Til forsiden

Pro forma-ægteskaber

Udlændingestyrelsen foretager en konkret vurdering af samtlige forhold i sagen for at afgøre, om der er bestemte grunde til at antage, at det afgørende formål med ægteskabet eller samlivet er at få en opholdstilladelse. Er der tale om et pro forma-ægteskab, kan der ikke gives opholdstilladelse til ægtefællen eller den faste samlever.

I vurderingen ser Udlændingestyrelsen bl.a. på:

  • om parterne har boet sammen på en fælles bopæl
  • om parterne kan kommunikere på samme sprog
  • om der er stor aldersforskel mellem parterne
  • hvor godt parterne kendte hinanden, før ægteskabet blev indgået
  • parternes tidligere ægteskaber
  • om parterne har børn sammen

Hvis personen i Danmark tidligere har været gift med en udlænding og er blevet skilt fra udlændingen kort tid efter, at denne fik permanent opholdstilladelse, vil Udlændingestyrelsen betragte det som en omstændighed, der indikerer pro forma.

Der kan gives afslag alene med henvisning til ansøgerens forhold, dvs. hvis der er bestemte grunde til at antage, at ansøgeren har indgået ægteskabet med det afgørende formål at opnå opholdstilladelse.Senest opdateret: 05-01-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen