Til forsiden

Sundhedsbehandling

Asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold er ikke omfattet af det danske sygesikringssystem. I stedet er de omfattet af Udlændingestyrelsens forsørgelse, bl.a. hvad angår udgifter til sundhedsbehandling.

Asylansøgerbørn er berettiget til samme sundhedsbehandling som herboende børn. For voksne asylansøgere dækker Udlændingestyrelsen udgiften til sundhedsbehandling, hvis der er tale om nødvendig behandling, som er

  • uopsættelig (dvs. behandling, som ikke kan vente) og/eller
  • smertelindrende

Udlændingestyrelsen dækker altså udgiften, hvis der er tale om smertebehandling eller uopsættelig behandling. En behandling anses for uopsættelig, hvis den ikke kan vente, fordi der er risiko for livsvarige mén, for udvikling eller svær progression af tilstanden, eller for at tilstanden bliver kronisk. 

Indkvarteringsoperatøren skal søge Udlændingestyrelsen om kaution til nødvendig sundhedsbehandling i hver enkelt sag. En række behandlinger kan dog umiddelbart iværksættes af det sundhedsfaglige personale hos indkvarteringsoperatøren. Det drejer sig bl.a. om besøg hos alment praktiserende læge, indledende konsultationer hos psykolog eller psykiater, konsultationer hos en række speciallæger, fx øre- næse- og halslæge, samt konsultationer hos jordemoder.Senest opdateret: 05-02-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen