Sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår betyder, at din løn, dine ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Dette betyder også, at du som udgangspunkt tilbydes fuldtidsbeskæftigelse (normalt 37 timer om ugen).

EUs arbejdstidsdirektiv fastsætter, at man over en periode på 4 måneder højst må have en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 48 timer.

Vær i den forbindelse opmærksom på, at ”70-års reglen” blev ophævet per 1. januar 2016. Dette betyder, at det ikke længere er muligt at indgå aftale om, at ansættelsesforholdet ophører, når lønmodtageren når en bestemt alder.

Vær samtidig opmærksom på, at danske ansættelseskontrakter skal leve op til gældende regler om job-, konkurrence- og kundeklausuler, jf. Lov om ansættelsesklausuler, der trådte i kraft den 1. januar 2016. Ansættelseskontrakter, der ikke lever op til disse regler, vil ikke være sædvanlige efter danske løn- og ansættelsesvilkår.

Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af din ansættelseskontrakt eller dit konkrete jobtilbud, der indeholder alle ansættelsens vilkår.

Hvis SIRI er tvivl, om løn- og ansættelsesvilkårene er sædvanlige, kan vi bede eksperter på området, fx et af de regionale arbejdsmarkedsråd, om at vurdere forholdene.

Hvis eksperter på området oplyser, at de finder, at vilkårene i din kontrakt ikke er sædvanlige, vil vi bede om dine kommentarer før vi træffer afgørelse i din sag.

Generelt er det en forudsætning, at der er proportionalitet mellem udbetalt løn og løn i form af fx kost, logi, diæter, fri bil, fri telefon og eventuelle andre ydelser, du tilbydes af din arbejdsgiver. Den udbetalte løn skal som udgangspunkt udgøre størstedelen af lønnen.

Usikker lønindkomst som fx provision eller bonus kan normalt ikke indgå i beregningen af lønnen. 

Dækning af transportomkostninger til og fra Danmark kan normalt heller ikke indgå i beregningen af lønnen.

Vær særligt opmærksom på, at der er særlige krav til lønsammensætningen på beløbsordningen. Det kan du læse mere om her.

Følg link for særlig bemærkning om arbejdstid under betingelserne for forskere og personer på beløbsordningen.