Du skal kunne forsørge dig selv og din familie under dit ophold i Danmark. Du må fx ikke modtage offentlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. 

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Hvis du og evt. dine familiemedlemmer ansøger og får tilladelse, vil vi i tilladelsesbrevene oplyse jer nærmere om kravet til at forsørge jer selv.
Her er de overordnede retningslinjer:

 

Du har opholdstilladelse efter positivlisten, beløbsordningen, fast-track ordningen, særlige individuelle kvalifikationer, fodermester eller driftsleder eller andre erhvervsordninger, hvor arbejdstilladelsen er gyldig hos kun én bestemt arbejdsgiver (stedfæstet arbejdstilladelse). 

Eller du er medfølgende familiemedlem til en sådan arbejdstager.

Du eller din familie må ikke modtage kontanthjælp, starthjælp eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Du må ikke modtage offentlige ydelser.

Hvis du har opholdstilladelse som studerende eller med henblik på dansk autorisation, må du blandt andet ikke modtage: 

  • Kontanthjælp
  • Starthjælp
  • Sygedagpenge
  • Barselsdagpenge
  • Arbejdsløshedsdagpenge
  • Boligstøtte
  • Børnetilskud
  • SU
  • Danskbonus

Listen er ikke udtømmende.

Hvis du er ansat ph.d.-studerende og får løn, må du ikke modtage kontanthjælp, starthjælp eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Det samme gælder, hvis du er medfølgende familiemedlem til en person med opholdstilladelse som studerende, ansat ph.d.-studerende eller med opholdstilladelse med henblik på at opnå dansk autorisation.

Du er forsker, gæsteforsker eller er medfølgende familiemedlem til en af disse

Du eller din familie må ikke modtage kontanthjælp, starthjælp eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Du har opholdstilladelse fordi du har din egen virksomhed.

Du eller din familie må ikke modtage kontanthjælp, starthjælp eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Du har etableringskort eller er medfølgende familie til en person med etableringskort.

Du eller din familie må ikke modtage kontanthjælp, starthjælp eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Du må heller ikke modtage dimittend-dagpenge.

Du har greencard eller er medfølgende familie til en person med greencard

Du eller din familie må ikke modtage kontanthjælp, starthjælp eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Du må heller ikke modtage dimittend-dagpenge. 

Du er au pair

Du må ikke modtage offentlige ydelser.