Til forsiden

Tvangsægteskaber

Når udlændingemyndighederne skal vurdere, om et ægteskab er indgået mod ægtefællernes eget ønske, sker det på baggrund af samtlige oplysninger i sagen.

Hvis ægteskabet er indgået mellem personer med nære familierelationer, anses det for tvivlsomt, om ægteskabet er indgået frivilligt. I sådanne tilfælde vil der som udgangspunkt blive givet afslag.  

Hvis der er tidligere eksempler på ægtefællesammenføringer i ægtefællernes nære familie, er dette en omstændighed, som taler for, at ægteskabet ikke er indgået frivilligt.

Myndighederne kan bl.a. lægge vægt på:
  • omstændighederne ved ægteskabets indgåelse og ægtefællernes personlige kontakt forud for ægteskabets indgåelse
  • ægtefællernes alder
  • ægteskabets varighed
  • ægtefællernes kontakt med hinandens familier forud for ægteskabets indgåelse
  • ægtefællernes økonomiske, arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige eller andre personlige forhold
  • oplysninger om ægtefællernes eventuelle kontakt med krise- eller rådgivningscentre

Det kan indgå i vurderingen, om ægteskabet er indgået med de pågældende familiers medvirken. Et ægteskab vil dog ikke nødvendigvis blive anset for et tvangsægteskab alene fordi, ægteskabet er indgået med de pågældende familiers medvirken.

Hvis repræsentationen i forbindelse med indgivelse af ansøgningen bliver opmærksom på, at det er tvivlsomt, om ægteskabet er indgået efter ægtefællernes eget ønske, vil repræsentationen interviewe ansøgeren om de nærmere omstændigheder ved ægteskabets indgåelse.

Udlændingestyrelsens endelige stillingtagen sker på baggrund af alle oplysninger i sagen.

Tvangsægteskaber er nærmere beskrevet i Integrationsministeriets notat af 16. oktober 2009.Senest opdateret: 05-01-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen