Den 3. marts 2022 vedtog Rådet afgørelse om delvis suspension af anvendelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Vanuatu om visumfritagelse for kortvarige ophold.

Dette indebærer, at fra og med den 4. maj 2022 kan statsborgere fra Vanuatu, der er indehavere af almindelige pas udstedt af Vanuatu fra og med den 25. maj 2015, ikke længere indrejse visumfrit i Danmark.

Statsborgere fra Vanuatu, der er indehavere af et almindeligt pas, der er udstedt fra og med den 25. maj 2015, skal således søge om og have visum til Danmark, hvis de ønsker at indrejse i Danmark fra og med den 4. maj 2022. Læs mere om ansøgning om visum til Danmark

Den delvise suspension af aftalen om visumfrihed for statsborgere fra Vanuatu skyldes, at Vanuatu har ordninger for tildeling af vanuatisk statsborgerskab til investorer, på grundlag af hvilken statsborgere fra andre lande uden forudgående tilknytning til Vanuatu har fået tildelt statsborgerskab i Vanuatu, og langt de fleste ansøgninger er blevet godkendt. Dette rejser tvivl om pålideligheden af den sikkerhedsscreening og screening af ansøgernes baggrund, som Vanuatus myndigheder foretager. Kommissionen er således nået frem til den konklusion, at screeningen af ansøgninger til ordninger for tildeling af statsborgerskab til investorer i Vanuatu ikke garanterer et højt sikkerhedsniveau. Læs Rådets afgørelse i sin helhed