Til forsiden

15-18 årige børn

For at få tilladelse til familiesammenføring i Danmark for et barn er det normalt et krav, at barnet ikke er fyldt 15 år.

Hvis et barn er fyldt 15 år, kan der kun gives opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring med en herboende forældre, hvis ganske særlige grunde taler for det. Heri indgår hensynet til familiens enhed og barnets tarv, eller hvis det i øvrigt vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. I sådanne tilfælde kan gives opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

Det er en konkret og individuel vurdering, om der foreligger ganske særlige omstændigheder. I denne vurdering vil der kunne lægges vægt på:

 • Om barnet ikke har familie i hjemlandet.
 • Om barnet søger opholdstilladelse samtidig med den af forældrene, som barnet hidtil har boet hos i hjemlandet. 
 • Om den af barnets forældre i hjemlandet, som barnet hidtil har boet hos, får tilladelse til familiesammenføring i Danmark.
 • Om den af barnets forældre, der opholder sig i hjemlandet, på grund af alvorlig sygdom eller handicap ikke er i stand til at tage vare på barnet.
 • Om barnet risikerer at blive eller er blevet tvangsfjernet fra den af forældrene, der opholder sig i hjemlandet.
 • Om det vil være humanitært uforsvarligt at henvise den af forældrene, der bor i Danmark, til at tage ophold med barnet i et andet land, hvor denne ikke ville have behandlings- eller pasningsmuligheder. Det vil omfatte tilfælde, hvor der er alvorlig sygdom eller alvorligt handicap.
 • Om den af forældrene, der bor i Danmark, har forældremyndighed over eller udøver samværsret over mindreårige børn bosiddende i Danmark.
 • Om den af forældrene, der bor i Danmark, har opholdstilladelse som flygtning.

Grundlæggende krav

Der er følgende ufravigelige betingelser i forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse til 15-18 årige børn:

 • Den herboende af forældrene, skal have lovligt ophold i Danmark.
 • Meddelelse af opholdstilladelse må ikke åbenbart stride mod barnets tarv. Læs mere om barnets tarv 
 • Den herboende forælder eller dennes ægtefælle må ikke i en periode på 10 år inden afgørelsen være dømt for overgreb mod mindreårige børn. Læs mere om vold mod børn
 • Barnet skal være under 18 år, når ansøgningen indgives.
 • Barnet skal efter familiesammenføringen bo hos den af forældrene, der bor i Danmark.
 • Barnet må ikke have stiftet selvstændig familie, fx ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

Yderligere krav

Uden for de tilfælde hvor Danmarks internationale forpligtelser medfører en tilladelse, kan der blive stillet yderligere krav. Det kan fx være krav om, at:

Ansøgning

Læs mere om, hvordan man ansøger om familiesammenføring.Senest opdateret: 06-01-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen