Til forsiden

Asyl

Populært sagt betyder asyl beskyttelse.

I 2011 søgte ca. 3.800 personer om asyl i Danmark. 

Udlændingestyrelsen afgjorde i 2011 3.400 asylansøgninger, og ca. 33% af disse fik asyl.

Konventionsflygtninge og andre med behov for beskyttelse

For at få asyl skal man opfylde de betingelser, der er nævnt i FN's Flygtningekonvention, eller de betingelser, der er nævnt i udlændingelovens § 7 om beskyttelsesstatus.

Ifølge FN's Flygtningekonvention er en flygtning en person, som nærer en velbegrundet frygt for at blive forfulgt pga. sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en social gruppe eller sine politiske anskuelser, og som befinder sig uden for det land, hvor personen er statsborger.

Desuden giver Danmark beskyttelse i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet til det efter de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Der gives således opholdstilladelse til de asylansøgere, der risikerer dødsstraf, tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvis de vender tilbage til deres hjemland.

Hvem søger om asyl?

I 2011 var de største grupper asylansøgere fra Afghanistan, Iran, Syrien, Serbien og Rusland. I første halvår af 2012 har de største grupper været fra: Somalia, Syrien, Afghanistan, Iran og Rusland.Senest opdateret: 07-08-2012
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen
Udlændingestyrelsen > Kontakt  |  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering > Kontakt  |  Cookies  |  For samarbejdspartnere