Du skal som hovedregel have en tilladelse til at arbejde i Danmark, også hvis arbejdet er frivilligt og ulønnet.

Visse grupper af tredjelandsstatsborgere er dog, på baggrund af deres erhvervsområde eller særlige situation, fritaget fra kravet om arbejdstilladelse. 

Du kan læse mere om fritagelsesreglerne her.

Hvis dit arbejde kræver tilladelse men er ulønnet:

Du kan ansøge om opholdstilladelse som volontør, hvis du er mellem 18 og 30 år og du skal udføre frivilligt, ulønnet socialt eller humanitært arbejde i Danmark.

Du kan læse mere om tilladelse som volontør her.

Du kan også ansøge om opholdstilladelse som praktikant, hvis du vil afholde ulønnet praktik i Danmark som del af din uddannelse i hjemlandet.

Du kan læse mere om tilladelse som praktikant her.

Som au pair i Danmark har du allerede sammen med din opholdstilladelse som au pair fået lov til at arbejde frivilligt og ulønnet for en organisation eller forening, med opgaver, som er til gavn for personer, som hverken du eller din værtsfamilie er i familie med.

Du kan læse mere om tilladelse som au pair her.

Hvis du har opholdstilladelse på baggrund af lønarbejde hos en bestemt arbejdsgiver eller som selvstændig erhvervsdrivende eller ph.d.-studerende, har du automatisk ret til at udføre frivilligt, ulønnet arbejde.

Det betyder, at du ikke skal søge om en særlig tilladelse, hvis du ved siden af din hovedbeskæftigelse ønsker at arbejde frivilligt og ulønnet i fx en forening, en offentlig institution, ved en kulturel begivenhed, som besøgsven, i dit barns børnehave eller skole e.l.

Bemærk, at det er en forudsætning, at det er sædvanligt, at det pågældende arbejde udføres ulønnet og frivilligt. Dit frivillige, ulønnede arbejde må således ikke erstatte lønnet arbejdskraft.

Du kan læse mere om tilladelse på baggrund af arbejde her.