Til forsiden

Kvoteflygtninge

En flygtning, der befinder sig uden for Danmark, kan blive genbosat i Danmark efter aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) eller lignende international organisation. Det sker på baggrund af Udlændingelovens § 8.

Siden 1978 har regeringen og Folketinget hvert år afsat et beløb på finansloven til en flygtningekvote, der angiver, hvor mange flygtninge, der kan genbosættes i Danmark. Denne type flygtninge betegnes derfor ofte som kvoteflygtninge eller FN-flygtninge. Siden 1989 har kvoten været på 500 pladser om året. Udgangspunktet er stadig, at der er 500 pladser på kvoten om året, men fra 1. juli 2005 er ordningen blevet ændret, således at kvoten vil kunne bruges mere fleksibelt. Det betyder, at udlændingemyndighederne inden for en treårig periode har 1500 pladser, som fordeles med ca. 500 pladser om året.

Genbosætning i Danmark sker altid efter henvendelse fra UNHCR. Der kan ikke søges om genbosætning i Danmark for eksempel via herboende familie.

Den overordnede fordeling af kvoten er fordelt på tre kategorier:

  • at de oprindeligt kommer fra udvalgte geografiske områder – fx Asien og Afrika
  • at de har særligt behandlingskrævende sygdomme
  • at de risikerer umiddelbar tilbagesendelse til hjemlandet eller overgreb i opholdslandet, dvs. hastesager

Langt hovedparten af de flygtninge, der tilbydes genbosætning, vil være omfattet af den første kategori. Fra de to sidstnævnte kategorier vil der kun være et mindre antal flygtninge. Udlændinge- og integrationsministeren beslutter på baggrund af en indstilling fra Udlændingestyrelsen den endelige fordeling af de 500 pladser inden for de tre kategorier.

Kriterier for udvælgelse

De enkelte kvoteflygtninge udvælges blandt UNHCR-flygtninge.

I hver sag vurderer Udlændingestyrelsen, om ansøgerne kunne have fået opholdstilladelse, hvis de var indrejst i Danmark som asylansøgere. Det vil sige, at både personer, der kunne have fået asyl eller beskyttelsesstatus, men også andre – fx personer, der kunne have fået humanitær opholdstilladelse, hvis de var indrejst i Danmark som asylansøgere – vil have en mulighed for genbosættelse i Danmark.

Udlændingestyrelsen lægger også vægt på ansøgernes mulighed for at slå rod i Danmark og få glæde af opholdstilladelsen; herunder ses der på deres sproglige forudsætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og motivation. I hastesager og i sager om personer med særligt behandlingskrævende sygdomme vil disse forhold ikke have betydning.

Ansøgeren skal desuden medvirke til en sundhedsundersøgelse, der foretages af International Organisation for Migration (IOM). Endeligt skal ansøgeren underskrive en erklæring om vilkårene for genbosætning i Danmark – det vil blandt andet sige, at de accepterer, at det er vigtigt at arbejde og lære dansk.

Flygtningene udvælges på kvoterejser

De fleste kvoteflygtninge bliver tilbudt genbosætning i Danmark under kvoterejser til de lande, hvor flygtningene midlertidigt opholder sig. På rejserne interviewer medlemmer af den danske delegation de enkelte flygtninge for at afgøre, hvem der skal have tilbud om genbosætning i Danmark. Rejserne bliver gennemført af Udlændingestyrelsen og eventuelt af repræsentanter fra kommunerne og/eller Dansk Flygtningehjælp. Det er Udlændingestyrelsen, der træffer afgørelse og giver opholdstilladelse i de enkelte sager.

Nogle kvoteflygtninge udvælges på skriftligt grundlag

UNHCR har mulighed for at forelægge hastesager og sager om personer med særligt behandlingskrævende sygdomme på skriftligt grundlag (dossierbasis) i årets løb. Det sker oftest via UNHCR's genbosætningssektion i hovedkvarteret i Genève. I disse tilfælde sender UNHCR sagsakterne til Udlændingestyrelsen, der afgør sagen.

Særlige integrationstiltag

Inden en kvoteflygtning vælger at acceptere tilbuddet om genbosætning i Danmark, vil han/hun få udleveret et skriftligt materiale, der beskriver hans/hendes rettigheder og pligter i Danmark. Formålet er at afstemme flygtningenes forventninger til den virkelighed, de møder i Danmark.

Forud for det endelige tilbud om genbosætning skal flygtningen underskrive en erklæring om, at han/hun er blevet oplyst om vilkårene for genbosætning i Danmark, og at han/hun på den baggrund ønsker at tage ophold i Danmark. Se erklæring om vilkårene for genbosætning i Danmark

Kvoteflygtninge, der på en kvoterejse accepteres til genbosætning til Danmark, gennemgår et 'før-afrejse-kursus', der gennemføres i flygtningenes opholdsland. Kurset giver kendskab til sprog og samfundsforhold i Danmark og har til formål at gøre overgangen fra opholdslandet til tilværelsen i Danmark så smidig som muligt.

Samarbejde med kommunerne og Dansk Flygtningehjælp

Medarbejdere fra kommunerne og repræsentanter fra Dansk Flygtningehjælp har som nævnt mulighed for at deltage på kvoteudvælgelsesrejserne. Derudover kan såvel medarbejdere fra kommunerne som repræsentanter fra Dansk Flygtningehjælp deltage som undervisere på før-afrejse-kurser i opholdslandet.

Opholdstilladelse

En kvoteflygtning får i første omgang opholdstilladelse for 6 måneder. Opholdstilladelsen forlænges efter indrejsen til op til 5 år fra indrejsen. Herefter kan flygtningen søge om at få tilladelsen forlænget, hvis han/hun stadig opfylder betingelserne for at opholde sig i Danmark.Senest opdateret: 01-12-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen