Til forsiden

Om telefonvejledning

Hver dag er der 1.500 personer, der ringer til Udlændingestyrelsen for at få vejledning.

Vores mål er hurtigt at give dig et fyldestgørende svar på dit spørgsmål. Vejledningen i telefonen er et supplement til den vejledning, du finder på nyidanmark.dk. Vi vejleder ved at beskrive reglerne, fx ved at forklare, hvad der generelt skal til for at få en tilladelse. Vi kan ikke vejlede om, hvad du konkret skal gøre for at opfylde kravene.

På denne side kan du læse mere om, hvilken hjælp og vejledning du kan forvente, når du ringer til os.

Før du søger

Hvilken hjælp kan du forvente?

 • Du kan få vejledning om reglerne for udlændinges ophold i Danmark.
 • Du kan få hjælp til at finde den relevante vejledning på nyidanmark.dk.
 • Du kan få hjælp til at finde de rigtige ansøgningsskemaer i skemaguiden, få alle oplysninger og dokumentation med fra starten og aflevere en ansøgning.
 • Du kan få hjælp til at finde vores sagsbehandlingstider på nyidanmark.dk.

Hvad kan du ikke forvente?

 • Du kan ikke få svar på, om du kan få en tilladelse.
 • Du kan ikke få svar på, hvad du konkret skal gøre for at få en tilladelse.
 • Du kan ikke få en beslutning om, hvilken type tilladelse du skal vælge at søge.
 • Du kan ikke få oplyst, hvor lang tid, det vil tage at behandle din ansøgning, før vi har set den. Se oversigt over sagsbehandlingstider.

Hvad kan du selv gøre? 

 • Du kan finde nærmere vejledning på nyidanmark.dk:
  - Læs vores Spørgsmål & Svar – og få svar på de oftest stillede spørgsmål
  - Læs om reglerne for udlændinges indrejse og ophold i Danmark.
  - Brug vores skemaguide til at finde den rette ansøgningspakke med vejledning og tjekliste. 

Vær opmærksom på:

 • Vi kan kun vejlede ud fra de oplysninger, som du giver os, dvs. andre forhold kan være væsentlige for en sag – det vil vi kunne se af dit ansøgningsskema.
 • Det er ikke sikkert, at du kan få svar på alle dine spørgsmål i den samme telefonsamtale.

Når du har søgt

Hvilken hjælp kan du forvente?

 • Du kan få vejledning om reglerne for udlændinges ophold i Danmark.
 • Du kan få hjælp til at finde relevant vejledning på nyidanmark.dk.
 • Vi kan fortælle dig, om vi har modtaget en ansøgning fra dig – bemærk, at der kan gå nogle dage, fra vi fysisk har modtaget den, til vi har registreret den i vores digitale sagsbehandlingssystem.
 • Du kan få at vide, hvor lang tid, vi regner med, der vil gå, inden du har en afgørelse.
 • Du kan få at vide, om vi har modtaget nye oplysninger, som du har sendt til din sag – bemærk, at der kan gå nogle dage, fra vi fysisk har modtaget dem, til vi har registreret dem i vores system.
 • Du kan give os nye oplysninger om din sag.

Hvad kan du ikke forvente?

 • Du kan ikke få svar på, om du kan få en tilladelse.
 • Særlige forhold kan gøre, at din sag bliver behandlet forud for andre, men du kan ikke få en hurtigere behandling alene, fordi du beder om det.
 • Vi kan ikke hjælpe dig med at kontakte andre myndigheder på dine vegne.

Hvad kan du selv gøre?

 • Se status på din sag på Min Side (kun visse typer af sager – kræver NemID)
 • Du kan have følgende oplysninger klar, når du ringer:
  - Sagsnummer, person ID eller udlændingenummer (Udl.nr.).
  - Breve fra os eller dig, som du vil spørge til.
 • Hvis en anden skal ringe til os på dine vegne, skal du være til stede ved telefonen – eller på forhånd sende en skriftlig fuldmagt – for at vi kan sikre os, at vi må give oplysninger fra din sag til den person.

Vær opmærksom på:

 • Den, der tager telefonen, er ikke sagsbehandler på din konkrete sag og kender derfor ikke alle detaljer i den.

Efter du har fået en afgørelse

Hvilken hjælp kan du forvente?

 • Du kan få vejledning om reglerne for udlændinges ophold i Danmark.
 • Du kan få hjælp til at finde vejledning på nyidanmark.dk – fx beskrivelsen af relevante regler eller få svar på supplerende spørgsmål om reglerne.
 • Du kan få hjælp til at forstå vores afgørelse bedre, hvis du har behov for det. Bemærk: medarbejderen, der besvarer telefonen, er ikke din sagsbehandler og kender derfor ikke sagens detaljer.
 • Du kan få vejledning om klagemuligheder, hvis du har fået et afslag.

Hvad kan du ikke forvente?

 • Hvis du har fået et afslag, kan du ikke få svar på, om du kan få en tilladelse, hvis du ønsker at søge igen, fx pga. ændrede forhold.
 • Hvis du har fået et afslag, kan vi ikke fortælle dig, hvad du konkret skal gøre for at få en tilladelse.

Hvad kan du selv gøre?

 • Du kan have følgende oplysninger klar, når du ringer:
  - Sagsnummer, person ID eller udlændingenummer (Udl.nr.).
  - Breve fra os eller dig, som du vil spørge til.
 • Hvis en anden skal ringe til os på dine vegne, skal du være til stede ved telefonen – eller på forhånd indsende en skriftlig fuldmagt – så vi kan sikre os, at vi må give oplysninger fra din sag til denne person.

Vær opmærksom på:

 • Du kan i afgørelsen finde en vejledning om dine klagemuligheder.

Kort om vejledningspligten

Vores vejledning skal sætte dig i stand til at vurdere din retsstilling. Vi vejleder ikke kun i telefonen. Du kan få vejledning: 

Vores vejledning skal være fyldestgørende og korrekt ud fra de oplysninger, som du giver os. Vi kan ikke på forhånd give dig svar på, om du vil få en opholdstilladelse eller et visum: 

 • Du skal søge for at få en afgørelse.


Senest opdateret: 13-03-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen