måneder
Ægtefællesammenføring, komplicerede sager
Læs mere om særlige forhold ved ægtefællesammenføring
10 måneder
Børnesammenføring, komplicerede sager
Læs mere om særlige forhold ved børnesammenføring
10 måneder
Bortfald forhåndsdispensation
(familiesammenføring)
3 måneder
Bortfald dispensation efter udrejse
(familiesammenføring)
5 måneder
Tidsbegrænset (forlængelse) opholdstilladelse (familiesammenføring og asyl) 5 måneder
Permanent  opholdstilladelse 8 måneder
Pas (danske fremmedpas eller konventionspas)
Læs mere om særlige forhold ved pas
10 uger
Forlængelse af pas 10 dage
Religiøse forkyndere 4 måneder
Religiøse forkyndere (forlængelse) 4 måneder
Opholdskort til børn og erstatningsopholdskort 4 måneder
Familiesammenføring i Grønland, førstegangsansøgning og tidsbegrænset forlængelse 5 måneder
Permanent opholdstilladelse i Grønland 8 måneder
Familiesammenføring på Færøerne, førstegangsansøgning og tidsbegrænset forlængelse 5 måneder
Permanent opholdstilladelse på Færøerne 8 måneder

 

Maksimal gennemsnitlig sagsbehandlingstid for asylsager

Der er i Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2016 med Udlændinge- og Integrationsministeriet bl.a. fastsat et mål for den gennemsnitlige maksimale sagsbehandlingstid for asylsager fra indgivelse af en asylansøgning til afslutning af sagen i Udlændingestyrelsen.

AsylsagsbehandlingGennemsnitlige maksimale sagsbehandlingstid
Fra indgivelse af ansøgning til afslutning af sagen i styrelsen 7 måneder

Ventetid for betjening i Borgerservice

Der er også i Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2016 fastlagt et mål for den højeste ventetid ved personlige og telefoniske henvendelser. Målet forventes samlet set opfyldt for mindst 80 procent. af henvendelserne og derved tages højde for særlige spidsbelastningsperioder, fx at ekstraordinært mange ringer til styrelsen på samme tidspunkt.  

Ved henvendelse til BorgerserviceHøjeste ventetid
Personlig henvendelse 1 time for 80 procent af henvendelserne
Telefonisk henvendelse 12 min. for 80 procent af henvendelserne

Se de aktuelle ventetider i Borgerservice 

Maksimal sagsbehandlingstid ved udstedelse af visum

De maksimale sagsbehandlingstider for visumsager er fastlagt ved lov og er præciseret i det fælleseuropæiske regelsæt kaldet Visumkodeks. Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, hvor en ansøgning indgives på en dansk repræsentation i udlandet, uanset om den skal sendes videre til behandling i Udlændingestyrelsen.

Udstedelse af visum i følgende situationerSagsbehandlingstid
Ansøgningen er indgivet til en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) eller til et andet Schengenlands repræsentation, som repræsenterer Danmark ved visumudstedelse. 15 dage (udgangspunkt)
Sager, hvor sagsbehandlingen kræver nærmere undersøgelser. 30 dage
Sager, hvor sagsbehandlingen kræver yderligere dokumentation.  60 dage

Læs mere om sagsbehandlingstider ved udstedelse af visum   Senest opdateret: 01-12-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen