Til forsiden

Forlængelse af opholdstilladelse til flygtning

En tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold forlænges efter ansøgning, medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen.

For personer med konventionsstatus kan inddragelse af en opholdstilladelse kun ske, hvis der er sket fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet.

Har en person beskyttelsesstatus, skal der i stedet foretages en vurdering af, om der fortsat er krav på beskyttelse i Danmark, fx om det vil indebære overgreb i strid med Danmarks forpligtelser efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at inddrage opholdstilladelsen. I dette tilfælde kan inddragelse således ske, uanset at der ikke er sket fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet.

I alle tilfælde gælder det, at der ved inddragelsen skal foretages en vurdering af, om inddragelsen må anses for at virke særligt belastende, fx pga. udlændingens tilknytning til det danske samfund og herboende personer.

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse kan tidligst indgives 3 måneder før, opholdstilladelsen udløber. Hvis man søger for sent, risikerer man at blive meldt til politiet og at skulle betale en bøde.


Ansøg online

Når man søger om forlængelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl, kan man ansøge digitalt (online):

Start AS1-2 online (dansk og engelsk version)

Bemærk: Brug af AS1-2 online kræver NemID. Læs mere om NemID

Man kan også benytte de papirbaserede ansøgningsskemaer AS1 (ansøgere over 18 år) eller AS2 (ansøgere under 18 år), som man kan hente og selv printe under Blanketter.

Man kan også få papirskemaerne udleveret i Udlændingestyrelsens Borgerservice eller hos de politistationer, som kan optage biometri til opholdskort.

En papirbaseret ansøgning kan indgives i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis man bor uden for Storkøbenhavn, kan ansøgningen også indgives på en politistation, som kan optage biometri til opholdskort.

Når man indgiver sin ansøgning ved personligt fremmøde, vil man samtidig få optaget biometri til opholdskort. Når man indgiver en digital (online) ansøgning, eller hvis man sender ansøgningen pr. post eller e-mail, skal man være opmærksom på, at man ved personligt fremmøde skal have optaget biometri inden for 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Man kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis man bor uden for Storkøbenhavn, kan man også få optaget biometri hos en politistation, som kan optage biometri.

Bemærk, at børn under 18 år som udgangspunkt ikke behøver et opholdskort. Hvis barnet ønsker et opholdskort, skal barnet have optaget biometri. Læs mere om opholdskort.

Se politistationer, hvor der kan optages biometri.

Tilbagerejsetilladelse

Man har lov til fortsat at opholde sig i Danmark, mens Udlændingestyrelsen behandler ansøgningen om forlængelse. Hvis man ønsker at forlade Danmark i denne periode, kan man ansøge om en tilbagerejsetilladelse gældende for Schengenlandene. En tilbagerejsetilladelse giver ret til at vende tilbage til Danmark, selv om ens opholdstilladelse ikke er gyldig.

Tilbagerejsetilladelse
TBT/US: Ansøgning om tilbagerejsetilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet

Permanent opholdstilladelse

For at få permanent opholdstilladelse, skal man opfylde en række betingelser.

Læs mere om permanent opholdstilladelse 

Vigtigt om pas

Udlændingestyrelsen varetager fornyelse af fremmedpas og konventionspas.Senest opdateret: 12-01-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen