Til forsiden

Kontante ydelser

De kontante ydelser til asylansøgere i Danmark er inddelt på følgende måde:

  • En grundydelse
  • En eventuel tillægsydelse
  • Et forsørgertillæg for et eventuelt 1. og 2. barn
  • Et reduceret forsørgertillæg for et eventuelt 3. og 4. barn

Grundydelse

Grundydelsen dækker udgifter til mad, hygiejneartikler mv. Den bliver udbetalt til alle asylansøgere over 18 år, der ikke får gratis mad på asylcentret.

Tillægsydelse

En asylansøger over 18 år skal lave en aftale – en kontrakt – med det asylcenter, som han eller hun er tilknyttet. I kontrakten står der, hvilken aktivering og undervisning ansøgeren skal deltage i, og hvilke arbejdsopgaver den enkelte ansøger skal udføre på asylcentret.

Hvis asylansøgeren overholder kontrakten med asylcentret, kan den pågældende få udbetalt ekstra penge i form af tillægsydelse. Læs mere om aktivering og undervisning

Hvis asylansøgeren ikke overholder sin kontrakt med asylcentret, skal indkvarteringsoperatøren nedsætte eller fjerne tillægsydelsen.

Forsørgertillæg

Asylansøgere, som har forsørgerpligt over børn under 18 år, som de er indkvarteret sammen med, får udbetalt penge til at forsørge deres børn. Der kan kun gives et tillæg pr. barn. Forsørgertillægget udbetales til højst to børn. Hvis en familie har flere børn, kan de få udbetalt et mindre beløb til det 3. og 4. barn (nedsat forsørgertillæg). Man kan ikke få penge til flere end fire børn.

Særlige vilkår for asylansøgere fra lande med meget lav risiko for forfølgelse


Der gælder særlige vilkår for asylansøgere fra lande med meget lav risiko for forfølgelse, hvis ansøgninger behandles i en såkaldt åbenbart grundløs haster-procedure. Læs mere om behandlingen af asylansøgninger

Asylansøgere fra disse lande skal normalt være indkvarteret på et center med cafeteria (vederlagsfri bespisningsordning) og får ikke udbetalt nogen form for kontante ydelser.

Aktuelle takster

Taksterne bliver reguleret hvert år. Taksterne for 2017 er:

Grundydelsen udgør 50,31 kr. pr. dag pr. voksen. Ansøgere, som i asylcenteret bor sammen med en ægtefælle eller samlever, får udbetalt 39,83 kr. pr. dag pr. voksen. Grundydelsen udbetales forud hver anden torsdag.

Hvis ansøgningen er i den indledende fase, hvor det endnu ikke er afgjort, om ansøgerens asylsag skal behandles i Danmark, er tillægsydelsen på 8,39 kr. pr. dag. Hvis det er afgjort, at asylsagen skal behandles i Danmark, sættes tillægsydelsen op til 29,36 kr. pr. dag. Tillægsydelsen udbetales bagud hver anden torsdag.

Forsørgertillægget for 1. og 2. barn er i den indledende fase på 58,7 kr. pr. barn pr. dag. Hvis det viser sig, at asylsagen skal behandles i Danmark, sættes forsørgertillægget op til 79,65 kr. pr. barn pr. dag. Der er reduceret forsørgertillæg for 3. og 4. barn på 41,93 kr. pr. dag pr. barn.

Hvis asylansøgeren bor i et asylcenter med cafeteria (vederlagsfri bespisningsordning) og er i den indledende fase, udgør forsørgertillægget 8,39 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn. Hvis asylansøgeren bor i et asylcenter med cafeteria (vederlagsfri bespisningsordning) og er i sagsbehandlingsfasen eller har fået endeligt afslag på asyl og medvirker til sin udrejse, udgør forsørgertillægget 29,36 kr. pr. barn pr. dag. Der udbetales ikke forsørgertillæg for 3. og 4. barn, hvis asylansøgeren bor på et center med cafeteria (vederlagsfri bespisningsordning). 

Forsørgertillægget udbetales forud hver anden torsdag.

Eksempler på kontante ydelser

Eksempler på kontante ydelser til asylansøgere i den indledende fase af sagsbehandlingen, som får udbetalt fuld tillægsydelse:

Eks. 1. Familie med to voksne og to børn: Bor på asylcenter uden bespisning: 2.993,76 kr. hver 14. dag.

Eks. 2. Enlig voksen uden børn: Bor på asylcenter uden bespisning: 821,8 kr. hver 14. dag.

Eksempler på kontante ydelser til asylansøgere, der får deres asylsag behandlet i såkaldt normalprocedure, og asylansøgere, som har fået endeligt afslag på asyl og medvirker til deres udrejse, og som får udbetalt tillægsydelse:

Eks. 3. Familie med to voksne og to børn: Bor på asylcenter uden bespisning: 4.167,52 kr. hver 14. dag.

Eks. 4. Enlig voksen uden børn: Bor på asylcenter uden bespisning: 1.115,38 kr. hver 14. dag.

Eksempler på kontante ydelser til asylansøgere omfattet af kostpengeordningen:

Eks. 5. Familie med to voksne og to børn omfattet af kostpengeordningen: Bor på asylcenter uden bespisning: 2.523,92 kr. hver 14. dag.

Eks. 6. Enlig voksen uden børn omfattet af kostpengeordningen: Bor på asylcenter uden bespisning: 704,34 kr. hver 14. dag.Senest opdateret: 13-01-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen