Til forsiden

Medborgerskab

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover de grundlæggende betingelser også opfylde 2 af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man enten har bestået medborgerskabsprøven eller har udvist aktivt medborgerskab i Danmark ved mindst 1 års deltagelse i bestyrelser, organisationer mv.

Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven er en ny skriftlig prøve, som afholdes 2 gange om året – i juni og i december. Prøven afholdes af en række sprogskoler landet over.

Vær opmærksom på, at der er tale om en ny medborgerskabsprøve. En tidligere bestået medborgerskabsprøve fra før 2016 kan ikke opfylde den supplerende betingelse om medborgerskab.

Tilmelding og prøveafholdelse

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (uim.dk) kan man læse om, hvordan man tilmelder sig medborgerskabsprøven og om selve prøven. Man kan også se datoen for næste prøveafholdelse og tilmeldingsfrist. 

Læs om tilmelding og prøveafholdelse 

Forberedelse til prøven

Medborgerskabsprøven er udformet som en multiple choice-test og indeholder 25 spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt om dansk kultur og historie.

Der er udarbejdet læremateriale, så man kan forberede sig til prøven. Prøvens spørgsmål tager udgangspunkt i dette materiale. Lærematerialet findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (uim.dk)

Find læremateriale til medborgerskabsprøven

Aktivt medborgerskab

Man kan opfylde den supplerende betingelse om medborgerskab, hvis man kan dokumentere, at man har udvist aktivt medborgerskab i Danmark gennem mindst 1 års medlemskab af en bestyrelse eller en organisation mv. Det er et krav, at der er tale om bestyrelser, organisationer mv., som i ord og handling understøtter grundlæggende demokratiske værdier og retsprincipper i det danske samfund.

Det er ikke et krav, at man har deltaget i en organisation eller bestyrelse mv. uafbrudt igennem 1 år. Det vil sige, at man gennem flere år sammenlagt kan opnå 1 års aktivt medborgerskab. Det er heller ikke et krav, at man fortsat deltager i organisationen eller bestyrelsen på tidspunktet, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse. Endelig er det ikke et krav, at man har haft medlemskab af den samme organisation eller bestyrelse mv. igennem 1 år.

Medlemskab af forældrebestyrelse, skolebestyrelse, bestyrelsen for en almennyttig boligorganisation, et integrationsråd eller et ældreråd

Man vil fx opfylde betingelsen om aktivt medborgerskab, hvis man i mindst 1 år har været medlem af en forældrebestyrelse, en skolebestyrelse, bestyrelsen for en almennyttig boligorganisation, et integrationsråd eller et ældreråd.

Man kan dokumentere medlemskab af en forældrebestyrelse ved fx at vedlægge en udtalelse fra daginstitutionen, den kommunale dagpleje, fritidshjemmet eller klubben.

Medlemskab af en skolebestyrelse eller bestyrelsen for en almennyttig boligorganisation kan dokumenteres ved fx at vedlægge henholdsvis en udtalelse fra skolen eller boligorganisationen.

Medlemskab af et integrationsråd eller et ældreråd kan dokumenteres ved fx at vedlægge en udtalelse fra den kommunalbestyrelse, der har nedsat rådet.

Deltagelse i børne- eller ungdomsarbejde

Man vil også opfylde betingelsen om at have udvist aktivt medborgerskab, hvis man gennem mindst 1 år har deltaget i børne- eller ungdomsarbejde, fx ved at fungere som træner i en idrætsforening eller ved at gennemføre en dommer- eller træneruddannelse. Det samme gælder deltagelse i et højskoleophold, rollemodelarbejde eller engagement i andre organiserede fritidsaktiviteter for børn og unge, fx lektiehjælp.

Det kan man dokumentere ved fx at vedlægge en udtalelse fra den forening eller organisation mv., som man har deltaget i arbejdet hos, ved at vedlægge dokumentation for gennemført dommer- eller træneruddannelse, herunder for længden af uddannelsen, eller ved at vedlægge et bevis for deltagelse i et højskolekursus.

Deltagelse i almennyttigt organisationsarbejde

Man vil også opfylde betingelsen om aktivt medborgerskab, hvis man i mindst 1 år i øvrigt har deltaget i almennyttigt organisationsarbejde, fx hvis man aktivt har deltaget i en forenings drift. De almennyttige foreninger kan fx være foreninger, der er tilskudsberettiget efter folkeoplysningsloven.Senest opdateret: 11-10-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen