Til forsiden

Humanitær opholdstilladelse

Der kan gives humanitær opholdstilladelse til en udlænding, som er registreret som asylansøger i Danmark, hvis der er væsentlige humanitære hensyn, som afgørende taler for det.

Hvem kan få humanitær opholdstilladelse?

Humanitær opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b, stk. 1, kan gives til en udlænding, som af Udlændingestyrelsen er registreret som asylansøger i Danmark.

Det er en betingelse, at ansøgeren befinder sig i en sådan situation, at væsentlige hensyn af humanitær karakter afgørende taler for at give opholdstilladelse.

Folketinget har besluttet, at området for humanitær opholdstilladelse er snævert, og at det skal være undtagelsen, at der gives humanitær opholdstilladelse.

En ansøgning om humanitær opholdstilladelse skal indgives til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Du skal bruge  ansøgningsskemaet, som du kan finde her (PDF).
 
Ministeriet foretager en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning om humanitær opholdstilladelse.  

Ministeriet lægger ved vurderingen navnlig vægt på ansøgerens personlige forhold, herunder om der foreligger en fysisk eller psykisk sygdom af meget alvorlig karakter, og om der er tale om en familie med mindre børn, der kommer fra et land i krig.

Hvis ansøgeren lider af en meget alvorlig sygdom, der kan begrunde humanitær opholdstilladelse, vil det indgå i vurderingen, om den pågældende kan modtage den fornødne behandling for sygdommen i sit hjemland. Viser ministeriets undersøgelse, at den nødvendige behandling – typisk et eller flere præparater – er tilgængelig i hjemlandet, vil ministeriet som altovervejende hovedregel meddele afslag på ansøgningen om humanitær opholdstilladelse.

Ministeriets afgørelse om humanitær opholdstilladelse er endelig. Det vil sige, at afgørelsen ikke kan påklages til en anden administrativ myndighed.

Hvis du får humanitær opholdstilladelse, vil den være gældende for en begrænset periode, som vil fremgå af tilladelsen. Ved udløbet af denne periode skal du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse. Du skal bruge ansøgningsskemaet, som du kan finde her (PDF).

Du kan læse mere om muligheden for at søge om humanitær opholdstilladelse her 
 
Du kan endvidere læse mere om ministeriets praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse her (PDF)

Og om du kan læse mere om ny praksis efter 1. august 2010 (PDF)Senest opdateret: 23-09-2015
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet