Generel information

Du kan finde informationer om coronavirus (COVID-19) udbruddet i Danmark på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her finder du spørgsmål og svar om coronavirus samt de seneste nyheder og anbefalinger til, hvordan du kan beskytte dig selv og andre.

Klik på dette link for at gå til Sundhedsstyrelsens hjemmeside

SIRIs sagsbehandling

Ja, SIRI fortsætter med at behandle ansøgninger om opholdstilladelse.

Det gælder både ansøgninger, der indgives af udlændinge, der ansøger i Danmark, og ansøgninger fra udlandet.

Det er en betingelse for, at vi kan afgøre din ansøgning, at du får optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk). Din sag kan altså blive taget under behandling, men vil dog ikke kunne afgøres, før du har fået optaget biometri.

Bemærk, at fristen for optagelse af biometri er forlænget til og med den 31. august 2020 for ansøgninger indgivet fra den 15. februar 2020.

Læs mere om forlængelsen her

Ansøgninger, dokumentation, breve mv., som sendes til SIRI via almindelig post, vil kun blive håndteret i meget begrænset omfang og med væsentlig forsinkelse, så længe den offentlige sektor er lukket ned, og sagsbehandlingen foregår hjemmefra. Vi opfordrer derfor til, at du i stedet bruger SIRIs kontaktformular på nyidanmark.dk, hvis du vil sende os oplysninger. Du kan vedhæfte og indsende scannede dokumenter i kontaktformularen.

Klik her for at gå til SIRIs kontaktformular

Ja, alle SIRIs borgercentre er nu genåbnede.

Det er derfor muligt at bestille tid til optag af biometri eller indgivelse af ansøgning ved personligt fremmøde i København, Odense, Aarhus, Aalborg og Aabenraa.

Du kan bestille tid her

Ansøgning og biometri

Alle SIRIs afdelinger er nu igen åbne. Det er derfor nu muligt at bestille tid til optag af biometri i en af vores afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg og Aabenraa.

Normalt skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning. Denne frist er blevet forlænget til den 31. august 2020 for ansøgninger indgivet fra den 15. februar 2020.

Læs mere om forlængelsen af fristen for optagelse af biometri her

Det er en betingelse for, at vi kan afgøre din ansøgning, at du får optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk). Din sag kan altså blive taget under behandling, men vil dog ikke kunne afgøres, før du har fået optaget biometri.

Følg dette link for at finde SIRIs kontaktoplysninger

Det danske politi

Torsdag den 18. juni 2020 genåbner politiets udlændingeekspeditioner. Det betyder, at du igen kan få optaget biometri hos politiet, hvis du har indgivet en ansøgning online.

Læs mere om åbningstider og tidsbestilling på politiets hjemmeside

Under nedlukningen på grund af coronavirus har det ikke været muligt at få optaget biometri i SIRIs afdelinger eller ved dansk politi.

Alle SIRIs afdelinger er nu igen åbne, og det er nu muligt at bestille tid til biometrioptag mm. via vores tidsbestillingssystem.

Under normale omstændigheder er det et krav, at du får optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning – ellers vil din sag som udgangspunkt blive afvist.

På grund af den ekstraordinære situation er fristen for optagelse af biometri forlænget til og med den 31. august 2020 for ansøgninger indgivet fra 15. februar 2020. Det betyder, at du skal have optaget biometri senest den 31. august 2020, hvis du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse. Din sag kan blive taget under behandling, men vil dog ikke kunne afgøres, før du har fået optaget biometri.

Det er dit eget ansvar at holde øje med situationen, der hvor du opholder dig og få optaget biometri. Du kan holde dig orienteret om situationen på nyidanmark.dk/corona og på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hvis du skal indgive en ansøgning og/eller have optaget biometri, skal du kontakte den nærmeste danske repræsentation. De vil instruere dig i, hvordan du skal gøre.

Vær dog opmærksom på, at mange danske repræsentationer og ansøgningscentre ude omkring i verden er lukket i øjeblikket. Det er derfor de fleste steder ikke muligt at indgive ansøgning eller få optaget biometri.

Du kan finde information fra Udenrigsministeriet her 

Læs mere om optagelse af biometri her

Alle SIRIs afdelinger er igen åbne, og det er muligt at få hurtig jobstart (foreløbig arbejdstilladelse) i Danmark.

Du kan også anmode om hurtig jobstart fra udlandet. Det forudsætter dog, at du har betalt gebyr, at SIRI har modtaget din ansøgning og at du har afgivet biometri i udlandet.

Bemærk, at det kun er ansøgere, der ansøger efter fast track ordningen, og som har behov for at kunne starte arbejde i Danmark hurtigt, der kan anmode om hurtig jobstart.

Du kan læse mere om, hvordan du og din arbejdsgiver kan anmode om hurtig jobstart fra udlandet på Fast-track ansøgningssiden

Du skal følge den procedure, der er beskrevet under ’Hvordan får jeg hurtig jobstart’ og derefter ’Hurtig jobstart hvis du ikke i forvejen har adgang til Danmark’.

Du kan læse mere om mulighederne for at få optaget biometri uden for Danmark ovenfor på denne side under spørgsmålet 'Jeg befinder mig i udlandet og skal indgive en ansøgning om opholdstilladelse i Danmark. Hvordan gør jeg?'

Indrejse og udrejse

Udrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til udlandet. Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger her

Indrejse

Hvis du ikke er dansk statsborger, kan du kun rejse ind i Danmark, hvis du har et anerkendelsesværdigt formål med din indrejse. Det er politiet, der træffer afgørelse ved grænsen om, hvem der kan rejse ind i Danmark.

Læs mere på politiets hjemmeside

Det betyder, at du bl.a. kan indrejse, hvis du har en opholdstilladelse meddelt af SIRI (uanset hvilket opholdsgrundlag).

Ved indrejsen skal du, alt efter din situation, medbringe:

 • Pas (eller nationalt ID-kort, hvis du er EU-borger)
 • Gyldigt opholdskort eller D-visum indsat i dit pas
 • Brev fra SIRI om gyldig opholdstilladelse (eller brev om arbejdstilladelse, hvis du er pendler)
 • Sundhedskort (hvis du allerede har registreret en adresse I Danmark)
 • Ansættelseskontrakt med en arbejdsgiver i Danmark

Hvis du er blevet afvist eller nægtet indrejse til Danmark ved grænsen, og du ønsker at klage over det, skal du henvende dig til politiet for klagevejledning mv.

Politiet har etableret en hotline til besvarelse af spørgsmål om, hvad der er et anerkendelsesværdigt formål for at indrejse i eller passere gennem Danmark. Du kan ringe på telefon 7020 6044. Hotlinen er åben på hverdage kl. 08:00-16:00 og i weekenden og på helligdage kl. 09:00-14:00.

Som udgangspunkt vil din opholdstilladelse bortfalde, hvis du ikke er indrejst i Danmark inden for de første 6 måneder af din opholdstilladelses gyldighed. 

SIRI kan dog – under visse omstændigheder – beslutte, at din opholdstilladelse fortsat er gyldig, hvis den manglende indrejse skyldes hindringer, som du ikke med rimelighed kunne forudse. Det gælder, hvis du har været hindret i at indrejse i Danmark grundet rejsevanskeligheder efter udbruddet af covid-19. Her har du mulighed for at ansøge om dispensation for bortfald.

Du skal ansøge, før din tilladelse bortfalder. Hvis SIRI har givet dig tilladelse, skal du ansøge inden for de første 6 måneder af din opholdstilladelses gyldighed.

Du kan læse mere om dispensation for bortfald og finde de relevante ansøgningsskemaer her

Det er igen muligt at få udstedt en tilbagerejsetilladelse i Danmark. Husk at bestille tid til ansøgning om tilbagerejsetilladelse i en af vores afdelinger.

Du kan bestille tid her

Har du tidligere fået udstedt en tilbagerejsetilladelse, som er udløbet, inden du har kunnet indrejse i Danmark, kan du indgive en ansøgning om en ny tilbagerejsetilladelse via en dansk repræsentation.

Hvis du er udrejst af Danmark uden en tilbagerejsetilladelse, kan du også indgive en ansøgning om tilbagerejsetilladelse via en dansk repræsentation.

Du kan finde en oversigt over de danske repræsentationer på udenrigsministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Du skal som udgangspunkt udrejse, inden din opholdstilladelsen udløber. Hvis du på grund af coronavirus/COVID-19 ikke kan udrejse, inden din opholdstilladelse udløber, skal du udrejse, så snart det er muligt derefter. Udlændingemyndighederne vil se bort fra en evt. overskridelse af perioden for din opholdstilladelse, hvis overskridelsen skyldes, at du ikke har kunnet udrejse som følge af nedlukning af flyruter mv. på grund af coronavirus/COVID-19.

 

Et jobsøgningsophold er en opholdstilladelse på op til 6 måneder til at søge job i Danmark.

Et jobsøgningsophold kan ikke forlænges, heller ikke selv om rejserestriktioner forhindrer dig i at udrejse ved udløbet af jobsøgningsopholdet, eller selv om du på grund af coronavirus/COVID-19 har haft vanskeligere ved at søge og finde job i Danmark.

Du skal om derfor som udgangspunkt udrejse, inden din opholdstilladelse udløber. 

Hvis du på grund af coronavirus/COVID-19 ikke kan udrejse, inden din opholdstilladelse udløber, skal du udrejse, så snart det er muligt derefter. Udlændingemyndighederne vil se bort fra en evt. overskridelse af perioden for din opholdstilladelse, hvis overskridelsen skyldes, at du ikke har kunnet udrejse som følge af nedlukning af flyruter mv. på grund af coronavirus/COVID-19.

I Ord og begreber sektionen kan du finde yderligere information om jobsøgningsophold

I lyset af den aktuelle situation har Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) besluttet at udsætte udrejsefristerne i sager om afslag mv. på ophold i Danmark, som behandles af SIRI. Det gælder både sager om ophold for EU-borgere og for tredjelandsstatsborgere.

Indtil videre vil udrejsefristerne blive fastsat til 2 måneder fra den dag, hvor afgørelsen træffes.

Det gælder for udrejsefrister, der fastsættes i forbindelse med afvisning af ansøgninger om opholdstilladelse, afslag på ansøgninger om opholdstilladelse, afslag på forlængelse af opholdstilladelser og ved inddragelse af opholdstilladelser.

Hvis du allerede har fået en udrejsefrist, som du ikke kan overholde, skal du kontakte SIRI og anmode om at få udsat din frist.

Du kan kontakte SIRI ved at skrive til os via vores kontaktformular eller ved at ringe til os

Herefter vil din udrejsefrist blive forlænget med op til 2 måneder, hvilket du vil modtage et brev om. 

Din udrejsefrist kan forlænges yderligere, hvis der ved udløbet af den nye frist fortsat er ganske særlige forhold, som gør sig gældende i relation til muligheden for at udrejse af Danmark. Du skal selv ansøge om det.

Lige nu vurderer SIRI, at der stadig er tale om sådanne ganske særlige forhold, der kan begrunde yderligere udsættelse af udrejsefrister. Du kan tidligst indgive en ansøgning om yderligere forlængelse 14 dage før din udrejsefrist udløber.

I sager, hvor udrejsefristen i dag skal fastsættes til straks, vil udrejsefristen dog fortsat blive fastsat til straks.

Ophold og arbejde

Det er som udgangspunkt en forudsætning for, at vi kan udstede dit opholdskort, at du er bopælsregistreret i CPR-registeret. Hvis din kommune har lukket for borgerhenvendelser, og du derfor ikke kan registrere dig, må du afvente, at dette igen bliver muligt. Når du bliver registreret, vil dit opholdskort automatisk blive sendt til din registrerede adresse.

Du har ret til at opholde dig her i landet, selvom du ikke har fået et opholdskort. Indtil du får dit opholdskort, vil vi foreslå, at du altid medbringer dit pas og dit tilladelsesbrev som dokumentation for din ret til at opholde dig og arbejde i Danmark.

Det er en betingelse for en opholdstilladelse efter beløbsordningen og fast track-ordningens beløbsspor, at løn udbetales til en dansk bankkonto. 

I den helt særlige aktuelle situation med COVID-19 vil det ikke få konsekvenser for din opholdstilladelse, at der går en længere periode, før din danske bankkonto bliver oprettet, hvis den manglende oprettelse af dansk bankkonto skyldes praktiske vanskeligheder som f.eks. manglende bopælsregistrering på grund af lukket borgercenter. Du skal dog sørge for, at bankkontoen oprettes, så snart det igen er muligt.

Udbetaling Danmark kan – såfremt du opfylder visse betingelser – udstede et særligt sundhedskort som dokumentation for din ret til sundhedslovens ydelser, selv om du ikke er registreret med et CPR-nummer i Danmark. Du kan læse nærmere herom på www.borger.dk (nyt vindue) eller kontakte Udbetaling Danmark på telefon +45 70 12 80 81.

 

Det har ikke betydning for din opholdstilladelse, at du i en periode er hjemsendt fra arbejde med løn, fordi din arbejdsgiver benytter sig af den midlertidige lønkompensationsordning. Det afgørende er, at din arbejdsgiver løbende aflønner dig i overensstemmelse med grundlaget for din opholds- og arbejdstilladelse. Det har i den forbindelse ikke betydning, at din arbejdsgiver får dækket en del af lønudgifterne af staten ved den midlertidige lønkompensationsordning.

 

Det gælder generelt for opholdstilladelser på erhvervsområdet, at lønkrav mv. løbende skal overholdes, og det er et krav, at du er ansat på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

Det vil normalt ikke være inden for rammerne af sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, at en arbejdstager sendes hjem i en periode uden løn, eller at der indgås aftale om arbejdsfordeling og kun udbetales delvis løn suppleret af dagpenge.

En periode med hjemsendelse uden løn som følge af Covid-19 vil dog ikke få betydning for din opholdstilladelse, hvis din ansættelse er baseret på en overenskomst, der giver mulighed for sådan hjemsendelse uden løn eller arbejdsfordeling. Det samme gælder, hvis din ansættelse er omfattet af en aftale indgået mellem arbejdsmarkedets parter om hjemsendelse uden løn i en kort periode som følge af Covid-19. I andre tilfælde vil du som udgangspunkt ikke opfylde betingelserne for din opholdstilladelse.

Bemærk, hvis du har opholdstilladelse efter beløbsordningen eller fast track-ordningens beløbsspor, er det også et krav, at du i en periode over et år får en løn, der mindst svarer til beløbsgrænsen. Denne betingelse skal fortsat overholdes.

Du kan læse mere om beløbsgrænsen her

SIRI kan inddrage din opholdstilladelse, hvis betingelserne for tilladelsen ikke er overholdt, fx hvis du ikke får den løn, som fremgår af din kontrakt.

Du kan læse mere om inddragelse her

Du kan også finde generel information her

Du skal være opmærksom på, at du altid skal orientere SIRI, hvis dine løn- og ansættelsesforhold forringes. Det gælder også, hvis du fx indgår aftale med din arbejdsgiver om at nedsætte din løn som følge af Covid-19-situationen.

Som arbejdstager kan du ansøge om jobsøgningsophold, hvis du har en opholdstilladelse efter:

 • positivlisten, 
 • forskerordningen, 
 • beløbsordningen eller et af 
 • fast-track-ordningens første tre spor

og bliver ledig uden selv at være årsag til det.

Du skal senest ansøge umiddelbart efter, at du bliver ledig. Det betyder normalt, at du skal ansøge senest 2 dage efter, at din ansættelse ophører.

Du skal ansøge hurtigst muligt, hvis du bliver opsagt med et særlig kort varsel på grund af Corona/Covid-19 situationen. Modtager vi din ansøgning om jobsøgningsophold senere end 2 dage efter din ansættelse er ophørt, kan SIRI i øjeblikket tage hensyn til den særlige situation. Du skal dog stadig indsende ansøgningen hurtigst muligt. Ansøger du mere end 6 dage efter, at du er blevet ledig, skal der dog helt særlige omstændigheder til, for at vi kan behandle din ansøgning.

Du kan læse mere om betingelserne og hvordan du ansøger her

En opholdstilladelse i Danmark bortfalder, hvis du f.eks. opholder dig uden for Danmark i mere end 6 sammenhængende måneder.

Det forlængede ophold i udlandet vil ikke få betydning for din opholdstilladelse, hvis

 • dit forlængede ophold i udlandet er under 6 måneder,
 • du fortsat har dansk bopæl, og
 • det ikke får ansættelsesretlige konsekvenser for dig (dvs. at du fortsat får fuld løn i overensstemmelse med din kontrakt).

Bemærk, at bortfaldsreglerne ikke gælder for opholdstilladelser givet efter fast-track-ordningen eller forskerordningen. Det står i din afgørelse fra SIRI, hvis din opholdstilladelse er undtaget fra bortfaldsreglerne.

Du kan læse mere om bortfald af opholdstilladelse her

 

Ja, hvis du ansøger om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse, inden din nuværende arbejdstilladelse udløber, må du fortsætte med at arbejde. Det gælder, selv om din ansøgning om forlængelse afventer, at du får optaget biometri, og selv om din opholds- og arbejdstilladelse udløber, mens SIRI behandler din ansøgning om forlængelse. 

Du kan læse mere om indgivelse af en ansøgning om forlængelse af din opholdstilladelse her

Hvis du allerede har en opholds- og arbejdstilladelse i Danmark og har ansøgt om tilladelse til at begynde i et nyt job i Danmark, er der også i visse tilfælde mulighed for, at du kan starte på dit nye job, inden du har fået en ny opholds- og arbejdstilladelse. Det gælder, hvis du skifter job og bruger den såkaldte jobskifteregel. Her gælder, at man blot skal indgive sin nye ansøgning senest på dagen, hvor man begynder på det nye job og således kan arbejde, mens SIRI behandler ansøgningen.

Du kan læse mere om jobskiftereglen – herunder om du er omfattet af denne regel – her

Det gælder stadig, at en opholdstilladelse kan inddrages, hvis en arbejdstager eller dennes medfølgende familie modtager visse typer af offentlig hjælp til forsørgelse.

Du kan læse mere om offentlig hjælp her

Det har ikke betydning for opholdstilladelsen, at en arbejdsgiver får dækket en del af lønudgifterne af staten ved den midlertidige lønkompensationsordning.

Det er et krav ved forlængelse af din opholdstilladelse som selvstændig, at der generelt har været fornøden aktivitet og omsætning i virksomheden. Det vil som udgangspunkt ikke have afgørende betydning for muligheden for en forlængelse, at din virksomheds aktiviteter og omsætning er mindskede i en periode i forbindelse med Covid-19. Finansiel støtte fra regeringens hjælpepakke til selvstændige kan indgå i beregningen af virksomhedens omsætning.

Læs mere om betingelser for en forlængelse på Start Up Denmarks webside og på her på nyidanmark.dk

En opholdstilladelse på baggrund af greencard ordningen kan forlænges, hvis du i det seneste år, før ansøgningen indgives, som minimum har tjent, hvad der svarer til den gældende gennemsnitlige startløn for nyuddannede bachelorer på det offentlige og private arbejdsmarked. Der kan ikke dispenseres fra indkomstkravet som følge af COVID-19, selvom du er blevet hjemsendt uden løn eller opsagt fra din stilling.

Lønindkomst fra en arbejdsgiver, der får dækket en del af lønudgifterne fra staten ved den midlertidige lønkompensationsordning, vil dog kunne indgå i beregningen af, om du opfylder indkomstkravet.

Hvis din opholdstilladelse er udløbet, og du dermed opholder dig ulovligt i Danmark, vil din ansøgning om forlængelse som udgangspunkt blive afvist.

