Til forsiden

Klager

Man kan indgive en klage til den relevante klagemyndighed.

Klager over Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelser kan indgives til:

Udlændingenævnet
Adelgade 13
1304 København K
Tlf.: 72 26 99 30
E-mail: udln@udln.dk 

Klager over Udlændingestyrelsens afslag på ansøgninger om familiesammenføring, afslag på ansøgninger om permanent opholdstilladelse, afslag på ansøgninger om opholdstilladelse til tidligere danske statsborgere og religiøse forkyndere m.fl., afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, beslutninger om bortfald af opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, afslag på dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, afvisning af ansøgning under henvisning til manglende biometrioptag, afvisning af ansøgning som følge af manglende opholdsgrundlag, afgørelser om administrativ ud- og afvisning, afslag på udstedelse af fremmedpas, afslag på ophævelse af indrejseforbud, afslag på ændring af persondata, afgørelser om lovligt forfald i forbindelse med gennemførelse af kursus om dansk familieret samt afgørelser om lovligt forfald i forbindelse med danskprøvekravet i ægtefællesammenføringssager kan indgives til:    

Udlændingenævnet
Adelgade 13
1304 København K
Tlf.: 72 26 99 30
E-mail: udln@udln.dk 

Klager over Udlændingestyrelsens afslag på ansøgninger om visum, afslag på ansøgninger om opholdstilladelse efter associeringsaftalen med Tyrkiet, afgørelser vedrørende ansøgning om opholdstilladelse på Grønland og Færøerne, afslag på ansøgninger om opholdstilladelse til udsendelseshindrede udlændinge, afslag på ansøgninger om opholdstilladelse til uledsagede mindreårige asylansøgere, afslag på ansøgninger om opholdstilladelse efter friby-ordningen kan indgives til:  

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf.: 72 26 84 00
E-mail: uibm@uibm.dk

I asylsager vil Udlændingestyrelsens førstegangsafgørelser om afslag på asyl normalt automatisk være påklaget til behandling i Flygtningenævnet. 

Klager over afgørelser om afslag på forlængelse af asyl, inddragelse af opholdstilladelse på baggrund af asyl, beslutninger om bortfald af opholdstilladelse på baggrund af asyl samt afgørelser i Dublin-sager, hvor det er besluttet, at asylsagen skal behandles i et andet land i medfør af Dublin-forordningen, kan indgives til:

Flygtningenævnet
Adelgade 13
1304 København K
Tlf.: 72 26 99 20
E-mail: fln@fln.dk 


Klagefrist

Klage over en afgørelse, der skal behandles af Udlændingenævnet, skal være indgivet inden 8 uger efter, at klageren har modtaget afgørelsen. Der er ingen klagefrist ved klage over afgørelser, der er truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration inden 1. januar 2013. Der er endvidere ingen klagefrist for indgivelse af klager til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller Flygtningenævnet.

Hvordan indgives en klage?

Man kan indgive en klage til den relevante klagemyndighed.

Klagen bør indeholde oplysning om sagens person ID, sagsnummer, udlændingenummer eller IVR-nummer og kopi af afgørelsen.

For at forkorte sagsbehandlingstiden vedrørende visumsager i Udlændinge- og Integrationsministeriet mest muligt, bør dokumenter, der indleveres i forbindelse med en klage over afslag på visum, ved indleveringen være oversat til dansk, engelsk, fransk eller tysk.

Koster det noget at klage?

Der skal betales gebyr for sagsbehandling af visse klager og anmodninger om genoptagelse af afgjorte klagesager.

Læs mere om hvilke konkrete sagskategorier, der er omfattet af kravet om gebyr, og hvordan man indgiver en gebyrbelagt klage eller anmodning om genoptagelse.Senest opdateret: 27-02-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen