Her kan du se den fulde liste over sagskategorier med gebyr og gebyrets størrelse (2018-niveau). Listen er opdelt efter ansvarlig myndighed (SIRI, Udlændingestyrelsen og øvrige):

 

Sagstype Gebyr

Positivlisten og beløbsordningen

3.280 kr. (440 euro)

Forlængelse af positivlisten og beløbsordningen

3.280 kr. (440 euro)

Fast-track

3.280 kr. (440 euro)

Forlængelse af fast-track

3.280 kr. (440 euro)

Certificering af virksomhed

3.280 kr. (440 euro)

Forlængelse af certificering af virksomhed

3.280 kr. (440 euro)

Forlængelse af greencard

3.280 kr. (440 euro)

Greencard, dispensation fra bortfald

3.280 kr. (440 euro)

Øvrige erhvervsordninger

3.280 kr. (440 euro)

Forlængelse af øvrige erhvervsordninger (herunder selvstændigt erhverv meddelt før 1/1 2015)

3.280 kr. (440 euro)

ESS-ordningen

3.280 kr. (440 euro)

Forlængelse af ESS-ordningen

3.280 kr. (440 euro)

Studiesager

2.110 kr.(283 euro)

Forlængelse af studiesager

2.110 kr.(283 euro)

Ph.d.

2.110 kr.(283 euro)

Forlængelse af ph.d.

2.110 kr.(283 euro)

Forskere og gæsteforskere

3.280 kr. (440 euro)

Forlængelse af forskere og gæsteforskere

3.280 kr. (440 euro)

Start-up Denmark

2.110 kr.(283 euro)

Forlængelse af Start-up Denmark

2.110 kr.(283 euro)

Etableringskort for studerende med dansk eksamen

2.110 kr.(283 euro)

Au pair og praktikanter

2.755 kr.(369 euro)

Forlængelse af au pair og praktikanter

2.755 kr.(369 euro)

Medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere, forskere, greencard og studerende

1.645 kr. (221 euro)

Forlængelse af medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere, forskere, greencard og studerende

1.645 kr. (221 euro)

Medfølgende familiemedlemmer til udlandsdanskere

3.280 kr. (440 euro)

Forlængelse af medfølgende familiemedlemmer til udlandsdanskere

3.280 kr. (440 euro)

Sagstype Gebyr
Familiesammenføring

6.700 kr. (898 euro)

Forlængelse af familiesammenføring

2.800 kr.(375 euro)

Religiøse forkyndere og medfølgende familie til religiøse forkyndere

1.800 kr.(241 euro)

Forlængelse af religiøse forkyndere og medfølgende familie til religiøse forkyndere

1.800 kr.(241 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af 
familiesammenføring

4.000 kr. (536 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af asyl

4.000 kr. (536 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af erhverv og studie

6.045 kr.(810 euro)

Permanent opholdstilladelse som religiøs forkynder og medfølgende familie til religiøs forkynder

4.000 kr. (536 euro)

Sagstype Gebyr
Klagesager (alle sagstyper)

845 kr. (113 euro)

Genoptagelsessager (alle sagstyper)

845 kr. (113 euro)

Administrationsgebyr, der fratrækkes ved tilbagebetaling

845 kr. (113 euro)