Hvis du har haft opholdstilladelse som landbrugspraktikant, og du i samarbejde med praktikværten gerne vil benytte den ekstraordinære mulighed for at forlænge praktikopholdet op til samlet 15 måneder, kan du dog indgive en forlængelsesansøgning, selv om det er helt op til 10-14 dage efter, at din opholdstilladelse er udløbet.

Læs nyheden om den ekstraordinære mulighed for at forlænge praktikopholdet op til samlet 15 måneder her

Udlændinge, der har opholdstilladelse her i landet som arbejdstager eller som selvstændig erhvervsdrivende, kan søge om tilladelse til at tage bibeskæftigelse.

Det betyder, at du kan tage bibeskæftigelse på et hospital og hjælpe under COVID-19, men at du først skal have en arbejdstilladelse. Det er SIRI, der kan give dig tilladelsen.

Hvis du tilbydes bibeskæftigelse, skal de øvrige betingelser for bibeskæftigelse overholdes. Det betyder bl.a., at du som udgangspunkt kun må arbejde ca. 8-15 timer om ugen. I denne helt særlige situation, hvor der er behov for hjælp mange steder, og hvis ansættelsen er kortvarig, kan arbejdstiden dog være højere.

Du kan også arbejde i et bijob som læge, hvis du er uddannet læge og har opnået dansk autorisation.

Søger du om tilladelse til bibeskæftigelse, behandler vi din sag straks, så du hurtigt kan komme i gang med at arbejde. Du skal ikke betale gebyr for at søge om tilladelse.

Du kan læse mere om bibeskæftigelse her

Udlændinge, der har opholdstilladelse her i landet som arbejdstager eller som selvstændig erhvervsdrivende, har automatisk ret til at udføre frivilligt, ulønnet arbejde. Det gælder også udlændinge, som er her i landet som ph.d.-studerende.

Det betyder, at du godt kan arbejde frivilligt på et hospital og hjælpe under COVID-19. Du behøver ikke at søge om tilladelse til det.

Du kan også udføre frivilligt arbejde som læge, hvis du er uddannet læge og har opnået dansk autorisation.

Du må gerne udføre frivilligt arbejde under COVID-19, selvom det normalt er lønnet arbejde. Der er i øjeblikket tale om en særlig situation, hvor der mange steder kan være behov for frivillig hjælp, og hvor frivillige kan komme til at hjælpe med at udføre arbejde, som man normalt får løn for.

Du kan læse mere om frivilligt arbejde og betingelserne herfor her

 

Din tilladelse giver dig ikke ret til at arbejde, hverken lønarbejde eller frivilligt arbejde. Men du har mulighed for at ansøge om en supplerende arbejdstilladelse til et konkret job.

Det er denne mulighed, læger eller tandlæger benytter til de obligatoriske evalueringsansættelser, men den kan også benyttes til øvrigt arbejde. Muligheden kan også benyttes af sygeplejersker. 

Ved en ansættelse i forbindelse med COVID-19 vil det være op til din arbejdsgiver og sundhedsmyndighederne at fastlægge dine arbejdsopgaver ift. dine kompetencer, herunder at du endnu ikke har opnået dansk autorisation.

Ansøger du om en arbejdstilladelse, vil SIRI behandle din ansøgning hurtigst muligt, så du kan påbegynde arbejdet. Du må ikke begynde at arbejde, før du har fået tilladelse. Din ansøgning er gebyrfri og kan foretages på ansøgningssiden for evalueringsansættelse.

Gå til ansøgningssiden for evalueringsansættelse

Ja, det kan du godt. Det har ikke betydning for opholdstilladelsen, at du som arbejdsgiver får dækket en del af lønudgifterne af staten efter den midlertidige lønkompensationsordning. Det afgørende er, at du fortsat aflønner dine udenlandske ansatte i overensstemmelse med grundlaget for deres opholds- og arbejdstilladelse.

Den midlertidige lønkompensationsordning administreres af Erhvervsstyrelsen. Du kan læse mere om ordningen her