Til forsiden

Kontakt Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Du kan kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration på flere måder. Hvilken måde, der er den bedste, afhænger af dit ærinde.

Du kan også finde mange informationer på nyidanmark.dk samt benytte dig af vores selvbetjeningsløsninger.

Generel vejledning om regler og ansøgningsprocesser

Hvis du vil vide mere om reglerne for ophold eller om, hvordan man ansøger om en opholdstilladelse, kan du finde alle de vigtigste informationer på vores vejledningssider.

Læs mere om opholdstilladelse til arbejde 

Læs mere om opholdstilladelse som studerende 

Læs mere om opholdstilladelse som au pair 

Læs mere om opholdstilladelse som praktikant 

Læs mere om opholdstilladelse under working holiday-ordningen 

Hvis du har brug for yderligere vejledning, kan du ringe til os eller sende os en e-mail. Du kan som regel få hurtigst svar på dit spørgsmål, hvis du ringer til os.

Ring til os

Send os en e-mail

Henvendelse om en konkret sag

Du kan være part i en konkret sag, hvis du er ansøger, eller hvis du er ansøgerens repræsentant (fx advokat) eller ansøgerens familiemedlem, arbejdsgiver, uddannelsessted, praktikvært, værtsfamilie eller lign.

Hvis du vil spørge til status på sagen, kan du ofte få svar på Min Side. Det kræver, at du har NemID. På Min Side kan du se, om sagen:

 • er modtaget
 • mangler oplysninger
 • mangler betaling af gebyr
 • er under behandling
 • er afsluttet

Hvis du har andre spørgsmål til sagen, kan du ringe eller skrive til os. Du vil som regel få hurtigst svar på dit spørgsmål, hvis du ringer til os.

Hvis du har behov for at sende yderligere information eller dokumentation til sagen, kan du gøre det via Min Side, Digital Post, e-mail eller brevpost.

Bemærk: Vi må ikke sende fortrolige eller personfølsomme oplysninger via almindelig e-mail. Vi må kun give denne type oplysninger telefonisk eller via Digital Post, Min Side, sikker e-mail eller brevpost.

Når du kontakter os vedrørende en konkret sag, er det vigtigt, at du har de nødvendige oplysninger klar. Det kan fx være:

 • ansøgerens fulde navn
 • ansøgerens fødselsdato
 • ansøgerens nationalitet
 • sagsnummeret
 • ansøgerens CPR-nr.
 • ansøgerens person-id
 • sagsbestillings-id (SB-id)
 • virksomhedens ES/CVR-nr.
Ring til os

Send os Digital Post
 

Læs mere om Digital Post hos Borger.dk (nyt vindue) 

Send os en e-mail

Læs mere om sikker e-mail

Gå til Min Side (kræver NemID) 

Send os et brev

Fuldmagt

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt under behandlingen af din sag vælge at lade dig repræsentere af en anden person eller virksomhed ved at sende en fuldmagt til os. En partsrepræsentant overtager samtlige af dine rettigheder og pligter i sagen, hvilket bl.a. betyder, at partsrepræsentanten kan indgive og frafalde en ansøgning. Vi kan dog kræve, at du medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse, fx ved optagelse af biometri.

Alle breve vil som altovervejende hovedregel kun blive sendt til partsrepræsentanten.

Du kan til hver en tid tilbagekalde en fuldmagt.

Åbn blanketten for Fuldmagt (pdf) (nyt vindue)

Biometri og tilbagerejsetilladelse

Hvis du skal have optaget biometri til opholdskort, eller du skal ansøge om en tilbagerejsetilladelse, kan du møde op i vores Borgercenter på Njalsgade 72C, København S. Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du få optaget biometri eller ansøge om tilbagerejsetilladelse hos det lokale politi.

Læs mere om Borgercenteret 

Gå til politiets hjemmeside (nyt vindue) 

Kontaktperson til virksomheder

Virksomheder med udenlandske ansatte kan få tildelt en kontaktperson hos os, som kan vejlede om lovgivning og retningslinjer på erhvervsområdet.

Læs mere om kontaktpersonordningen 

Generel vejledning om myndigheder og regler i Danmark

International Citizen Service er en nem indgang til 'myndighedsdanmark' for udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere om International Citizen Service 

Fakturering

Hvis du skal sende os en faktura, skal du anføre det korrekte CVR- og EAN-nummer.

Læs mere om CVR og EAN Senest opdateret: 21-07-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration