Normal processing time
3 months

Processing fee
No fee

Accompanying family member in the Faroe Islands

If you are the spouse, registered or cohabiting partner, or child under the age of 18 of a person who has been granted a residence and work permit in the Faroe Islands, you can apply for residence permit as an accompanying family member. 

The Faroe Islands and Denmark are two distinct travel areas. This means that a residence permit in Denmark does not give you the right to stay in the Faroe Islands.  Likewise, a residence permit in the Faroe Islands does not allow you to stay in Denmark. 

Hvis du er ægtefælle, fast samlever eller barn under 18 år til en person, der har fået opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne, kan du søge om tilladelse som medfølgende familiemedlem. 

Som faste samlevere er det normalt en forudsætning, at I har boet sammen ca. 1½-2 år umiddelbart forud for ansøgningen. Det er også en forudsætning, at samlivet kan dokumenteres. Det kan f.eks. være i form af en lejekontrakt, hvor I begge er anført som lejere, breve fra myndigheder modtaget på samme adresse, erklæring fra udlejere, arbejdsgivere eller folkeregister mv.

Bemærk: Færøerne og Danmark er adskilte områder. En opholdstilladelse i Danmark giver dig derfor ikke ret til at opholde dig på Færøerne. En opholdstilladelse på Færøerne giver dig tilsvarende ikke ret til at opholde dig i Danmark.  

 

What are my rights if I am granted a permit?

What are you allowed to do with a permit as an accompanying family member in the Faroe Islands? – and what are you not allowed to do?

As a holder of a permit as an accompanying family member, you are allowed to work during your stay in the Faroe Islands.

A residence permit allows you to stay on the Faroe Islands for the period of time your permit is valid. 

You must not give up your address in the Faroe Islands or stay abroad for a longer period of time. A violation will result in the lapse of your permit. This means that you will lose your right to stay on the Faroe Islands.

If you have been staying on the Faroe Islands legally for less than 2 years, you are allowed to stay outside of the Faroe Islands for 6 successive months. 

If you have been staying on the Faroe Islands legally for more than 2 years and you hold a residence permit that can be made permanent, or if you already hold a permanent residence permit, you are allowed to stay outside of the Faroe Islands for up to 12 months.

If you need to stay abroad for an extended period of time, e.g. if you are stationed abroad for a period of time by your employer, you can apply for a dispensation to prevent your permit from lapsing.

Stays in Denmark or Greenland are considered as time abroad.

You must be able to support yourself and your family during your stay. You are not allowed to receive public benefits.

If you or your family members receive such benefits during your stay, your permit can be revoked – and you will lose the right to stay in the Faroe Islands. 

Hvis du har fået tilladelse som medfølgende familiemedlem og har boet lovligt på Færøerne i under to år, har du lov til at udrejse fra Færøerne i op til 6 måneder.

Har du boet lovligt på Færøerne i over to år og har du en tilladelse, der kan gøres permanent, må du opholde dig uden for Færøerne i op til 12 måneder.

Hvis du opholder dig uden for Færøerne i længere tid, end du har lov til, bortfalder din tilladelse automatisk. Læs mere om bortfald og dine muligheder for at søge om dispensation her (link). 

Bemærk: Ophold i udlandet på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet for, regnes ikke med.
Ophold i Danmark eller Grønland regnes som ophold i udlandet.

How long can I stay on the Faroe Islands?

You will normally be granted a permit valid for the same period as the family member who is in the Faroe Islands on the basis of work (the sponsor). However, the period cannot exceed 1 year. If the sponsor’s employment is extended and you wish to continue to stay in the Faroe Islands, you can apply for an extension of your residence permit. Your permit can be extended with a maximum of 1 year at a time.

It is very important that you apply for extension before your permit expires.

If you apply for an extension in time, you are allowed to stay in the Faroe Islands even though your permit expires.

If you are an accompanying child, and you are granted your initial residence permit before you turn 18, you are able to extend your permit even though you turn 18 in the meantime. However, you must still be living together with the sponsor.

A residence permit can only be valid until 3 months before the expiry date of your passport.

If your passport has a shorter validity than the otherwise possible period of stay, your residence permit will be shortened. This means that the validity of your residence permit will be shorter than it could be. When you have renewed your passport, you can apply for an extension of your residence permit – however, this can only be done 3 months before your permit expires at the earliest.

Read more about the passport requirements.  

What more do I need to know before I apply?

An application for a residence permit as an accompanying family member on the Faroe Islands must generally be submitted to a Danish diplomatic mission or an application center receiving applications on behalf of the Danish diplomatic mission. In some countries, you can submit your application at a Norwegian diplomatic mission.

See the Ministry of Foreign Affairs’ list of diplomatic missions or application centres where you can hand in your application

It is important that you document your relation to the sponsor by providing a marriage certificate or documentation of cohabitation - or your birth certificate if you are an accompanying child.

You can find the relevant application form, FO2, on the “How to apply” tab to the right. 

SIRI will contact you or your sponsor if we need further information to process your case.

For at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne skal du følge guiden under fanen ”Sådan ansøger du” på toppen af denne side. Hvis du er et medfølgende barn under 18 år, skal dit familiemedlem med opholdstilladelse på Færøerne også bidrage med oplysninger til ansøgningen.

Din ansøgning vil blive sendt i høring ved Færøernes Landsstyre. hvorefter den vil blive behandlet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 

Læs mere om, hvad det vil sige at din ansøgning bliver sendt i høring (link)

Below you will find a step-by-step guide to submitting an application to the Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI).

It is important that you have carefully read the conditions for being granted a residence permit before you begin step 1. You can do this on the tab “Need to know” on the left.

Expect to use

30 minutes

completing the application

1 person

You complete the application form yourself.

In this step you have access to the relevant application form FO2.

Make sure that you have completed all the preceeding steps before you begin.

All our application forms contain careful instructions on how to complete the form and what kind of documents you must submit along with the form.

You can read more about how we process your personal data here.

You must submit the necessary documents with the application.

The printable application form in Word format can be completed on screen before you print. The application form in pdf format must be printed first and then completed by hand.

Download the printable form FO2 (Word format)

Download the printable form FO2 (Pdf format)

It is a good idea to gather the necessary documents before you start to complete the application form. You can use the check list below.

If you submit documents not written in English, German, Norwegian, Swedish or Danish, you must also submit certified translations into Danish or English.

If you are applying as a spouse or cohabitant you must enclose:

If the applicant is a child under 18 years of age you must enclose:

You are are submitting the application abroad

The application can be submitted to a Danish diplomatic mission or an application centre in the country where you are residing.

See the Ministry of Foreign Affairs’ list of diplomatic missions or application centres where you can hand in your application

In certain countries Denmark does not have a diplomatic mission or application centre. In these instances the list will refer you to one of the Norwegian missions with which Denmark has made an agreement or to the nearest Danish diplomatic mission or application centre in the region.

We recommend that you visit the local diplomatic mission’s webpage to get more information before you submit the application. The individual diplomatic mission can have additional requirements regarding payment of additional fees, submission of additional passport photos or additional copies of the application.

You are submitting the application in Danmark

If you are residing legally in Denmark, you are normally able to submit the application in Denmark. This is the case, if you:

  • hold a valid visa
  • is exempt from the visa requirement or
  • already hold a valid residence permit.

Read more about the legal residence requirement and submission of your application in Denmark. 

You can submit the applicaton in SIRI’s Citizen Centre in Copenhagen. If you live outside the Greater Copenhagen area, you can also submit the application at a local police station with facilities for recording biometrics.

If you plan to submit you application I SIRI’s Citizen Centre, you must remember to book an appointment.

See a list of local police stations, where you can submit your application.

You are submitting the application in the Faroe Islands

A first time application can only be submitted to the police in the Faroe Islands on special grounds and if the applicant is staying legally in the Faroe Islands.

You can also send the application to SIRI.

You can see the normal case processing time to the right on this page. When we make a decision in your case, you will receive an answer.

SIRI will contact you or your employer if we need further information to process your case.

Read more about what you can expect while you are waiting for an answer.

Responsible Agency

Contact SIRI