Til forsiden

Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Hvis man har opholdstilladelse som fx flygtning eller familiesammenført, og ens opholdstilladelse er blevet inddraget eller nægtet forlænget, kan man ansøge om en ny opholdstilladelse, hvis man igennem længere tid har haft arbejde. Det samme gælder, hvis man har haft opholdstilladelse som fx medfølgende familiemedlem til en arbejdstager eller studerende, og den oprindelige opholdstilladelse er blevet inddraget.

En opholds- og arbejdstilladelse kan gives på baggrund af både faglært og ufaglært arbejde samt selvstændig erhvervsvirksomhed.

Man kan op til 7 dage efter modtagelsen af afgørelsen indgive sin ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Denne 7-dages frist er absolut.

For at kunne få en opholds- og arbejdstilladelse skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Opholdstilladelsen må ikke være blevet inddraget eller nægtet forlænget pga. svig, dvs. fordi man har givet falske oplysninger
  • Man skal have været beskæftiget lovligt og uafbrudt hos den samme arbejdsgiver i mindst 2 år eller skal på lovlig vis have drevet den samme virksomhed uafbrudt i mindst 2 år
  • Man skal have det samme arbejde eller drive den samme virksomhed som på det tidspunkt, hvor den oprindelige opholdstilladelse blev inddraget eller nægtet forlænget
  • Ved lønarbejde skal man have en ansættelseskontrakt (og evt. fornøden autorisation). Løn- og ansættelsesforhold skal være sædvanlige efter danske forhold
  • Ved selvstændig erhvervsvirksomhed skal virksomheden have ansatte. Er der tale om en virksomhed inden for detailhandlen eller restaurationsbranchen, skal den give overskud og beskæftige mindst 8-10 personer

Ansøgning

Læs mere om, hvordan man ansøger om opholds- og arbejdstilladelse



Senest opdateret: 17-05-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration