ไปหน้าแรก

Only information in Danish and English

Currently there is only information in Danish and Englishปรับปรุงล่าสุด: 25/7/2555
จัดทำโดย: The Danish Immigration Service
พันธมิตรของเว็บ กระทรวงผู้ลี้ภัย, การเข้าเมือง และกิจการที่รวมเข้าด้วยกัน ส่วนบริการการเข้าเมืองเดนมาร์ก