Processuelt ophold betyder, at du må blive i Danmark, mens vi behandler din ansøgning om opholdstilladelse.

Det er et krav, at du har indgivet ansøgningen, mens du har haft lovligt ophold i Danmark. 

Når du har processuelt ophold, må du i udgangspunktet ikke arbejde og din ret til lægehjælp er begrænset.

Hvis du har indgivet en ansøgning om forlængelse inden udløbet af din tilladelse, må du dog gerne fortsætte opholdet med samme rettigheder, som da din tilladelse var gyldig. Fx må du gerne fortsætte med at arbejde, hvis du har ansøgt om forlængelse af en opholds- og arbejdstilladelse - ligesom du også har fuld ret til lægehjælp. Det gælder også, hvis du har skiftet arbejde og er omfattet af jobskiftereglen.

 

Hvis du har indgivet din ansøgning i udlandet og efterfølgende rejser ind i Danmark, har du ikke automatisk ret til at være her, mens vi behandler din ansøgning.

Det vil sige, at du har ikke processuelt ophold. Du skal derfor rejse ud af Danmark efter fx. endt visumfrit ophold, hvis vi ikke inden da har færdigbehandlet din ansøgning.

Hvis du har processuelt ophold, og rejser ud af Danmark, bortfalder dit processuelle ophold.

Dog, hvis du er visumfri og rejser ud af Danmark, og er tilbage igen inden dit visumfrie ophold udløber, har du fortsat processuelt ophold i Danmark.