Til forsiden

Undervisning og aktivering

En asylansøger over 18 år skal lave en aftale – en kontrakt – med det asylcenter, som han eller hun er tilknyttet. I kontrakten står der hvilken aktivering og undervisning ansøgeren skal deltage i, og hvilke arbejdsopgaver den enkelte ansøger skal udføre på asylcentret.

Overholder asylansøgeren ikke sin kontrakt med asylcentret, kan ansøgerens tillægsydelse blive nedsat eller fjernet. Læs mere om kontante ydelser og de aktuelle takster for asylansøgere

Undervisning

Børn i den undervisningspligtige alder skal tilbydes undervisning på eller i tilknytning til asylcentret. Undervisningen skal i indhold og omfang svare til den undervisning, der tilbydes tosprogede elever i den danske folkeskole. Visse børn får tilbud om at deltage i undervisningen i en almindelig folkeskoleklasse.

Asylansøgere, der er fyldt 18 år, og som ikke har fået endeligt afslag på asyl, skal deltage i undervisning på eller i tilknytning til asylcentret. Formålet med undervisningen er bl.a. at vedligeholde og udbygge ansøgerens almene og faglige færdigheder. Asylansøgere, der er fyldt 17 år, kan vælge at deltage i undervisningen.

Nyankomne asylansøgere skal deltage i et asylansøgerkursus på modtagecentret. Kurset skal give et helt indledende kendskab til dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold. Kurset skal også oplyse asylansøgerne om danske arbejdsmarkeds-, uddannelses- og boligforhold, så asylansøgerne rustes til at benytte sig af ordningerne med adgang til arbejdsmarkedet og til at flytte ud af centrene, hvis det senere besluttes, at deres asylsag skal behandles i Danmark. Læs mere om asylansøgeres adgang til arbejdsmarkedet og om asylansøgeres adgang til at flytte ud af centrene.

Når den indledende sagsbehandling er afsluttet, og det er afgjort, at asylansøgerens sag skal behandles i Danmark, skal ansøgeren modtage undervisning i bl.a. dansk, engelsk eller modersmål. Undervisning kan også omfatte undervisning i fag, som dels giver asylansøgerne færdigheder, som kan gavne integrationen her i landet, hvis de får opholdstilladelse, og som dels forbereder asylansøgerne på en tilværelse i hjemlandet, hvis de får afslag på opholdstilladelse.

Derudover kan en asylansøger, som er optaget på en ungdomsuddannelse, deltage i lønnet og ulønnet praktik.

Der må maksimalt gå tre måneder fra ansøgningstidspunktet til ansøgeren skal modtage undervisning. Undervisningen har et gennemsnitligt omfang på 10 timer om ugen.

Får asylansøgeren opholdstilladelse i Danmark, bliver han eller hun tilbudt intensiv danskundervisning indtil overgivelsen til sin kommune.

Lønnet praktik

Hvis en asylansøger deltager i lønnet praktik, modregnes lønindkomsten i asylansøgerens kontante ydelser fra Udlændingestyrelsen (grundydelse/forsørgertillæg/tillægsydelse). Fradraget sker efter et ”krone-til-krone”-princip. Asylansøgeren kan blive pålagt at betale husleje, hvis han eller hun er indkvarteret i et asylcenter eller i en selvstændig bolig i tilknytning til et center. Asylansøgeren kan også blive pålagt at betale husleje for indkvartering af sin ægtefælle og sine børn under 18 år.

Aktivering

Det indgår i asylansøgerens kontrakt med asylcentret, at alle asylansøgere over 18 år har pligt til at hjælpe med de daglige, nødvendige opgaver på asylcentret, såsom at gøre rent på eget værelse, i fællesrum, i køkkener og på badeværelser. Ud over disse opgaver må asylansøgeren hjælpe med at udføre andre opgaver på centret (intern aktivering), fx hjælpe personalet med lettere kontorarbejde, reparere og forbedre bygninger, inventar og fællesområder på indkvarteringsstedet osv.

Hvis det endnu ikke er afgjort, om ansøgerens asylsag skal behandles i Danmark, må ansøgeren kun udføre intern aktivering. Det samme gælder, hvis asylansøgeren har fået endeligt afslag på asyl og ikke medvirker til sin udrejse.

Hvis det er afgjort, at asylansøgerens sag skal behandles i Danmark, kan ansøgeren udover den interne aktivering komme i ulønnet praktik på en virksomhed uden for asylcentret (ekstern aktivering). Ansøgeren kan også deltage i ulønnet humanitært arbejde eller andet frivilligt arbejde.

Læs mere om muligheden for at arbejdeSenest opdateret: 05-02-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen