Generel information

Du kan finde informationer om coronavirus (COVID-19) udbruddet i Danmark på hjemmesiden coronasmitte.dk. Coronasmitte.dk er de danske myndigheders fælles hjemmeside, hvor borgere og virksomheder kan finde aktuel information, vejledning og viden om COVID-19.

Klik på dette link for at gå til coronasmitte.dk

SIRIs sagsbehandling

Ja, SIRI fortsætter med at behandle ansøgninger om opholdstilladelse.

Vi har åbent i alle vores afdelinger i Danmark, så du kan bestille tid til indgivelse af ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse, EU-opholdsbevis og optag af biometri. 

SIRI behandler både ansøgninger, der indgives i Danmark og i udlandet.

Vær dog opmærksom på, at mange danske repræsentationer og ansøgningscentre ude omkring i verden kan være lukket i øjeblikket. Det er derfor mange steder ikke muligt at indgive ansøgning eller få optaget biometri.

Du kan finde information fra Udenrigsministeriet her

Det er en betingelse for, at vi kan afgøre din ansøgning, at du får optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk).

For ansøgninger indgivet i marts, april og maj 2021 er fristen for biometrioptag forlænget til 4 uger fra ansøgningens indgivelse. Hvis du ikke kan overholde denne frist, skal du kontakte SIRI med en forklaring på, hvorfor der ikke er optaget biometri. Du kan kontakte SIRI via vores kontaktformular.

Ja, alle SIRIs afdelinger er åbne.

Det er derfor muligt at bestille tid til optag af biometri eller indgivelse af ansøgning ved personligt fremmøde i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Aabenraa og Bornholm.

Du kan bestille tid her

Ansøgning og biometri

Alle SIRIs afdelinger er åbne. Det er derfor nu muligt at bestille tid til optag af biometri i en af vores afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg , Aabenraa og Bornholm.

Normalt skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning. Det er en betingelse for, at vi kan afgøre din ansøgning, at du får optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk).

For ansøgninger indgivet i marts, april og maj 2021 er fristen for biometrioptag forlænget til 4 uger fra ansøgningens indgivelse. Hvis du ikke kan overholde denne frist, skal du kontakte SIRI med en forklaring på, hvorfor der ikke er optaget biometri. Du kan kontakte SIRI via vores kontaktformular.

Bemærk at fra den 1. august 2020 betjener politiet ikke længere udlændinge. Det vil sige, at du ikke som tidligere kan få optaget biometri eller indgive en ansøgning om ophold eller tilbagerejsetilladelse ved en dansk politistation. Politiet fortsætter dog med at varetage betjeningen af udlændinge på Færøerne og i Grønland.

Under nedlukningen på grund af coronavirus har det ikke været muligt at få optaget biometri i SIRIs afdelinger.

Alle SIRIs afdelinger er nu igen åbne, og det er nu muligt at bestille tid til biometrioptag mm. via vores tidsbestillingssystem.

Du kan bestille tid her

Under normale omstændigheder er det et krav, at du får optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning – ellers vil din sag som udgangspunkt blive afvist.

For ansøgninger indgivet i marts, april og maj 2021 er fristen for biometrioptag forlænget til 4 uger fra ansøgningens indgivelse. Hvis du ikke kan overholde denne frist, skal du kontakte SIRI med en forklaring på, hvorfor der ikke er optaget biometri. Du kan kontakte SIRI via vores kontaktformular.

Har du givet din reference – fx din arbejdsgiver, praktikvært eller et familiemedlem – fuldmagt, kan referencen kontakte SIRI med en forklaring på det manglende biometri optag.

Opholder du dig i udlandet, er det dit eget ansvar at holde øje med situationen, der hvor du opholder dig, og sørge for få optaget biometri. Du kan holde dig orienteret om situationen på nyidanmark.dk/corona og på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Bemærk at fra den 1. august 2020 betjener politiet ikke længere udlændinge. Det vil sige, at du ikke som tidligere kan få optaget biometri eller indgive en ansøgning om ophold eller tilbagerejsetilladelse ved en dansk politistation. Politiet fortsætter dog med at varetage betjeningen af udlændinge på Færøerne og i Grønland.

 

Hvis du skal indgive en ansøgning og/eller have optaget biometri, skal du kontakte den nærmeste danske repræsentation. De vil instruere dig i, hvordan du skal gøre.

Vær dog opmærksom på, at mange danske repræsentationer og ansøgningscentre ude omkring i verden er lukket i øjeblikket. Det er derfor mange steder ikke muligt at indgive ansøgning eller få optaget biometri.

Du kan finde information fra Udenrigsministeriet her

For ansøgninger indgivet i marts, april og maj 2021 er fristen for biometrioptag forlænget til 4 uger fra ansøgningens indgivelse. Hvis du ikke kan overholde denne frist, skal du kontakte SIRI med en forklaring på, hvorfor der ikke er optaget biometri. Du kan kontakte SIRI via vores kontaktformular.

Alle SIRIs afdelinger er åbne, og det er muligt at få hurtig jobstart (foreløbig arbejdstilladelse) i Danmark.

Du kan også anmode om hurtig jobstart fra udlandet. Det forudsætter dog, at du har betalt gebyr, at SIRI har modtaget din ansøgning og at du har afgivet biometri i udlandet.

På grund af den nuværende COVID-19 situation kan det nogle steder og i en række situationer være svært at få optaget biometri (fingeraftryk og ansigtsfoto), når du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse. For ansøgninger indgivet i marts, april og maj 2021 er fristen for biometrioptag derfor forlænget til 4 uger fra ansøgningens indgivelse. Hvis du ikke kan overholde denne frist, skal du kontakte SIRI med en forklaring på, hvorfor der ikke er optaget biometri. Du kan kontakte SIRI via vores kontaktformular.

Bemærk, at det kun er ansøgere, der ansøger efter fast track ordningen, og som har behov for at kunne starte arbejde i Danmark hurtigt, der kan anmode om hurtig jobstart.

Du kan læse mere om, hvordan du og din arbejdsgiver kan anmode om hurtig jobstart fra udlandet på Fast-track ansøgningssiden

Du skal følge den procedure, der er beskrevet under ’Hvordan får jeg hurtig jobstart’ og derefter ’Hurtig jobstart hvis du ikke i forvejen har adgang til Danmark’.

Du kan læse mere om mulighederne for at få optaget biometri uden for Danmark ovenfor på denne side under spørgsmålet 'Jeg befinder mig i udlandet og skal indgive en ansøgning om opholdstilladelse i Danmark. Hvordan gør jeg?'

Indrejse og udrejse

Udrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til en række lande.

Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger her

Indrejse

Fra den 21. april 2021 vil alle lande være inddelt i farvekategorierne gul, orange og rød. Personer med bopæl i Danmark og personer med gyldig opholdstilladelse i Danmark, der indrejser fra lande i farvekategorierne gul og orange, må rejse ind i Danmark uanset formål. 

Personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som meddeles opholdstilladelse i Danmark, kan kun indrejse i Danmark fra et land i farvekategorien rød, hvis der er et anerkendelsesværdigt formål, herunder navnlig at:
udlændingen agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn, eller at
udlændingen skal besøge nærtstående, som er alvorligt syge eller døende.
udlændingen skal transportere gods i eller gennem Danmark

Se oversigt over lande, som er karakteriseret som røde.

Hvis du rejser ind i Danmark med fly fra udlandet, skal du dog være opmærksom på, at du skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er højst 24 timer gammel ved ombordstigning på flyet. Du skal ved ankomst til Danmark have foretaget en hurtigtest for COVID-19, inden lufthavnen forlades, og du skal efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage. Du skal gå i isolation, selv om du kan fremvise en negativ test ved indrejsen.

Hvis du rejser ind i Danmark fra udlandet via sø- eller landegrænser, skal du være opmærksom på, du skal få foretaget en COVID-19-test senest 24 timer efter indrejse i Danmark. Du skal efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage. Du skal gå i isolation, selv om du kan fremvise en negativ test ved indrejsen.
Der gælder en række undtagelser til kravene om test og isolation, når du rejser ind i Danmark med fly eller via sø- eller landegrænser. Undtagelserne kan findes på coronasmitte.dk. Der er derudover en række formål, der gør det muligt midlertidigt at afbryde isolationen. Den samlede oversigt over formål, der berettiger en midlertidig afbrydelse af isolationen, kan findes på coronasmitte.dk. Bl.a. er børn under 15 år undtaget fra kravene om test og isolation.

Læs mere om kravene for indrejse i Danmark på coronasmitte.dk.

Det er politiet, der træffer afgørelse på grænsen om, hvem der kan rejse ind i Danmark. Hvis du er blevet afvist eller nægtet indrejse til Danmark ved grænsen, og du ønsker at klage over det, skal du henvende dig til politiet for klagevejledning mv.

Det er politiet, der træffer afgørelse ved grænsen om, hvem der kan rejse ind i Danmark.

Læs mere på coronasmitte.dk.

Hvis du rejser ind i Danmark med fly fra udlandet, skal du dog være opmærksom på, at du skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er højst 24 timer gammel ved ombordstigning på flyet. Du skal ved ankomst til Danmark have foretaget en hurtigtest for COVID-19, inden lufthavnen forlades, og du skal efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage. Du skal gå i isolation, selv om du kan fremvise en negativ test ved indrejsen.

Hvis du rejser ind i Danmark fra udlandet via sø- eller landegrænser, skal du være opmærksom på, du skal få foretaget en COVID-19-test senest 24 timer efter indrejse i Danmark. Du skal efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage. Du skal gå i isolation, selv om du kan fremvise en negativ test ved indrejsen.
Der gælder en række undtagelser til kravene om test og isolation, når du rejser ind i Danmark med fly eller via sø- eller landegrænser. Undtagelserne kan findes på coronasmitte.dk. Der er derudover en række formål, der gør det muligt midlertidigt at afbryde isolationen. Den samlede oversigt over formål, der berettiger en midlertidig afbrydelse af isolationen, kan findes på coronasmitte.dk. Bl.a. er børn under 15 år undtaget fra kravene om test og isolation.

Læs mere om kravene for indrejse i Danmark på coronasmitte.dk.

Det er politiet, der træffer afgørelse på grænsen om, hvem der kan rejse ind i Danmark. Hvis du er blevet afvist eller nægtet indrejse til Danmark ved grænsen, og du ønsker at klage over det, skal du henvende dig til politiet for klagevejledning mv.

Som udgangspunkt vil din opholdstilladelse bortfalde, hvis du ikke er indrejst i Danmark inden for de første 6 måneder af din opholdstilladelses gyldighed. 

SIRI kan dog – under visse omstændigheder – beslutte, at din opholdstilladelse fortsat er gyldig, hvis den manglende indrejse skyldes hindringer, som du ikke med rimelighed kunne forudse. Det gælder, hvis du har været hindret i at indrejse i Danmark grundet rejsevanskeligheder efter udbruddet af covid-19. Her har du mulighed for at ansøge om dispensation for bortfald.

Du skal ansøge om dispensation for bortfald, før din tilladelse bortfalder. Det vil sige, at du skal ansøge inden for de første 6 måneder af din opholdstilladelses gyldighed.

Du skal ansøge om dispensation for bortfald på sædvanlig vis. SIRI vil foretage en konkret vurdering af hver ansøgning.

Du kan læse mere om dispensation for bortfald og finde de relevante ansøgningsskemaer her

Bemærk, at bortfaldsreglerne ikke gælder for opholdstilladelser givet efter fast-track-ordningen eller forskerordningen. Det står i din afgørelse fra SIRI, hvis din opholdstilladelse er undtaget fra bortfaldsreglerne.

Har du fået meddelt en opholdsret i Danmark efter EU-reglerne, mens du fortsat opholder dig i udlandet, er din opholdsret som udgangspunkt betinget af, at du er indrejst i Danmark indenfor 6 måneder fra den dato, hvor SIRI har truffet afgørelse i din sag. Denne betingelse vil fremgå af afgørelsesbrevet.

Hvis du er forhindret i at rejse til Danmark inden for denne tidsramme på grund af rejsevanskeligheder efter udbruddet af Covid-19, skal du skrive til os igennem kontaktformularen på nyidanmark.dk og anmode om udsættelse af indrejsefristen.

Du finder SIRIs kontaktformular her

SIRI vil foretage en konkret vurdering af hver anmodning om udsættelse af indrejsefristen.

Det er muligt at få udstedt en tilbagerejsetilladelse i Danmark. Husk at bestille tid til ansøgning om tilbagerejsetilladelse i en af vores afdelinger.

Du kan bestille tid her

Har du tidligere fået udstedt en tilbagerejsetilladelse, som er udløbet, inden du har kunnet indrejse i Danmark, kan du indgive en ansøgning om en ny tilbagerejsetilladelse via en dansk repræsentation.

Hvis du er udrejst af Danmark uden en tilbagerejsetilladelse, kan du også indgive en ansøgning om tilbagerejsetilladelse via en dansk repræsentation.

Du kan finde en oversigt over de danske repræsentationer på udenrigsministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Du skal som udgangspunkt udrejse, inden din opholdstilladelsen udløber. Hvis du på grund af coronavirus/COVID-19 ikke kan udrejse, inden din opholdstilladelse udløber, skal du udrejse, så snart det er muligt derefter. Udlændingemyndighederne vil se bort fra en evt. overskridelse af perioden for din opholdstilladelse, hvis overskridelsen skyldes, at du ikke har kunnet udrejse som følge af nedlukning af flyruter mv. på grund af coronavirus/COVID-19.

 

Et jobsøgningsophold er en opholdstilladelse på op til 6 måneder til at søge job i Danmark.

Et jobsøgningsophold kan ikke forlænges, heller ikke selv om rejserestriktioner forhindrer dig i at udrejse ved udløbet af jobsøgningsopholdet, eller selv om du på grund af coronavirus/COVID-19 har haft vanskeligere ved at søge og finde job i Danmark.

Du skal om derfor som udgangspunkt udrejse, inden din opholdstilladelse udløber. 

Hvis du på grund af coronavirus/COVID-19 ikke kan udrejse, inden din opholdstilladelse udløber, skal du udrejse, så snart det er muligt derefter. Udlændingemyndighederne vil se bort fra en evt. overskridelse af perioden for din opholdstilladelse, hvis overskridelsen skyldes, at du ikke har kunnet udrejse som følge af nedlukning af flyruter mv. på grund af coronavirus/COVID-19.

I Ord og begreber sektionen kan du finde yderligere information om jobsøgningsophold

Hvis du har fået en udrejsefrist, som du ikke kan overholde, skal du kontakte SIRI og anmode om at få udsat din frist.

Din udrejsefrist kan forlænges, hvis der ved udløbet af fristen er ganske særlige forhold, som gør sig gældende i relation til muligheden for at udrejse af Danmark. Du skal selv ansøge om det, og du skal dokumentere, at udrejse inden for fristen ikke er muligt.

Du kan kontakte SIRI ved at skrive til os via vores kontaktformular eller ved at ringe til os

Ophold og arbejde

Det har ikke betydning for din opholdstilladelse, at du i en periode er hjemsendt fra arbejde med løn, fordi din arbejdsgiver benytter sig af den midlertidige lønkompensationsordning. Det afgørende er, at din arbejdsgiver løbende aflønner dig i overensstemmelse med grundlaget for din opholds- og arbejdstilladelse. Det har i den forbindelse ikke betydning, at din arbejdsgiver får dækket en del af lønudgifterne af staten ved den midlertidige lønkompensationsordning.

Det gælder generelt for opholdstilladelser på erhvervsområdet, at lønkrav mv. løbende skal overholdes, og det er et krav, at du er ansat på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

Det vil normalt ikke være inden for rammerne af sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, at en arbejdstager sendes hjem i en periode uden løn, eller at der indgås aftale om arbejdsfordeling og kun udbetales delvis løn suppleret af dagpenge.

En periode med hjemsendelse uden løn som følge af Covid-19 vil dog ikke få betydning for din opholdstilladelse, hvis din ansættelse er baseret på en overenskomst, der giver mulighed for sådan hjemsendelse uden løn eller arbejdsfordeling. Det samme gælder, hvis din ansættelse er omfattet af en aftale indgået mellem arbejdsmarkedets parter om hjemsendelse uden løn i en kort periode som følge af Covid-19. I andre tilfælde vil du som udgangspunkt ikke opfylde betingelserne for din opholdstilladelse.

Bemærk, hvis du har opholdstilladelse efter beløbsordningen eller fast track-ordningens beløbsspor, er det også et krav, at du i en periode over et år får en løn, der mindst svarer til beløbsgrænsen. Denne betingelse skal fortsat overholdes.

Du kan læse mere om beløbsgrænsen her

SIRI kan inddrage din opholdstilladelse, hvis betingelserne for tilladelsen ikke er overholdt, fx hvis du ikke får den løn, som fremgår af din kontrakt.

Du kan læse mere om inddragelse her

Du kan også finde generel information her

Du skal være opmærksom på, at du altid skal orientere SIRI, hvis dine løn- og ansættelsesforhold forringes. Det gælder også, hvis du fx indgår aftale med din arbejdsgiver om at nedsætte din løn som følge af Covid-19-situationen.

Som arbejdstager kan du ansøge om jobsøgningsophold, hvis du har en opholdstilladelse efter:

  • positivlisten, 
  • forskerordningen, 
  • beløbsordningen eller et af 
  • fast-track-ordningens første tre spor

og bliver ledig uden selv at være årsag til det.

Du skal senest ansøge umiddelbart efter, at du bliver ledig. Det betyder normalt, at du skal ansøge senest 2 dage efter, at din ansættelse ophører.

Du skal ansøge hurtigst muligt, hvis du bliver opsagt med et særlig kort varsel på grund af Corona/Covid-19 situationen. Modtager vi din ansøgning om jobsøgningsophold senere end 2 dage efter din ansættelse er ophørt, kan SIRI i øjeblikket tage hensyn til den særlige situation. Du skal dog stadig indsende ansøgningen hurtigst muligt. Ansøger du mere end 6 dage efter, at du er blevet ledig, skal der dog helt særlige omstændigheder til, for at vi kan behandle din ansøgning.

Du kan læse mere om betingelserne og hvordan du ansøger her

En opholdstilladelse i Danmark bortfalder, hvis du f.eks. opholder dig uden for Danmark i mere end 6 sammenhængende måneder.

Det forlængede ophold i udlandet vil ikke få betydning for din opholdstilladelse, hvis

  • dit forlængede ophold i udlandet er under 6 måneder,
  • du fortsat har dansk bopæl, og
  • det ikke får ansættelsesretlige konsekvenser for dig (dvs. at du fortsat får fuld løn i overensstemmelse med din kontrakt).

Bemærk, at bortfaldsreglerne ikke gælder for opholdstilladelser givet efter fast-track-ordningen eller forskerordningen. Det står i din afgørelse fra SIRI, hvis din opholdstilladelse er undtaget fra bortfaldsreglerne.

Du kan læse mere om bortfald af opholdstilladelse her

Har du opholdstilladelse efter greencardordningen kan du læse mere om bortfald her

Ja, hvis du ansøger om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse, inden din nuværende arbejdstilladelse udløber, må du fortsætte med at arbejde. Det gælder, selv om din ansøgning om forlængelse afventer, at du får optaget biometri, og selv om din opholds- og arbejdstilladelse udløber, mens SIRI behandler din ansøgning om forlængelse. 

Du kan læse mere om indgivelse af en ansøgning om forlængelse af din opholdstilladelse her

Hvis du allerede har en opholds- og arbejdstilladelse i Danmark og har ansøgt om tilladelse til at begynde i et nyt job i Danmark, er der også i visse tilfælde mulighed for, at du kan starte på dit nye job, inden du har fået en ny opholds- og arbejdstilladelse. Det gælder, hvis du skifter job og bruger den såkaldte jobskifteregel. Her gælder, at man blot skal indgive sin nye ansøgning senest på dagen, hvor man begynder på det nye job og således kan arbejde, mens SIRI behandler ansøgningen.

Du kan læse mere om jobskiftereglen – herunder om du er omfattet af denne regel – her

Det gælder stadig, at en opholdstilladelse kan inddrages, hvis en arbejdstager eller dennes medfølgende familie modtager visse typer af offentlig hjælp til forsørgelse.

Du kan læse mere om offentlig hjælp her

Det har ikke betydning for opholdstilladelsen, at en arbejdsgiver får dækket en del af lønudgifterne af staten ved den midlertidige lønkompensationsordning.

Det er et krav ved forlængelse af din opholdstilladelse som selvstændig, at der generelt har været fornøden aktivitet og omsætning i virksomheden. Det vil som udgangspunkt ikke have afgørende betydning for muligheden for en forlængelse, at din virksomheds aktiviteter og omsætning er mindskede i en periode i forbindelse med Covid-19. Finansiel støtte fra regeringens hjælpepakke til selvstændige kan indgå i beregningen af virksomhedens omsætning.

Læs mere om betingelser for en forlængelse på Start Up Denmarks webside og på her på nyidanmark.dk

En opholdstilladelse på baggrund af greencard ordningen kan forlænges, hvis du i det seneste år, før ansøgningen indgives, som minimum har tjent, hvad der svarer til den gældende gennemsnitlige startløn for nyuddannede bachelorer på det offentlige og private arbejdsmarked. Der kan ikke dispenseres fra indkomstkravet som følge af COVID-19, selvom du er blevet hjemsendt uden løn eller opsagt fra din stilling.

Lønindkomst fra en arbejdsgiver, der får dækket en del af lønudgifterne fra staten ved den midlertidige lønkompensationsordning, vil dog kunne indgå i beregningen af, om du opfylder indkomstkravet.

Udlændinge, der har opholdstilladelse her i landet som arbejdstager eller som selvstændig erhvervsdrivende, kan søge om tilladelse til at tage bibeskæftigelse.

Det betyder, at du kan tage bibeskæftigelse på et hospital og hjælpe under COVID-19, men at du først skal have en arbejdstilladelse. Det er SIRI, der kan give dig tilladelsen.

Hvis du tilbydes bibeskæftigelse, skal de øvrige betingelser for bibeskæftigelse overholdes. Det betyder bl.a., at du som udgangspunkt kun må arbejde ca. 8-15 timer om ugen. I denne helt særlige situation, hvor der er behov for hjælp mange steder, og hvis ansættelsen er kortvarig, kan arbejdstiden dog være højere.

Du kan også arbejde i et bijob som læge, hvis du er uddannet læge og har opnået dansk autorisation.

Søger du om tilladelse til bibeskæftigelse, behandler vi din sag straks, så du hurtigt kan komme i gang med at arbejde. Du skal ikke betale gebyr for at søge om tilladelse.

Du kan læse mere om bibeskæftigelse her

Udlændinge, der har opholdstilladelse her i landet som arbejdstager eller som selvstændig erhvervsdrivende, har automatisk ret til at udføre frivilligt, ulønnet arbejde. Det gælder også udlændinge, som er her i landet som ph.d.-studerende.

Det betyder, at du godt kan arbejde frivilligt på et hospital og hjælpe under COVID-19. Du behøver ikke at søge om tilladelse til det.

Du kan også udføre frivilligt arbejde som læge, hvis du er uddannet læge og har opnået dansk autorisation.

Du må gerne udføre frivilligt arbejde under COVID-19, selvom det normalt er lønnet arbejde. Der er i øjeblikket tale om en særlig situation, hvor der mange steder kan være behov for frivillig hjælp, og hvor frivillige kan komme til at hjælpe med at udføre arbejde, som man normalt får løn for.

Du kan læse mere om frivilligt arbejde og betingelserne herfor her

 

Din tilladelse giver dig ikke ret til at arbejde, hverken lønarbejde eller frivilligt arbejde. Men du har mulighed for at ansøge om en supplerende arbejdstilladelse til et konkret job.

Det er denne mulighed, læger eller tandlæger benytter til de obligatoriske evalueringsansættelser, men den kan også benyttes til øvrigt arbejde. Muligheden kan også benyttes af sygeplejersker. 

Ved en ansættelse i forbindelse med COVID-19 vil det være op til din arbejdsgiver og sundhedsmyndighederne at fastlægge dine arbejdsopgaver ift. dine kompetencer, herunder at du endnu ikke har opnået dansk autorisation.

Ansøger du om en arbejdstilladelse, vil SIRI behandle din ansøgning hurtigst muligt, så du kan påbegynde arbejdet. Du må ikke begynde at arbejde, før du har fået tilladelse. Din ansøgning er gebyrfri og kan foretages på ansøgningssiden for evalueringsansættelse.

Gå til ansøgningssiden for evalueringsansættelse

Ja, det kan du godt. Det har ikke betydning for opholdstilladelsen, at du som arbejdsgiver får dækket en del af lønudgifterne af staten efter den midlertidige lønkompensationsordning. Det afgørende er, at du fortsat aflønner dine udenlandske ansatte i overensstemmelse med grundlaget for deres opholds- og arbejdstilladelse.

Den midlertidige lønkompensationsordning administreres af Erhvervsstyrelsen. Du kan læse mere om ordningen her

Ophold og praktik

Ja, hvis din nuværende opholdstilladelse udløber senest den 8. august 2021, er det muligt at indgive ansøgning om forlængelse. Udlændinge- og integrationsministeren har besluttet, at praktikanter på det grønne område, hvis opholdstilladelser udløber senest den 8. august 2021, ekstraordinært kan få forlænget tilladelsen i 6 måneder. Hvis din opholdstilladelse udløber efter den 8. august 2021, vil du ikke være omfattet af denne mulighed for ekstraordinær forlængelse.

Du kan læse mere her