Visumkalkulatoren (short-stay calculator) kan bruges af visumfri og visumpligtige personer. Visumkalkulatoren er vejledende.

Åbn visumkalkulator (short-stay calculator)

'Planning' vælges, hvis du vil beregne, hvornår og for hvor lang tid, der vil kunne udstedes visum eller hvor lang tid, du må opholde dig i Schengenområdet.

'Control' vælges, hvis du vil undersøge, om du opholder dig lovligt i Schengenområdet og beregner slutdatoen for et eventuelt ophold.

Hvis du klikker på spørgsmålstegnene ved felterne, kommer der en vejledning frem på engelsk.

'Date og entry/control': Den aktuelle dato fremgår automatisk af feltet, men kan ændres ved indtastning af dd/mm/åå, fx 200717 for 20. juli 2017. Den dato, hvor du vil beregne fra, indtastes, f.eks. den dato, du planlægger at rejse.

Tidligere ophold indtastes i datofelterne, det vil sige indrejsedag og udrejsedag. Dette sker ved at klikke på datofelterne og udfylde disse. Tabulatortasten kan også anvendes for at nå til datofelterne. 'Planning' vælges, hvis du vil beregne hvor lang tid, du må opholde dig i Schengenområdet.

Ved klik på 'Calculate' beregnes antallet af opholdets dage. Endvidere fremgår det i teksten til højre, hvor lang tid opholdet kan vare.

Klikkes der herefter på 'Control' og 'Calculate' fremgår den dato, som er slutdatoen for et eventuelt ophold og dermed f.eks. udløbsdatoen for et visum.

Ved klik på 'Reset' nulstilles alle tal.

Vær opmærksom på at dit ophold ikke må vare længere end dit visums gyldighedsperiode.